Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An tSlóvaic

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 12/03/2019
Amharc ar gach airgeadra in Euro (€)

Íosphá comhlán

Infheidhme
2.328 EUR in aghaidh na huaire
405 EUR in aghaidh na míosa

Laethúil

7.5 8 uaireanta

Seachtainiúil

37.5 40 uaireanta

Ragobair

8 uaireanta in aghaidh na seachtaine
150 uaireanta in aghaidh na bliana ceadaítear 150 uair éigeantach, is féidir 400 uair sa bhreis a aontú leis an bhfostaí

Sosanna

Lón

50 nóiméad
Ní chumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Neamhíoctha

An tSlóvaic

Liúntas taistil

Uaslíon 30 EUR in aghaidh na míosa

Liúntas béile

Cumhdaíonn ranníocaíocht an fhostóra 55% de na costais lónadóireachta

Liúntas lóistín

de réir comhaontú

Ragobair

25 % den mheántuarastal

Obair oíche

Neamhcheadaithe

Obair oíche

Ceadaithe
Ó 22:00 go 06:00
20 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

Ceadaithe
50 % den mheántuarastal

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe
50 go 100 % den mheántuarastal

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Neamhéigeantach
Ceadaithe
50 go 100 % den mheántuarastal

Sealobair

Ceadaithe
20 go 30 % den mheántuarastal
0.34 EUR in aghaidh na huaire

Obair dhainséarach

20 % den tuarastal íosta

Pá ar fuireachas

Níl bainteach

Liúntas bliantúil saoire

Infheidhme
50 go 100 EUR de réir comhaontú

13ú mí

Infheidhme
Teorainn uasta don bhuntuarastal

14ú mí

Níl bainteach

Comhchodanna pá breise

Infheidhme
Bónas táirgiúlachta

Eile

60 %

Innealra briste

50 %

Drochaimsir

50 %

Líon na laethanta saoire

4 go 5 seachtain(í)
Faisnéis
Cód Saothair Slóvaicis, comhaontuithe comhchoiteanna

Laethanta saoire poiblí

15 laethanta

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

13.4 %

Cáin ioncaim

19 %

Cistí pinsin breise

Duine aonair

Breoiteacht/tinneas

1 go 2 : 25 %
4 go 10 : 55 %
Tar éis 10 laethanta : EUR íocann an stát suas go €42/lae

Faisnéis Teagmhálaithe

HLAVNÁ STRÁNKA

R-phost. ioz@ioz.sk
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Slóvaicis