Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rumænien

Sidst opdateret den 18-04-2024
Vis samtlige valutaer i Rumænske leu (RON)

Minimal bruttoløn

Gældende
4,582 RON pr. måned

Løn pr. kategori

Ufaglært

4.582 RON pr. måned

Faglært

4.582 RON pr. måned

Specialist

4.582 RON pr. måned

Sjakformand

4.582 RON pr. måned

Begyndere / ungarbejdere

4.582 RON pr. måned

Professionelle

4.582 RON pr. måned

Dagligt

8 timer

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

4 timer pr. dag
8 timer pr. uge (som en undtagelse kan en arbejdsuge være på mere end 48 timer, men gennemsnittet over en 4-måneders periode skal være 48 timer/ugen)
gennemsnitligt 48 timer / uge timer pr. kvartal
gennemsnitligt 48 timer / uge timer pr. halvår
gennemsnitligt 48 timer / uge timer pr. år

Pauser

Rest

Info
Dagligt - minimum 12 timer, og undtagelsesvist 8 timer på skiftehold; for 12 timers arbejde mindst 24 timers hvile.

Ugentligt - minimum 48 timer mandag til søndag.

Frokost

efter 6 timers arbejde
Del af standardarbejdstid (ved kollektiv overenskomst)
Betalt (ved kollektiv overenskomst)

Særlige betingelser

6 7 timer pr. dag
30 35 timer pr. uge
gennemsnitligt 48 timer / uge pr. kvartal
gennemsnitligt 48 timer / uge pr. halvår
gennemsnitligt 48 timer / uge pr. år

Inden for Rumænien

Transportgodtgørelse

Info
Arbejdsgiveren sørger for indlogering og den kan ikke trækkes fra lønnen.
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Tilskud til måltid

Valgfrit
Info
Spisebilletsystem

Boligtilskud

Med indlogering
Info
I tilfælde af en usædvanlig arbejdsplads sørger arbejdsgiveren for indlogering og den kan ikke trækkes fra lønnen.
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Dagpenge

Et gennemsnit af 35 EUR
Info
I tilfælde af en usædvanlig arbejdsplads fastsættes niveauet kun for den offentlige sektor. Niveauet kan forhandles for den private sektor.
For udstationerede arbejdstagere
Hvis udgifter til måltider, indlogering eller transport ikke betales, kan de lægges til lønnen i oprindelseslandet, hvis det er i overensstemmelse med niveauet for minimumsløn i Rumænien.

Overarbejde

75 % af løn pr. time

Natarbejde

Tilladt
Fra 22:00 til 06:00
25 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Tilladt inden for 5 dages/en uges arbejdstid
Kan forhandles i kollektive overenskomster

Arbejde på søndage

Tilladt inden for 5 dages/en uges arbejdstid
Kan forhandles i kollektive overenskomster

Arbejde på helligdage

Obligatorisk for forsyningstjenester og levering af nødvendige basale varer
Tilladt for aktiviteter, der ikke kan standses
100 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt
Kan forhandles i kollektive overenskomster

Farligt arbejde

Kan forhandles i kollektive overenskomster
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Rådighedsbetaling

Ikke relevant

Feriepenge

Ikke relevant

13. måned

Ikke relevant

14. måned

Ikke relevant

Supplerende lønkomponenter

Ikke relevant

Andet

75 % af løn
For udstationerede arbejdstagere
Ikke specifikt indbefattet i minimumslønkonceptet, men en minimal procentsats er obligatorisk som anført i arbejdsloven.

Antal feriedage

20 dage pr. år mindst 10 sammenhængende dage.

Helligdage

Variabel
1. og 2. januar
24 januar
Første og anden påskedag
1. maj (arbejdernes dag)
1 juni
Første og anden pinsedag
Jomfru Marias dag (8. august)
Saint Andrew's day (30. november)
1. december (Rumæniens nationaldag)
Første og anden juledag
To dage for hver af de tre religiøse helligdage for andre lovligt anerkendte religioner end kristendommen

Socialsikringsbidrag

25 % for pensioner
10 % for sundhed
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Supplerende socialsikringsordning

For udstationerede arbejdstagere
betalt i oprindelseslandet

Indkomstskat

10 %

Sygdom

75 % i tilfælde af sydom*
100 % i tilfælde af en lægelig nødsituation eller andre særlige sygdomme
Info
* Fra den første til den femte dag betalt af arbejdsgiveren
* Ikke mere end 183 dage/år
For udstationerede arbejdstagere
Det afhænger af udsendelseslandet

Arbejdsskader/ulykker

100 %
Info
Fra den første til den femte dag betalt af arbejdsgiveren
Ikke mere end 183 dage/år
For udstationerede arbejdstagere
Det afhænger af udsendelseslandet

Info Kontakter

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

STR. MATEI VOIEVOD, NR. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI
Tlf. +40213027031; +40213027051; +40213027086
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Rumænsk

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Here, https://www.inspectiamuncii.ro/contact with one click you can choose the county where you want to contact the Territorial Labour Inspectorate of the chosen county.
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Rumænsk

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3, Sector 3, Bucuresti, Romania
Tlf. +40.21.312.38.86
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Rumænsk

The National Trade Union Block - Blocul Naţional Sindical

Str. Turturelelor Nr. 11 A, Clădirea C, Etaj 3 Sector 3, București, România
Tlf. +40213162798, +40213162799
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Rumænsk