Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Естония

Последно актуализирано на 5.3.2019 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
500 EUR на месец 2018
2,97 EUR на час 2018

Ежедневно

8 часове на ден стандартна
8 * часове за работа през нощта

Ежеседмично

40 часове на седмица стандартна
48 * часове за работа през нощта

Извънреден труд

5 часове на ден
8 на 12 часове на седмица

Прекъсвания

след 6 часа работа (за непълнолетни след 4,5 часа работа)
30 минути
Не е част от стандартното работно време
Не е платено

В Естония

Надбавка за пътуване

Информация
Работник или служител има право да поиска обезщетение за разходи, свързани с командировка (пътни и квартирни разходи и други разходи, свързани със служебни пътувания).

Надбавка за храна

Неприложимо

Надбавка за настаняване

Работник или служител има право да поиска обезщетение за разходи, свързани с командировка (пътни и квартирни разходи и други разходи, свързани със служебни пътувания).

Прехрана/дневна надбавка

22,37 EUR на ден само в случай на командировка в чужбина (50 км от границата)

Извънреден труд

50 % от заплата на час
свободното време се равнява на извънредния труд

Вечерна работа

Не е позволено

Работа през нощта

Позволено
От 22:00 на 6:00
25 % от заплата на час
или допълнително свободно време

Работа в събота

Позволено
Информация
Предполага се, че седмичното време за почивка се предоставя в събота и неделя.

Работа в неделя

Позволено
Информация
Предполага се, че седмичното време за почивка се предоставя в събота и неделя.

Работа на официални празници

Не е задължително
Позволено
100 % от заплата на час
или допълнително свободно време

Работа на смени

Позволено

Опасна работа

Неприложимо

Заплащане за време на разположение

Приложимо
Средно възнаграждение на работник

Годишна надбавка за празници

Приложимо

13-ти месец

Неприложимо

14-ти месец

Неприложимо

Допълнителни елементи на възнаграждението

Приложимо
Информация
Със съгласието на работодателя, работникът/служителят може да получи част от печалбата или оборота на работодателя, или от възнаграждението по договор, сключен между работодателя и трета страна.

Брой празници

28 дни на година (годишен отпуск)
35 дни на година (годишен отпуск за непълнолетни, служители с частична или без трудова способност)

Официални празници

12 дни 2018
1 януари - Нова година
24 февруари - Ден на независимостта и годишнина на Република Естония
Велики петък
Велика събота
1 май – Първи май
Петдесетница
23 юни - Ден на победата
24 юни - Еньов ден (ден на лятно слънцестоене)
20 август - Ден на възстановяване на независимостта
24 декември - Бъдни вечер
25 декември - Коледа
26 декември – Денят след Коледа (Boxing Day)

Вноски за социално осигуряване

Информация
Социален данък
Социалният данък се плаща на ставка от 33% върху всички плащания, направени на служителите за извършена работа на заплата. Работодателите плащат социалния данък в пълен размер. Винаги има минимално задължение за плащане на социален данък, което се равнява на 33% (от 2017 г.) от минимума, предвиден от закона за бюджета.
През 2017 г., той е 139,75 EUR месечно, дори ако не е имало плащания за работа на заплата.

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

1,6 % от брутна заплата осигурителна премия за безработица
Информация
Работодателите плащат осигурителна премия за безработица в размер на 0,8% от брутното месечно възнаграждение.

Данък общ доход

20 % от брутна заплата

Допълнителни пенсионни фондове

2 % от брутна заплата
Информация
При поискване от служителя, процентът може да бъде 3%. След присъединяване, задължителната пенсионна система не може да бъде напусната. Всеки, роден след 01 януари 1983 г. е длъжен да се включи.

Болест/заболяване

70 % от средна заплата
Информация
Обезщетението се изплаща от работодателя от ден 4 до ден 8. От ден 9 обезщетението се изплаща от здравноосигурителния фонд.

Ако работодателят подава данни на служителя по електронен път, документацията се представя по електронен път от работодателя и лекаря (база данни на Естонския здравноосигурителен фонд).

Вижте повече на адрес: https://www.haigekassa.ee/en
За командировани работници
Обезщетението за нетрудоспособност ще се изплаща от държавата по пребиваване на лицето, т.e. от държавата, в която са издадени формулярите E106 или S1, а също Европейската здравноосигурителна карта.

Вижте повече на адрес: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Трудови злополуки/инциденти

100 % от средна заплата
Информация
Обезщетението се изплаща от Здравноосигурителния фонд от втория ден от освобождаване от работа
За командировани работници
Обезщетението за неработоспособност пак ще се изплаща от държавата на пребиваване на лицето, т.е. страната, която е издала формуляр E106 или S1, както и Европейската здравноосигурителна карта.

Информация Контакти

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
T. (+372) 6412 800
Можете да се свържете с нас на следните езици
естонски

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
T. (+372) 640 6000
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, естонски