Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Projekt

See koduleht on EFBWW (Euroopa Ehitus- ja Puidutöötajate Föderatsiooni) poolt algatatud projekti tulemus rahalise toetusega Euroopa Komisjoni (DG EMPL) poolt.

Milleks selline koduleht?

Ajutine ränne ja eelkõige töötajate lähetamine on ehituse valdkonnas otsustava tähtsusega, kuna seal on ülimalt liikuv tööjõud, kõrge nõudlus kvalifitseeritud ja ilma kvalifikatsioonita töötajate järele ning suur konkurents ettevõtete vahel. Siiski ei austata alati põhimõtet „sama palk sama töö eest samas töökohas“.

Käesolev koduleht aitab töötajatel saada valdkondadele omast, ülevaatlikku ja lihtsasti ligipääsetavat infot oma õiguste kohta. Töötajad saavad samuti võtta ühendust ametiühingutega kas oma päritoluriigis või vastuvõtvas riigis, et saada otsest tuge.

Euroopa tasandil vastab see algatus direktiivile 2014/67/EÜ, mis toob välja parandatud ligipääsu tähtsuse tööhõive mõistetele ja tingimustele ning nende läbipaistvuse tähtsuse EL-i erinevates liikmesriikides, selleks et kindlustada direktiivi 96/71/EÜ õiget kohaldamist ning kaitsta seega lähetatud töötajate õigusi.

Kogu info on saadaval kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.