Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunināts 05.01.2022.
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

Piemērojams
13,048 EUR stundā nekvalificētiem strādniekiem
15,6552 EUR stundā kvalificētiem strādniekiem

Alga kategorijā

Nekvalificēts

13,1372 EUR līdz 14,5396 EUR stundā : celtniecība un civilā celtniecība nekvalificēti strādnieki bez pieredzes celtniecības darbos
15,7648 EUR stundā : celtniecība un civilā celtniecība jaunie speciālisti
13,046 EUR līdz 14,4985 EUR stundā elektriķi :
13,046 EUR stundā sanitārijas-apkures-gaisa kondicionēšanas uzstādītāji :
13,046 EUR līdz 16,285 EUR stundā pacēlāju speciālistiem
13,046 EUR līdz 15,6552 EUR stundā flīzētāji
13,046 EUR līdz 15,4927 EUR stundā jumiķu darbinieki

Kvalificēts

15,9565 EUR līdz 17,5667 EUR stundā : celtniecība un civilā celtniecība
13,046 EUR līdz 16,0112 EUR stundā elektriķi :
15,6552 EUR līdz 17,1552 EUR stundā sanitārijas-apkures-gaisa kondicionēšanas uzstādītāji :
14,6593 EUR līdz 20,8634 EUR stundā pacēlāju speciālistiem
15,8392 EUR līdz 17,0859 EUR stundā flīzētāji
15,6552 EUR līdz 16,9267 EUR stundā jumiķu darbinieki

Speciālists

20,0438 EUR stundā : celtniecība un civilā celtniecība
15,6552 EUR līdz 18,2025 EUR stundā elektriķi :
19,4363 EUR stundā sanitārijas-apkures-gaisa kondicionēšanas uzstādītāji :
18,5952 EUR līdz 22,4737 EUR stundā pacēlāju speciālistiem
18,3068 EUR stundā flīzētāji
18,2846 EUR līdz 20,6598 EUR stundā jumiķu darbinieki

Meistars

21,7028 EUR stundā : celtniecība un civilā celtniecība
15,6552 EUR līdz 23,8983 EUR stundā elektriķi :

Iesācēji / jauni darbinieki

9,7845 līdz 10,4388 EUR strādnieki, kas jaunāki par 18 gadu vecumu

Dienā

8 stundas

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

10 stundas dienā
48 stundas nedēļā

Pārtraukumi

Pusdienas

30 minūtes
Netiek apmaksāts
Apmaksāti pārtraukumi :
Būvniecība un civilā inženierija : 15 minūtes ar vismaz 9 darba stundām
Jumiķu darbinieki : 15 minūtes

Luksemburga

Ceļa piemaksa

Informācija
- Celtniecība un civilā celtniecība: darba devējs organizē strādnieku transportu no mājām uz būvlaukumiem
- Cits: ja izmanto privāto automašīnu, uzņēmums maksā piemaksu par nobraukto attālumu, kas parasti ierobežota ar attālumu starp uzņēmuma galveno mītni un darba vietu.

Apmešanās vietas piemaksa

Tikai darbam ārvalstīs
Informācija
Darbs ārvalstīs: parasti >50 km no robežas un/vai darba devējs nevar nodrošināt transportu

Uzturnauda/dienas nauda

744 EUR dienā par darbu ārvalstīs
Informācija
Darbs ārvalstīs: parasti >50 km no robežas

Virsstundas

40 % stundā
Informācija
Virsstundas paliek tikai izņēmuma gadījumiem (steidzami labošanas darbi, steidzams darbs ar betonu, neērti būvlaukumi citiem darbiniekiem, ražotnes ražošanas un satiksmes aprite). Cilvēkresursu nodaļai jāvienojas. Virsstundu gadījumā svētdienās, valsts svētku dienās un naktīs par to jāinformē darba inspekcija un sociālā apdrošināšana.

Nakts darbs

No 22:00 līdz 06:00
50 % stundā
Pēc 5 diena(-s) : 20 % stundā - atbilstoši regulārai plānošanai

Darbs svētdienās

100 % stundā

Darbs valsts svētku dienās

100 % stundā
Informācija
Darbs banku brīvdienā jākompensē ar citu brīvdienu

Bīstams darbs

0,5 EUR stundā - celtniecība un civilā celtniecība
10 % stundā - krāsotāji
Informācija
Celtniecība un civilā celtniecība: netīri darbi, uz ūdens un ar nozīmīgu dubļu līmeni, piekārtas sastatnes augstāk > 15m no zemes, hidraulisko āmuru ekskavatoros un pneimatiskās cērtes izmantošana ar vairāk nekā 15kg, šahtas un tuneļi ar atvērumiem līdz 1m un dziļāk nekā 3,6m un ADR transports.

Krāsotāji: lakošana ar smidzinātājiem, bīstamu ķīmisko vielu izmantošana, smilšu strūklas izmantošana, darbs ārā bez sastatnēm augstumā > 6m vai fasāžu krāsošana ar bīdāmām kāpnēm, izņemot logu un logu slēģu krāsošana.

Dīkstāves apmaksa

Pacēlāju speciālisti: indeksēts 2,9994 €/dienā - 6,4079 €/dienā (sestdienās, svētdienās, valsts svētku dienās)
Sanitārijas-apkures-gaisa kondicionēšanas uzstādītāji: jāpārrunā ar darba ņēmēju
Informācija
Pacēlāju speciālisti: dīkstāves limits 128 stundas/nedēļā.

Papildu algas komponenti

Celtniecība un civilā celtniecība : 5 % no bruto algas
Krāsotāji, pacēlāju speciālisti: 5 % no bruto algas
Elektriķi : 2 % no bruto algas
Jumta seguma strādnieki : 2,5 līdz 5 % no bruto algas (atkarībā no darba stāža uzņēmumā)
Sanitārijas-apkures-gaisa kondicionēšanas uzstādītāji : 2 līdz 5 % no bruto algas (atkarībā no darba stāža uzņēmumā)
flīzētāji 150 EUR gadā kā aprīkojuma piemaksa
Izmaksāts decembris

Cits

80 % stundām, kas nav atgūtas pirms mēneša beigām
Informācija
Par pirmajām 16 stundām maksā darba devējs. Par atlikušo atbildību par apmaksu uzņemas valsts

Brīvdienu skaits

26 diena(-s) gadā
27 diena(-s) celtniecībā un civilajā celtniecībā
26 līdz 29 diena(-s) pacēlāju speciālistiem

Valsts svētki

10 diena(-s)
1. janvāris
Lieldienu pirmdiena
1. maijs
Debesbraukšanas diena
Vasarsvētku pirmdiena
23. jūnijs
15. augusts
1. novembris
25. un 26. decembris

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

2,8 % veselības apdrošināšanai
8 % par pensijas apdrošināšanu
1,4 % veselības apdrošināšanai

Ienākuma nodoklis

0 līdz 40 % saskaņā ar nodokļu klasi un ienākumu vērtības pozīciju oficiālajā nodokļu skalā
0,5 % pagaidu nodoklis, lai līdzsvarotu valsts budžetu
Informācija
1. klase: īpaši tie, kuri dzīvo vieni un ir neprecējušies.
1.a klase: ilgtermiņa atraitnes / atraitņi, darbinieki ar apgādājamu/iem bērnu/iem, senioriem, nerezidenti valstī, ja viens no laulātajiem saņem profesionālus ienākumus Luksemburgā.
2. klase: pāri, kas tiek kopīgi aplikti ar nodokli, atraitnes / atraitņi un šķīrušās personas / personas, kuras nedzīvo kopā mazāk nekā 3 gadus, nerezidenti valstī, ja 50% no ģimenes ienākumiem tiek saņemti Luksemburgā.

Slimība

100 %
Informācija
77 dienas apmaksā darba devējs (atsauces periods 12 mēneši), pamatojoties uz 3 mēnešu augstāko algu pirms slimības lapas.
Pēc 77. dienas slimības lapu apmaksā Nacionālais veselības fonds līdz 52 nedēļu robežai 104 nedēļu periodā).

Traumas/negadījumi darbā

100 %
Informācija
77 dienas apmaksā darba devējs (atsauces periods 12 mēneši), pamatojoties uz 3 mēnešu augstāko algu pirms slimības lapas.
Pēc 77. dienas slimības lapu apmaksā Nacionālais veselības fonds līdz 52 nedēļu robežai 104 nedēļu periodā).

Informācija Kontaktpersonas

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Vācu valoda, Franču valoda, Portugāļu valoda