Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estland

Senast uppdaterat den 2019-03-05
Visa alla valutor i Euro (€)

Minimibruttolön

Tillämpligt
500 EUR per månad 2018
2,97 EUR per timme 2018

Varje dag

8 timmar per dag standard
8 * timmar för nattarbete

Varje vecka

40 timmar per vecka standard
48 * timmar för nattarbete

Övertid

5 timmar per dag
8 till 12 timmar per vecka

Raster

efter 6 timmars arbete (för minderåriga efter 4,5 timmars arbete)
30 minuter
Ingår inte som en del av standardarbetstiden
Betalas inte

I Estland

Reseersättning

Info
En anställd har rätt att kräva ersättning för utlägg som rör en tjänsteresa (rese- och logiutlägg jämte andra utlägg med anknytning till tjänsteresan).

Måltidsbidrag

Ej tillämpligt

Bostadsbidrag

En anställd har rätt att kräva ersättning för utlägg som rör en tjänsteresa (rese- och logiutlägg jämte andra utlägg med anknytning till tjänsteresan).

Uppehälle/dagtraktamente

22,37 EUR per dag endast vid tjänsteresa utomlands (fem mil bortom gränsen)

Övertid

50 % av timlön
ledig tid motsvarar övertid

Kvällsarbete

Inte tillåtet

Nattarbete

Tillåtet
Från 22:00 till 06:00
25 % av timlön
eller mer ledig tid

Arbete på lördagar

Tillåtet
Info
Det antas att veckovila medges på lör- och söndagar.

Arbete på söndagar

Tillåtet
Info
Det antas att veckovila medges på lör- och söndagar.

Arbete på allmän helgdag

Inte obligatoriskt
Tillåtet
100 % av timlön
eller mer ledig tid

Skiftarbete

Tillåtet

Farligt arbete

Ej tillämpligt

Jourlön

Tillämpligt
Genomsnittlig arbetstagarlön

Semesterersättningar

Tillämpligt

Trettonde månad

Ej tillämpligt

Fjortonde månad

Ej tillämpligt

Ytterligare lönekomponenter

Tillämpligt
Info
Efter överensstämmelse med arbetsgivaren kan den anställde få del av arbetsgivarens vinst eller omsättning eller ersättning för ett avtal som ingås mellan arbetsgivaren och tredje man.

Antal lediga dagar

28 dagar per år (årlig semester)
35 dagar per år (årlig semester för minderåriga, anställda med partiell eller ingen arbetsförmåga)

Allmänna helgdagar

12 dagar 2018
1 januari – Nyårsdagen
24 februari – Självständighetsdagen och Republiken Estlands årsdag
Långfredagen
Påskdagen
1 maj – Första maj
Pingst
23 juni – Segerdagen
24 juni – Midsommardagen
20 augusti – Dagen för självständighetens återupprättande
24 december – Julafton
25 december – Juldagen
26 december – Boxing Day

Socialförsäkringsavgifter

Info
Social skatt
Den sociala skatten uppgår till 33 % för alla betalningar till anställda för utfört lönearbete. Arbetsgivare betalar hela den sociala skatten. Det finns alltid en minimiskyldighet social skatt att betala som (sedan 2017) motsvarar 33 % av det minimum som föreskrivs i budgetlagen.
För 2017 är det 139,75 euro/månad, även om det inte förekommit några betalningar för lönearbete.

Ytterligare socialförsäkringar

1,6 % av bruttolön premie för arbetslöshetsförsäkring
Info
Arbetsgivare betalar premie för arbetslöshetsförsäkring med 0,8 % av månadslönen brutto.

Inkomstskatt

20 % av bruttolön

Ytterligare pensionsfonder

2 % av bruttolön
Info
Om den anställde så begär kan tariffen vara 3 %. När man väl gått med i pensionssystemet med obligatorisk finansiering får man inte lämna det. Alla födda efter den 1 januari1983 är skyldiga att gå med.

Sjukdom/åkommor

70 % av genomsnittslön
Info
Bidraget betalas av arbetsgivaren från dag 4 till dag 8. Från dag 9 betalas bidraget av sjukförsäkringsfonden.

Om arbetsgivaren tillhandahåller uppgifter om den anställde på elektronisk väg läggs dokumentationen fram på elektronisk väg av arbetsgivaren och läkaren (EHIF-databas).

Se vidare på: https://www.haigekassa.ee/en
För utstationerade arbetstagare
Bidraget för arbetsoförmåga betalas av personens bosättningsstat, dvs. det land som utfärdat E106- eller S1-formulären samt europeiskt sjukförsäkringskort.

Se vidare på: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Arbetsskador eller -olyckor

100 % av genomsnittslön
Info
Bidraget betalas av sjukförsäkringsfonden från den andra dagen av arbetsfrånvaron
För utstationerade arbetstagare
Bidraget för arbetsoförmåga betalas fortfarande av personens bosättningsstat, dvs. det land som utfärdat E106- eller S1-formulären samt europeiskt sjukförsäkringskort.

Info Kontakter

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
Tel. (+372) 6412 800
E-post eakl@eakl.ee
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Estniska

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
Tel. (+372) 640 6000
E-post ti@ti.ee
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Estniska