Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Francija

Pēdējo reizi atjaunināts 18.05.2022
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

Piemērojams
10,85 EUR stundā
1 645,58 EUR mēnesī

Alga kategorijā

Nekvalificēts

20 093 EUR līdz 20 876 EUR gadā (civilā celtniecība)
1 589,47 EUR līdz 1 595 EUR mēnesī (celtniecība)

Kvalificēts

20 875 EUR līdz 23 943 EUR gadā (civilā celtniecība)
1 589,47 EUR līdz 1 713,1 EUR mēnesī (celtniecība)

Speciālists

24 450 EUR līdz 27 922 EUR gadā (civilā celtniecība)
1 619,92 EUR līdz 2 072,2 EUR mēnesī (celtniecība)

Meistars

28 692 EUR līdz 30 328 EUR gadā (civilā celtniecība)
1 830,5 EUR līdz 2 362,11 EUR mēnesī (celtniecība)

Speciālisti

19 834 EUR līdz 36 594 EUR gadā (civilā celtniecība)
1 589,47 EUR līdz 3 042,01 EUR mēnesī (celtniecība)

Dienā

7 stundas

Katru nedēļu

35 stundas

Virsstundas

10 stundas dienā
48 stundas nedēļā (vidēji maksimāli 44 stundas nedēļā 12 secīgu nedēļu periodā)

Pārtraukumi

Ik pēc 6 stundām
20 minūtes

Francija

Ceļa piemaksa

Mazs brauciens: < 50KM : ceļa piemaksas un transportēšana, pamatojoties uz km skaitu un reģionu. par lieliem braucieniem atlīdzība par transporta rēķiniem vai vienreizējs maksājums, kas noteikts uzņēmumā.
Informācija
Piezīme: lielā braucienā uzņēmumam jāsedz periodiskās transporta izmaksas uz mājām
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Ja esat norīkotais darbinieks, šīs piemaksas ir papildus obligātajai transporta izdevumu no Jūsu mītnes valsts uz darba vietu Francijā apmaksai, ko maksā Jūsu darba devējs.

Maltīšu piemaksa

Sabiedriskie darbi
10,5 līdz 12,24 EUR dienā
Ēka
8,6 līdz 11 EUR dienā
URSSAF mēroga liels brauciens >50KM
19,1 EUR dienā
Uzņēmējdarbības pārrunas, lai noteiktu paketes vai atmaksu rēķinā

Apmešanās vietas piemaksa

URSSAF mēroga liels brauciens >50KM
68,5 EUR dienā (parīze +novads 92,93 un 94 )
50,8 EUR dienā citi departamenti vai atmaksa rēķinā

Virsstundas

Pirmā 8 stundas : 25 % no algas stundā
Pēc 8 stundas 50 % no algas stundā

Nakts darbs

Noteikts uzņēmuma līmenī
No 21:00 līdz 06:00

Darbs svētdienās

Noteikts uzņēmuma līmenī
Informācija
Darbs svētdienās saglabājas lielā mērā regulēts un tikai izņēmuma gadījumos.

Darbs valsts svētku dienās

Noteikts uzņēmuma līmenī
Informācija
Darbs banku brīvdienā jākompensē ar citu brīvdienu (izņemot, ja nostrādāts mazāk par 3 mēnešiem)

Maiņu darbs

Noteikts uzņēmuma līmenī

Dīkstāves apmaksa

Noteikts uzņēmuma līmenī

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

30 % no atvaļinājuma samaksas

Papildu brīvdienas

Informācija
Saskaņā ar darba stāžu +2 dienas pēc 20 gadiem, + 4 dienas pēc 25 gadiem, + 6 dienas pēc 30 gadiem, bet uzņēmuma līgumos iespējams paredzēt brīvdienu dienas, kas saistītas ar darba stāžu trešajā gadā.

13. mēnesis

Iespējams saņemt 13. mēnesi, bet to nosaka uzņēmums.

Papildu profesionālās vecuma pensiju shēmas

Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Papildu algas komponenti

Grūtības (pénibilité) tiek noteiktas reģionālā līmenī

Brīvdienu skaits

2,5 diena(-s) mēnesī
30 diena(-s) gadā

Valsts svētki

10 diena(-s) + vasarsvētki (specifiski statūti)
1. janvāris
Lieldienu pirmdiena
1. maijs
8. maijs
14. maijs
Vasarsvētki
14. jūlijs
15 augusts
1. novembris
11. novembris
25. decembris

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

23 % no bruto algas ņemot vērā pensiju fondus.
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Ja esat norīkotā darba ņēmējs, darba devējam ir jūs jāreģistrē un jāveic sociālās iemaksas valstī, kurā viņš ir reģistrēts. Kā pierādījumu darba devējam jāuzrāda A1 veidlapa, ka jums tiešām ir segums darba negadījuma, slimības, pensijas, ģimenes pabalstu, u.c. gadījumiem.

Ienākuma nodoklis

Atkarībā no uzņēmuma

Papildu pensijas fondi

Nodoklis tiek apmaksāts gada beigās
Informācija
Ja uzturaties Francijā vairāk kā 183 dienas konkrētajā gadā, Jums jāmaksā nodokļi Francijā.

Slimība

Diena 4 līdz 48 : 100 %
Diena 49 līdz 90 : 75 %
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Neattiecas uz norīkotajiem darba ņēmējiem

Traumas/negadījumi darbā

Ja darbnegatavība ir mazāk kā 30 dienas diena 1 līdz 15 EUR 90 %
Ja darbnegatavība ir mazāk kā 30 dienas diena 16 līdz 30 : 100 %
Ja darbnegatavība ir mazāk kā 30 dienas diena 1 līdz 90 : 100 %
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Neattiecas uz norīkotajiem darba ņēmējiem

Informācija Kontaktpersonas

Fédération nationale Construction et Bois – CFDT

47/49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
France
Tel. + 00 33 (0)1 56 41 55 60
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Bulgāru valoda, Vācu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Franču valoda, Itāļu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT

263 rue de Paris
93514 Montreuil
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Franču valoda

FO Bâtiment, Bois, Papier, Carton, Céramique

Avenue Parmentier 170, CS 20006
75479 Paris Cedex 10
Tel. 0033142013000
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Franču valoda

Informācija Brošūras