Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An Rómáin

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 18/07/2023
Amharc ar gach airgeadra in Leu na Rómáine (RON)

Íosphá comhlán

Infheidhme
4,000 RON in aghaidh na míosa

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

4,000 RON in aghaidh na míosa

Oilte

4,000 RON in aghaidh na míosa

Speisialtóir

4,000 RON in aghaidh na míosa

Saoiste

4,000 RON in aghaidh na míosa

Tosaitheoirí / oibrithe óga

4,000 RON in aghaidh na míosa

Gairmithe

4,000 RON in aghaidh na míosa

Laethúil

8 uaireanta

Seachtainiúil

40 uaireanta

Ragobair

4 uaireanta in aghaidh an lae
8 uaireanta in aghaidh na seachtaine (go heisceachtúil, ceadaítear seachtain oibre níos faide ná 48 uair, ach caithfidh an meánlíon oibre a bheith níos faide ná 48 uair/seachtain thar thréimhse 4 mhí)
48 uair/seachtaine ar an meán uaireanta in aghaidh na ráithe
48 uair/seachtaine ar an meán uaireanta in aghaidh an tseimeastair
48 uair/seachtaine ar an meán uaireanta in aghaidh na bliana

Sosanna

Scíth

Faisnéis
Laethúil - 12 uair ar a laghad, agus go heisceachtúil 8 n-uaire ar aistriú seala; 24 uair sosa ar a laghad in aghaidh 12 uair oibre.

Seachtainiúil - 48 uair ó Luan go Domhnach.

Lón

tar éis 6 bliana oibre
Cumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre (de réir comhaontú comhchoiteann)
Íoctha (de réir comhaontú comhchoiteann)

Coinníollacha speisialta

6 7 uaireanta in aghaidh an lae
30 35 uaireanta in aghaidh na seachtaine
48 uair/seachtaine ar an meán in aghaidh na ráithe
48 uair/seachtaine ar an meán in aghaidh an tseimeastair
48 uair/seachtaine ar an meán in aghaidh na bliana

An Rómáin

Liúntas taistil

Faisnéis
is é an fostóir a chuireann an lóistín ar fáil agus ní féidir an costas a bhaint den tuarastal.
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Liúntas béile

Roghnach
Faisnéis
Córas ticéad béile

Liúntas lóistín

Lóistín curtha ar fáil
Faisnéis
I gcás láthair oibre neamhghnách, is é an fostóir a chuireann an lóistín ar fáil agus ní féidir an costas a bhaint den tuarastal.
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Liúntas cothaithe/laethúil

Meánach 35 EUR
Faisnéis
I gcás láthair oibre neamhghnách, níl an leibhéal sin socraithe ach amháin don earnáil phoiblí. Is gné inchaibidle é san earnáil phríobháideach.
le haghaidh oibrithe ar phostú
Mura n-íoctar speansais as béilí, lóistín nó iompar, is féidir iad a chur leis an bpá sa tír bhunaidh, má tá an pá sin comhionann nó níos airde ná leibhéal an phá sa Rómáin.

Ragobair

75 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair oíche

Ceadaithe
Ó 22:00 go 06:00
25 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

Ceadaithe laistigh de 5 lá/seachtain d'am oibre
Inchaibidle i gcomhaontuithe comhchoiteanna

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe laistigh de 5 lá/seachtain d'am oibre
Inchaibidle i gcomhaontuithe comhchoiteanna

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Éigeantach i gcomhair seirbhísí fóntais agus bunriachtanais a sholáthar
Ceadaithe le haghaidh gníomhaíochtaí nach féidir a stopadh
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Sealobair

Ceadaithe
Inchaibidle i gcomhaontuithe comhchoiteanna

Obair dhainséarach

Inchaibidle i gcomhaontuithe comhchoiteanna
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Pá ar fuireachas

Níl bainteach

Liúntas bliantúil saoire

Níl bainteach

13ú mí

Níl bainteach

14ú mí

Níl bainteach

Comhchodanna pá breise

Níl bainteach

Eile

75 % den tuarastal
le haghaidh oibrithe ar phostú
Ní shonraítear é i gcoincheap an phá íosta, ach tá céatadán íosta riachtanach i gcomhréir leis an gCód Saothair.

Líon na laethanta saoire

20 laethanta in aghaidh na bliana 10 lá as a chéile ar a laghad.

Laethanta saoire poiblí

Inathraithe
An 1 Eanáir agus an 2 Eanáir
24 Eanáir
An chéad agus an dara Cáisc
1 Bealtaine - (Lá Saothair)
1 Meitheamh
An chéad agus an dara Lá na Cincíse
Lá na Maighdine Muire (8 Lúnasa)
Lá Naomh Aspal Aindrias (30 Samhain)
1 Nollaig - (Lá Náisiúnta na Bulgáire)
An chéad agus an dara Lá Nollag
Dhá lá in aghaidh gach ceann de na trí lá saoire reiligiúnacha do na reiligiúin atá aitheanta faoin dlí nach reiligiún Críostaí iad

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

25 % le haghaidh pinsean
10 % le haghaidh sláinte
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Árachas slándála sóisialta breise

le haghaidh oibrithe ar phostú
íoctha sa tír bhunaidh

Cáin ioncaim

10 %

Breoiteacht/tinneas

75 % i gcás tinneas *
100 % i gcás éigeandáil leighis nó galar eile speisialta
Faisnéis
* Ón gcéad lá go dtí an cúigiú lá a d’íoc an fostóir as
* Ní faide ná 183 lá/bliana
le haghaidh oibrithe ar phostú
braitheann sé ar an tír bhunaidh

Gortuithe/timpistí oibre

100 %
Faisnéis
Ón gcéad lá go dtí an cúigiú lá a d’íoc an fostóir as
Ní faide ná 183 lá/bliana
le haghaidh oibrithe ar phostú
braitheann sé ar an tír bhunaidh

Faisnéis Teagmhálaithe

Confederation Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

R-phost. csdr@csdr.gco.ro
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Rómáinis

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

Tel. +40213027053, +40213027031
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Fraincis, Rómáinis

National Trade Union Confederation Blocul Naţional Sindical

R-phost. bns@bns.ro
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Rómáinis

National Trade Union Confederation Cartel-ALFA

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Rómáinis

National Trade Union Confederation Meridian

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Rómáinis

National Trade Union Confederation Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Rómáinis

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Tel. +40232257100, +40752079315
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Fraincis, Rómáinis

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3
Bucuresti
Romania
Tel. +40.21.312.38.86
R-phost. office@fgs.ro
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Rómáinis