Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Германия

Последно актуализирано на 24.5.2023 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо за командировани работници
12 EUR на час строителен работник без опит (заплати от клас c) германия

Заплата според категорията

17,61 до 25,23 EUR на час (западна германия)
14,9 до 24,26 EUR на час източна германия
17,41 до 24,91 EUR на час (берлин)

Ежедневно

понеделник до четвъртък 8 часове зимен период декември до март
петък 6 часове зимен период декември до март
понеделник до четвъртък 8,5 часове от април до ноември
петък 7 часове от април до ноември

Ежеседмично

41 часове от април до ноември
38 часове зимен период

Извънреден труд

2 часове на ден максимум

В Германия

Надбавка за пътуване

0,2 EUR на км със собствен автомобил - максимум 20 евро/ден

Надбавка за храна

Ежедневно дом до работно място
6 EUR над 75 км до 200 км ежедневно
7 EUR над 200 км до 300 км ежедневно
8 EUR над 300 км до 400 км ежедневно
Ежеседмично дом до работно място
Над 75 км до 200 км 9 EUR 2 на седмица
Над 200 км до 300 км 18 EUR 2 на седмица
Над 300 км до 400 км 27 EUR 2 на седмица
Над 400 км 39 EUR 2 на седмица

Надбавка за настаняване

24 EUR до 28 EUR на ден
+ 4 EUR на ден

Извънреден труд

25 % от заплата на час

Работа през нощта

От 20:00 до 5:00
20 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено
ако работническия съвет одобри, няма премии

Работа в неделя

Позволено - ако обществените органи одобрят
75 % от заплата на час

Работа на официални празници

Позволено - ако обществените органи одобрят
Макс. 200 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено - ако работническия съвет одобри

Опасна работа

0,3 до 71,6 EUR на час

Годишна надбавка за празници

20 % от брутна заплата

13-ти месец

Макс. 113 часове надници - в повечето части на западна германия

Брой празници

30 дни на година
Информация
Законният минимум е 20 дни/година. Социалните партньори се споразумяха за 30 дни/година за строителния сектор

Официални празници

Около 12 дни на година
Информация
Официалните празници се променят според региона.

Вноски за социално осигуряване

20 %

Данък общ доход

Променливи
Информация
Данъкът върху печалбата се изчислява върху приходите на работника и семейното му положение (женен или не, деца, доходи на съпруг/съпруга/партньор)

Допълнителни пенсионни фондове

9,2 EUR на месец
Информация
минимално допълнително приспадане за пенсия за строителни работници

Болест/заболяване

Седмица 1 до 6 : 100 % заплаща се от работодателя
След седмица 6 : 90 % заплаща се от здравното осигуряване макс. нето

Информация Контакти

DGB-Projekt Faire Mobilität (DGB-Project Fair Mobility)

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Можете да се свържете с нас на следните езици
български, английски, немски, полски, румънски

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Vorstandsbereich Bauwirtschaft - Baustoffindustrie

Olof-Palme-Str.19
60439 Frankfurt/Main
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, немски