Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estija

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2019-03-05
Žiūrėti visas valiutas Euras (€)

Minimalus bendras atlyginimas

Taikoma
500 EUR per mėnesį 2018
2,97 EUR per valandą 2018

Kasdien

8 valandos per dieną standartas
8 * valandos už naktinį darbą

Kas savaitę

40 valandos per savaitę standartas
48 * valandos už naktinį darbą

Viršvalandžiai

5 valandos per dieną
8 kam 12 valandos per savaitę

Pertraukos

po 6 darbo valandų (nepilnamečiams po 4,5 valandos darbo)
30 minutės
Neįeina į standartinį darbo laiką
Nemokama

Estija

Kelionės išmoka

Informacija
Darbuotojas turi teisę reikalauti išlaidų, susijusių su komandiruote (kelionės ir apgyvendinimo bei kitos išlaidos, susijusios su komandiruote), kompensacijos.

Išmoka maistui

Netaikoma

Išmoka apgyvendinimui

Darbuotojas turi teisę reikalauti išlaidų, susijusių su komandiruote (kelionės ir apgyvendinimo bei kitos išlaidos, susijusios su komandiruote), kompensacijos.

Pragyvenimo / kasdienė išmoka

22,37 EUR per dieną tik komandiruotės į užsienį atveju (50 km nuo sienos)

Viršvalandžiai

50 % atlyginimo per valandą
ne darbo laikas yra lygus viršvalandžiams

Darbas vakare

Neleidžiama

Naktinis darbas

Leidžiama
Nuo 22:00 kam 06:00
25 % atlyginimo per valandą
arba papildomas laisvas laikas

Darbas šeštadieniais

Leidžiama
Informacija
Daroma prielaida, kad kassavaitinis laikas poilsiui skiriamas šeštadienį ir sekmadienį.

Darbas sekmadieniais

Leidžiama
Informacija
Daroma prielaida, kad kassavaitinis laikas poilsiui skiriamas šeštadienį ir sekmadienį.

Darbas valstybinių švenčių dienomis

Neprivaloma
Leidžiama
100 % atlyginimo per valandą
arba papildomas laisvas laikas

Pamaininis darbas

Leidžiama

Pavojingas darbas

Netaikoma

Užmokestis už prastovą

Taikoma
Vidutinis darbininko atlyginimas

Kasmetinė atostogų išmoka

Taikoma

13-as mėnuo

Netaikoma

14-as mėnuo

Netaikoma

Papildomi atlyginimo komponentai

Taikoma
Informacija
Sutartyje su darbdaviu gali būti numatyta, kad darbininkas gali gauti dalį darbdavio pelno ar apyvartos arba atlygį nuo sutarties, sudarytos tarp darbdavio ir trečiojo asmens.

Šventinių dienų skaičius

28 dienos per metus (kasmetinės atostogos)
35 dienos per metus (kasmetinės atostogos nepilnamečiams, darbuotojams, turintiems dalinį darbingumą arba visišką nedarbingumą)

Valstybinės šventės

12 dienos 2018
Sausio 1 d. - Naujųjų metų diena
Vasario 24 d. – Estijos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo diena ir metinės
Didysis penktadienis
Velykų sekmadienis
Gegužės 1 d. – Darbo diena
Sekminės
Birželio 23 d. – Pergalės diena
Birželio 24 d. – Vidurvasaris (Joninės)
Rugpjūčio 20 d. – Nepriklausomybės atkūrimo diena
Gruodžio 24 d. – Kūčios
Gruodžio 25 d. – Kalėdos
Gruodžio 26 d. – antra Kalėdų diena

Socialinio draudimo įmokos

Informacija
Socialinis mokestis
Socialinis mokestis mokamas 33 % tarifu nuo visų mokėjimų darbuotojams už atliktą darbą, už kurį mokamas atlyginimas. Darbdaviai moka visą socialinį mokestį. Visada yra minimalaus mokėtino socialinio mokesčio įsipareigojimas, kuris yra lygus 33 % (nuo 2017 m.) minimumo, numatyto biudžeto akte.
2017 m. tai yra 139,75 EUR kas mėnesį, net jei nebuvo mokėjimų už darbą, už kurį mokamas atlyginimas.

Papildomas socialinis draudimas

1,6 % bendro atlyginimo bedarbystės draudimo įmoka
Informacija
Darbdaviai moka nedarbo draudimo įmoką, kuri sudaro
0,8 % bendro mėnesinio atlyginimo.

Pajamų mokestis

20 % bendro atlyginimo

Papildomi pensijų fondai

2 % bendro atlyginimo
Informacija
Jei to reikalauja darbuotojas, tarifas gali būti 3 %. Prisijungus, iš privalomosios finansuojamos pensijų sistemos nebegalima išeiti. Prisijungti privalo visi, gimę po 1983 m. sausio 1 d.

Liga

70 % vidutinio atlyginimo
Informacija
Darbdavys moka išmoką nuo 4 iki 8 dienos. Nuo 9 dienos išmoką moka Sveikatos draudimo fondas.

Jeigu darbdavys darbuotojo duomenis pateikia elektroniniu būdu, dokumentus darbuotojas ir gydytojas taip pat pateikia elektroniniu būdu (EHIF duomenų bazė).

Daugiau informacijos rasite https://www.haigekassa.ee/en
Komandiruotiems darbininkams
Nedarbingumo išmoką moka asmens gyvenamosios vietos šalis, t. y. šalis, kuri išdavė E106 arba S1 formas, taip pat Europos sveikatos draudimo kortelę.

Daugiau informacijos rasite https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

100 % vidutinio atlyginimo
Informacija
Išmoką moka Sveikatos draudimo fondas nuo antros atleidimo nuo darbo dienos
Komandiruotiems darbininkams
Nedarbingumo išmoką vis tiek moka asmens gyvenamoji valstybė, t. y. šalis, kuri išdavė formas E106 arba S1 bei Europos sveikatos draudimo kortelę.

Informacija Kontaktai

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
T. (+372) 6412 800
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Estų

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
T. (+372) 640 6000
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Estų