Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Belgien

Sidst opdateret den 27-06-2024
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Løn pr. kategori

Ufaglært

Kat. I
17.615 EUR pr. time

Faglært

Kat. IA
18.492 EUR pr. time
Kat. II
18.781 EUR pr. time
Kat. IIA
19.713 EUR pr. time

Specialist

Kat. III
19.971 EUR pr. time

Sjakformand

Kat. IV
21,199 EUR pr. time

Begyndere / ungarbejdere

Kat. I
17.615 EUR pr. time

Professionelle

Leder af Team A
21.968 EUR pr. time (team a: team består ar arbejdstagere, der hører til samme kategori)
Leder af Team B
23.319 EUR pr. time (team b: team består ar arbejdstagere, der hører til forskellige kategorier)
Tilsynsførende
25.439 EUR pr. time

Dagligt

8 time(r)

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

1 time pr. dag
2 timer pr. dag (uge med “fleksibelt arbejde”)
5 timer pr. uge + lørdage (arbejde på lørdage anses for overarbejde og kan lægges til de 5 timers overarbejde, der er tilladt pr. uge)
10 timer pr. uge (uge med “fleksibelt arbejde”)
180 timer pr. år

Pauser

Rest

efter 6 timers arbejde
15 minutter juridisk bestemmelse – inden sektoraftale

Særlige betingelser

Info
Liste over farligt og usundt arbejde kan rekvireres efter anmodning.

Ingen grænser for antal timer, men lønbonus: fra 10 % til 100 % efter arbejdstype.

Inden for Belgien

Transportgodtgørelse

Info
Transportudgifter og mobilitetstillæg (baseret på tiden for at dække lange afstande) varierer efter afstand og tid.

Der kan rekvireres nærmere oplysninger ved anmodning herom.

Tilskud til måltid

3.247 EUR

Overarbejde

20 % pr. time hvis ikke godtgjort i timer
0 % i uger med fleksibelt arbejde

Natarbejde

Tilladt
Fra 22:00 til 06:00
25 %

Arbejde på lørdage

50 %
Info
På lørdage skal der betales bonus, også selv om timerne kompenseres.

Arbejde på søndage

Ikke reguleret på sektorniveau

Arbejde på helligdage

Hvis der arbejdes på helligdag, skal dagene godtgøres ved en ekstra fridag.

Skifteholdsarbejde

10 %
25 % nathold

Farligt arbejde

10 til 100 %
Info
Liste over farligt arbejde kan rekvireres efter anmodning

Feriepenge

Gældende
15,38 % af bruttoløn med tillæg på 8 %
Juni

13. måned

Gældende
9 % af bruttoløn
Betalt den november

Antal feriedage

32 dage pr. år

Helligdage

10 dage pr. år
Nytårsdag (1. jan.)
2. påskedag
1. maj
Kristi Himmelfart
2. pinsedag
21 juli
Mariæ Himmelfart
Allehelgensdag (1. november)
11 november
Juledag (25. december)

Socialsikringsbidrag

13,07 % af bruttoløn med tillæg på 8 %

Indkomstskat

± 30 %

Sygdom

Dag 1 til 7 : 100 % betalt af arbejdsgiveren
Dag 8 til 14 : 85,88 % betalt af arbejdsgiveren uden betaling ifølge socialsikringsbestemmelserne
Dag 15 til 30 : 85,88 % betalt af arbejdsgiveren og socialsikringen

Arbejdsskader/ulykker

Midlertidig uarbejdsdygtighed: 90 % af bruttoløn
Permanent uarbejdsdygtighed: årligt tillæg
Info
Beløb afhænger af graden af permanent invaliditet

Info Kontakter

Du kan kontakt os på følgende sprog
Hollandsk, Engelsk, Fransk

ACV Bouw - Industrie & Energie

Du kan kontakt os på følgende sprog
Hollandsk

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Du kan kontakt os på følgende sprog
Hollandsk, Engelsk, Fransk, Portugisisk

CSC Batiment - industrie & énergie

Du kan kontakt os på følgende sprog
Fransk