Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Litauen

Sidst opdateret den 05-03-2019
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

2,45 EUR pr. time
400 EUR pr. måned
Info
Minimumsløn udbetales kun for ufaglært arbejde

Løn pr. kategori

Ufaglært

400 EUR pr. måned

Faglært

> 400 EUR pr. måned

Gennemsnitlig løn (indikation)

777,7 EUR pr. måned

Dagligt

8 timer

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

12 timer pr. uge
180 timer pr. år

Pauser

Frokost

1 time

Særlige betingelser

36 timer pr. uge

Inden for Litauen

Dagpenge

5,7 EUR pr. time

Sendt fra Litauen

Dagpenge

Gældende
Info
Det afhænger af hvilket land personen er sendt til

Overarbejde

100 % af gennemsnitsløn

Natarbejde

22:00 til 06:00
150 % af løn pr. time
Info
Formel: Grundmånedsløn * 12 måneder * 1,5 Natarbejde er maks. 7 timer.

Arbejde på lørdage

200 % af løn pr. time

Arbejde på søndage

200 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

200 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt

Supplerende erhvervspensionsordninger

Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Supplerende lønkomponenter

Gældende

Antal feriedage

20 dage pr. år i en 5-dages arbejdsuge
24 dage pr. år i en 6-dages arbejdsuge

Helligdage

12 dage pr. år
Nytårsdag
16 februar den litauiske stats restaureringsdag
11 marts litauens uafhængighedsdag
Påske
2. påskedag
Arbejdets dag
Midsommerdag
6 juli regeringsdag
Mariæ Himmelfart
Allehelgensdag
Juleaften
Juledag

Socialsikringsbidrag

30,98 %

Supplerende socialsikringsordning

3 %

Indkomstskat

15 %

Supplerende pensionsfond

2 %

Sygdom

Dag 1 til 2 : 80 til 100 % af løn fra arbejdsgiveren
Fra dag 3 : 80 % af løn fra den nationale socialforsikringsfond (sodra)

Arbejdsskader/ulykker

100 % af løn
Info
Hvis der sker en ulykke på arbejdspladsen eller på vej til/fra arbejde, anerkendes det som en forsikret begivenhed

Info Kontakter

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Tlf. +370 5 230590
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Litauisk