Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Éire

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 09/11/2021
Amharc ar gach airgeadra in Euro (€)

Íosphá comhlán

10.1 in aghaidh na huaire íosphá náisiúnta
19.96 oilte
19.37 in aghaidh na huaire oilte
17.97 in aghaidh na huaire oilte
6.64 den tuarastal in aghaidh na huaire printíseach
9.98 in aghaidh na huaire printíseach
14.97 in aghaidh na huaire printíseach
17.97 in aghaidh na huaire printíseach
14.52 oibrithe neamhoilte nach bhfuil aon taithí acu ar obair thógála

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

13.77 EUR in aghaidh na huaire
Faisnéis
Oibrí Foirgníochta Grád D
Ráta neamhreachtúil arna aontú ar leibhéal náisiúnta

Oilte

15.46 EUR go 22.56 EUR in aghaidh na huaire
Faisnéis
Ráta Náisiúnta Comhaontaithe neamhreachtúil

Tosaitheoirí / oibrithe óga

6.65 EUR go 17.96 EUR in aghaidh na huaire
Faisnéis
Rátaí Ceardaithe Printísigh

Laethúil

8 go 12 uaireanta in aghaidh an lae

Seachtainiúil

39 go 40 uaireanta

Ragobair

4 uaireanta in aghaidh an lae
8 uaireanta in aghaidh na seachtaine

Sosanna

10:00
10 nóiméad

Lón

Ó 13:00 go 13:30

Éire

Liúntas lóistín

181.6 EUR in aghaidh na seachtaine de réir treoirlínte na gcoimisinéirí ioncaim

Ragobair

150 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

An chéad lá 4 uaireanta : 150 % den tuarastal in aghaidh na huaire
Tar éis 4 uaireanta : 200 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Domhnaigh

200 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Neamhéigeantach
Ceadaithe
200 % den tuarastal in aghaidh na huaire
Saoire bhliantúil 1 liúntas bliantúil saoire

Sealobair

Ceadaithe

Liúntas bliantúil saoire

Infheidhme

Líon na laethanta saoire

23 laethanta in aghaidh na bliana
9 laethanta saoire poiblí

Laethanta saoire poiblí

9 laethanta in aghaidh na bliana
1 Eanáir
17 Márta
Luan na Cásca
Lá Bealtaine
An chéad Luan i Meitheamh
An chéad Luan i Lúnasa
An Luan deireanach i Meán Fómhair
25 Nollaig
26 Nollaig

Breoiteacht/tinneas

200 in aghaidh na seachtaine uaslíon 50 laethanta in aghaidh na bliana
Gortuithe/timpistí oibre 100,000 cistí pinsin breise

Faisnéis Teagmhálaithe

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
Tel. 01-8586300
R-phost. teac@siptu.ie
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Gaeilge, Polainnis