Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An Íoslainn

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 07/05/2020
Amharc ar gach airgeadra in Krona na hÍoslainne (ISK)

Íosphá comhlán

335,000 ISK

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

335,000 go 353.588

Oilte

351.303 go 451,000

Saoiste

395,000 go 522,000

Tosaitheoirí / oibrithe óga

320,000 go 337.658

Laethúil

8 uaireanta
Idir 07:00 go 18:00

Seachtainiúil

40 uaireanta
Faisnéis
(gníomhach ar feadh 37 uair agus 5 nóiméad)

Ragobair

In aghaidh an lae : 2 uaireanta
In aghaidh na seachtaine : 8 uaireanta
In aghaidh na míosa : 34.64 uaireanta
In aghaidh na ráithe : 138.56 uaireanta
In aghaidh an tseimeastair : 207.84 uaireanta

Sosanna

Lón

Idir 11:30 agus 13:30 : 1 uair
Ní chumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Neamhíoctha

Ragobair

180 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair oíche

180 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair oíche

180 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

180 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Domhnaigh

180 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Éigeantach

Sealobair

30 go 60 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Pá ar fuireachas

30 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Liúntas bliantúil saoire

24 go 30 laethanta

Líon na laethanta saoire

2 laethanta in aghaidh na míosa
24 go 30 laethanta in aghaidh na bliana

Laethanta saoire poiblí

11 laethanta in aghaidh na bliana

Árachas slándála sóisialta breise

4 % den tuarastal

Cistí pinsin breise

2 % den tuarastal

Breoiteacht/tinneas

30 laethanta a íoctar 100% astu
30 go 60 laethanta : % difríochta

Gortuithe/timpistí oibre

30 laethanta laethanta a íoctar 100% astu
30 go 60 laethanta : % difríochta

Faisnéis Teagmhálaithe

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Tel. +354 5400100
R-phost. RSI@RAFIS.IS

Samiðn - Samband iðnfélaga

Borgartúni 30
105 Reykjavík
Tel. +354 535-6000
R-phost. postur@samidn.is

STARFSGREINASAMBAND ÍSLANDS

GUÐRÚNARTÚNI 1
105 REYKJAVÍK
Tel. +354 562 6410
R-phost. sgs@sgs.is