Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Lettland

Senast uppdaterat den 2024-01-02
Visa alla valutor i Euro (€)

Minimibruttolön

930 EUR per månad
5,57 EUR per timme
Utan yrkesutbildning
780 EUR per månad
4,67 EUR per timme

Varje dag

7 eller 8 timmar
24 timme eller timmar (totalt antal arbetstimmar*)
Info
Sju timmar om arbetstagaren löper särskilda risker under minst 50 % av arbetsdagen.
Referens:
arbetsrättslagen, artikel 131, punkt (1), (3).

Totalt antal arbetstimmar*
Finns inget annat alternativ kan arbetsgivaren, efter samråd med de anställdas företrädare, fastställa det totala antalet arbetstimmar. I detta fall får en arbetstagare inte arbeta mer än 24 timmar utan uppehåll respektive 56 timmar under en vecka.
Mellan arbetsdagar måste vilotiden vara minst tolv timmar

Referens:
arbetsrättslagen, artikel 140.

Varje vecka

35 eller 40 timmar
56 timmar (totalt antal arbetstimmar*)
Info
35 timmar om arbetstagaren löper särskilda risker under minst 50 % av arbetsdagen Referens:
arbetsrättslagen, artikel 131, punkt (1), (3).

Totalt antal arbetstimmar*
Finns inget annat alternativ kan arbetsgivaren, efter samråd med de anställdas företrädare, fastställa det totala antalet arbetstimmar. I detta fall får en arbetstagare inte arbeta mer än 24 timmar utan uppehåll och inte mer än 56 timmar under en vecka.
Mellan arbetsdagar måste vilotiden vara minst tolv timmar

Referens:
Arbetsrättslagen, artikel 140.

Övertid

8 timmar per vecka

Raster

30 minuter
Ingår inte som en del av standardarbetstiden
Betalas inte
Info
Om arbetsdagen är minst sex timmar lång

Särskilda villkor

7 timmar per dag
35 timmar per vecka
Info
Kortare arbetstid gäller om anställda löper särskilda risker minst 50 % av arbetsdagen respektive -veckan.
Den anställde får minst tre extra lediga dagar om hans eller hennes arbete medför särskilda risker.
Referens:
Arbetsrättslagen, artikel 131, punkt (3).
Arbetsrättslagen artikel 151, punkt (1), underpunkt 2).
2009.03.10. MK nr. 219, bilaga 2

I Lettland

Bostadsbidrag

60 till 120 EUR per dag

Uppehälle/dagtraktamente

8 EUR per dag

Övertid

50 % av timlön
100 % av timlön utan yrkesutbildning

Nattarbete

Tillåtet (inte för minderåriga)
Från 22:00 till 06:00
50 % av timlön

Arbete på allmän helgdag

Inte obligatoriskt
Tillåtet
100 % av timlön

Skiftarbete

Tillåtet
inga bonusar

Farligt arbete

Fastställs på företagsnivå.

Jourlön

Tillämpligt

Semesterersättningar

20 dagar per år

Antal lediga dagar

20 dagar per år

Allmänna helgdagar

13 dagar per år
1 januari
Långfredagen
Påsk
Annandag påsk
1 maj
4 maj
23 och 24 juni
18 november
24, 25 och 26 december
31 december

Socialförsäkringsavgifter

10,5 %

Inkomstskatt

20 % lön till 20 004 per år
23 % lön från 20 004 till 78 100 per år
31 % lön 78 100 och + per år

Sjukdom/åkommor

dag 2 till 3 : 75 % av genomsnittslön
dag 4 till 9 : 80 % av genomsnittslön
dag 10 till 182 : 80 % av genomsnittslön betalas av staten

Info Kontakter

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
E-post lbna@lbna.lv
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Lettiska