Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An Laitvia

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 02/01/2024
Amharc ar gach airgeadra in Euro (€)

Íosphá comhlán

930 EUR in aghaidh na míosa
5.57 EUR in aghaidh na huaire
Neamhoilte
780 EUR in aghaidh na míosa
4.67 EUR in aghaidh na huaire

Laethúil

7 8 uaireanta
24 uair(eanta) (suim na n-uaireanta oibre*)
Faisnéis
7 n-uaire má bhaineann rioscaí faoi leith le 50% den lá oibre.
Tagairt:
An tAcht um Shaothar-Airteagal 131; pointe (1), (3).

Suim na n-uaireanta oibre*
Mura bhfuil an dara rogha acu agus tar éis dul i gcomhairle le hionadaithe na bhfostaithe, is féidir leis an bhfostóir suim na n-uaireanta oibre a shocrú. Sa chás sin
ní ceadmhach d’oibrí bheith ag obair ar feadh níos mó ná 24 uair as a chéile ná 56 uair in aghaidh na seachtaine. Idir gach lá oibre, ní mór 12 uair sosa ar a laghad a thabhairt

Tagairt:
An tAcht um Shaothar-Airteagal 140.

Seachtainiúil

35 40 uaireanta
56 uaireanta (suim na n-uaireanta oibre*)
Faisnéis
35 uair má bhaineann rioscaí faoi leith le 50% den lá oibre Tagairt:
An tAcht um Shaothar-Airteagal 131; pointe (1), (3).

Suim na n-uaireanta oibre*
Mura bhfuil aon rogha eile agus tar éis dul i gcomhairle le hionadaithe na bhfostaithe, is féidir leis an bhfostóir suim na n-uaireanta oibre a shocrú. Sa chás sin
ní ceadmhach d’oibrí bheith ag obair ar feadh níos mó ná 24 uair as a chéile ná 56 uair in aghaidh na seachtaine. Idir gach lá oibre, ní mór 12 uair sosa ar a laghad a thabhairt

Tagairt:
An tAcht um Shaothar-Airteagal 140.

Ragobair

8 uaireanta in aghaidh na seachtaine

Sosanna

30 nóiméad
Ní chumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Neamhíoctha
Faisnéis
Má tá 6 huaire ar a laghad sa lá oibre

Coinníollacha speisialta

7 uaireanta in aghaidh an lae
35 uaireanta in aghaidh na seachtaine
Faisnéis
Bíonn uaireanta laghdaithe i bhfeidhm má tá rioscaí faoi leith i gceist d’oibrithe ar feadh 50% den lá/seachtain oibre ar a laghad.
Gheobhaidh fostaí 3 lá saoire breise má bhaineann rioscaí faoi leith leis an obair.
Tagairt:
An tAcht um Shaothar-Airteagal 131; pointe (3).
An tAcht um Shaothar-Airteagal 151; pointe (1), fophointe (2).
2009.03.10. MK Nr.219; annex2

An Laitvia

Liúntas lóistín

60 go 120 EUR in aghaidh an lae

Liúntas cothaithe/laethúil

8 EUR in aghaidh an lae

Ragobair

50 % den tuarastal in aghaidh na huaire
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire neamhoilte

Obair oíche

Ceadaithe (ní bhaineann le mionaoisigh)
Ó 22:00 go 06:00
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Neamhéigeantach
Ceadaithe
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Sealobair

Ceadaithe
ní íoctar bónas

Obair dhainséarach

Socraithe ar leibhéal na cuideachta.

Pá ar fuireachas

Infheidhme

Liúntas bliantúil saoire

20 laethanta in aghaidh na bliana

Líon na laethanta saoire

20 laethanta in aghaidh na bliana

Laethanta saoire poiblí

13 laethanta in aghaidh na bliana
1 Eanáir
Aoine an Chéasta
An Cháisc
Luan na Cásca
1 Bealtaine
4 Bealtaine
23 agus 24 Meitheamh
18 Samhain
24, 25 agus 26 Nollaig
31 Nollaig

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

10.5 %

Cáin ioncaim

20 % go dtí 20,004 in aghaidh na bliana
23 % ó 20,004 go dtí 78,100 in aghaidh na bliana
31 % 78,100 agus + in aghaidh na bliana

Breoiteacht/tinneas

2 go 3 : 75 % den mheántuarastal
4 go 9 : 80 % den mheántuarastal
10 go 182 : 80 % den mheántuarastal íoctha ag an stát

Faisnéis Teagmhálaithe

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
R-phost. lbna@lbna.lv
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Laitvis