Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Proje

Bu web sitesi, EFBWW (Avrupa İnşaat ve Ahşap İşçileri Federasyonu) tarafından Avrupa Komisyonunun (DG EMPL) mali desteği ile üstlenilen bir proje sonucunda geliştirilmiştir.

Neden bu web sitesi?

İş gücü son derece hareketli olduğundan, vasıflı ve vasıfsız işçi talebi yüksek olduğundan ve şirketler arasında güçlü bir rekabet bulunduğundan, inşaat sektöründe işçilerin geçici olarak taşınması ve özellikle de yurt dışı çalışmalara gönderilmesi hayati önem taşımaktadır. Ancak “aynı iş yerinde aynı iş için aynı ücret” ilkesine her zaman saygı duyulmamaktadır.

Bu web sitesi, işçilerin hakları ile ilgili olarak sektöre özgü net ve kolay erişilebilir bilgilere erişebilmesine yardımcı olacaktır. İşçiler ayrıca, doğrudan destek almak için kendi ülkelerindeki ya da bulundukları ülkedeki İşçi Sendikaları ile irtibata geçebilecektir.

Avrupa düzeyinde, bu girişim, 96/71/EC Direktifinin doğru bir şekilde uygulanması ve bu şekilde yurt dışında çalışan işçilerin haklarının korunması için farklı AB Üye Ülkeleri içinde istihdam hüküm ve şartlarının şeffaflığı ve bunlara erişimin iyileştirilmesinin önemini vurgulayan 2014/67/EC sayılı girişime karşılık gelmektedir.

Tüm bilgiler, Avrupa Birliği’ndeki tüm resmi dillerde sunulmaktadır.