Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An Bhulgáir

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 08/04/2024
Amharc ar gach airgeadra in Lev na Bulgáire (BGN)

Íosphá comhlán

Infheidhme
933 BGN in aghaidh na míosa

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

1,567.44 BGN in aghaidh na míosa

Oilte

2,481.78 BGN in aghaidh na míosa

Speisialtóir

2,481.78 BGN in aghaidh na míosa

Saoiste

2,481.78 BGN in aghaidh na míosa

Ceannairí

2,612.4 BGN in aghaidh na míosa

Gairmithe

2,743.02 BGN in aghaidh na míosa

Laethúil

8 uaireanta

Seachtainiúil

40 uaireanta

Ragobair

3 uaireanta in aghaidh an lae ( 2 uaireanta san oíche )
6 uaireanta in aghaidh na seachtaine ( 4 uaireanta san oíche )
30 uaireanta in aghaidh na míosa ( 21 uaireanta san oíche )
300 uaireanta in aghaidh na bliana

Sosanna

Lón

Idir 12:00 agus 14:00
30 nóiméad
Cumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Íoctha

Coinníollacha speisialta

Limistéar riosca agus táirgí carcanaigineacha
Obair le radaíocht ianúcháin
Obair faoi thalamh
7 uaireanta in aghaidh an lae
35 uaireanta in aghaidh na seachtaine
150 uaireanta in aghaidh na míosa

An Bhulgáir

Liúntas béile

4 BGN in aghaidh an lae le haghaidh bia
1 BGN in aghaidh an lae le haghaidh deochanna
Faisnéis
Le haghaidh daoine a oibríonn faoi dhálaí saothair sonracha (torann, deannach, creathadh méadaithe)

Ragobair

60 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair oíche

Ceadaithe

Obair oíche

Ceadaithe
Ó 22:00 go 06:00
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

Ceadaithe
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Éigeantach
Ceadaithe
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Sealobair

Ceadaithe
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire seal oíche

Obair dhainséarach

5 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Pá ar fuireachas

Infheidhme
25 % den tuarastal in aghaidh na huaire (infhaighteacht)
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire (saoire)

Liúntas bliantúil saoire

Infheidhme
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Sinsearacht

1 % den tuarastal as gach bliain de thaithí ghairmiúil

Eile

Innealra briste

100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Drochaimsir

100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Líon na laethanta saoire

23 laethanta in aghaidh na bliana

Laethanta saoire poiblí

12 laethanta
1 eanáir
3 márta (má bhíonn an lá saoire ar an deireadh seachtaine, beidh lá saoire ar an luan)
Aoine an Chéasta
Luan na Cásca
Lá na Saothraithe
6 bealtaine (má bhíonn an lá saoire ar an deireadh seachtaine, beidh lá saoire ar an luan)
24 bealtaine (má bhíonn an lá saoire ar an deireadh seachtaine, beidh lá saoire ar an luan)
6 meán fómhair (má bhíonn an lá saoire ar an deireadh seachtaine, beidh lá saoire ar an luan)
22 meán fómhair (má bhíonn an lá saoire ar an deireadh seachtaine, beidh lá saoire ar an luan)
Oíche Nollag
Lá Nollag
26 nollaig

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

10.58 %
le haghaidh oibrithe ar phostú
Íoctar gach ranníocaíocht shóisialta agus sláinte i dtír bhunaidh an oibrí ar phostú

Cáin ioncaim

10 %
Faisnéis
Asbhaintear an cháin sa tír bhunaidh

Cistí pinsin breise

2.2 %

Breoiteacht/tinneas

80 %
Faisnéis
Tar éis scrúdú dochtúra, caithfear doiciméad a léiríonn éagumas sealadach chun oibre a chur faoi bhráid an fhostóra.

Gortuithe/timpistí oibre

80 %
Faisnéis
Tar éis scrúdú dochtúra, caithfear doiciméad a léiríonn éagumas sealadach chun oibre a chur faoi bhráid an fhostóra.

Faisnéis Teagmhálaithe

Federation "Construction, Industry and Water supply" - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4
Tel. + 359 2 950 73 39
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Bulgáiris, Béarla, Gréigis, Macadóinis