Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Italija

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2021-09-24
Žiūrėti visas valiutas Euras (€)

Minimalus bendras atlyginimas

Netaikoma

Atlyginimas pagal kategoriją

Informacija
Valandinis darbo užmokestis, susijęs su įvairiais profesiniais duomenimis, galioja iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Toks darbo užmokestis taikomas visoje šalies teritorijoje, jis gali būti didesnis atskiruose regionuose arba provincijose.

Nekvalifikuotas

8,2 EUR per valandą (nacionalinis atlyginimas galioja visuose regionuose / provincijose)

Kvalifikuotas

9,1 EUR per valandą (nacionalinis atlyginimas galioja visuose regionuose / provincijose)

Specialistas

9,79 EUR per valandą (nacionalinis atlyginimas galioja visuose regionuose / provincijose)

Meistras

10,32 EUR per valandą (nacionalinis atlyginimas galioja visuose regionuose / provincijose)

Pradedantieji / jauni darbininkai

7,98 EUR kam 11,78 EUR per valandą (praktikantai: skiriasi pagal kategoriją ir mokymo laikotarpį)

Profesionalai

1 839,2 EUR 2 424,86 EUR per mėnesį (mėnesinis atlyginimas atitinka 173 val.)

Vidutinis darbo užmokestis (orientacinis)

1750,09 prie kurio pridedamas regiono arba provincijos lygmens kintamas padidėjimas

Kasdien

8 valanda (-os)

Kas savaitę

40 valanda (-os)

Viršvalandžiai

2 valanda (-os) per dieną
250 valanda (-os) per metus
+ 35 % valanda atlyginimas
Informacija
Didžiausias viršvalandžių skaičius pagal nacionalinę kolektyvinę sutartį, 35 % priedas prie valandinio atlyginimo.

Pertraukos

Poilsis

10 minutės
Apmokamas

Pietūs

po 6 darbo valandų
30 kam 60 minutės
Nemokama

Specialios sąlygos

Darbo valandos netrumpinamos

Italija

Kelionės išmoka

0,35 EUR per darbo valandą
Informacija
Nacionalinis vidurkis, šis rodiklis gali skirtis priklausomai nuo provincijos.
Jei darbuotojas dirba ne toje savivaldybėje, kurioje buvo pasamdytas, įmonė turi padengti kelionės išlaidas.

Išmoka maistui

0,61 EUR per valandą
105,73 EUR per mėnesį

Išmoka apgyvendinimui

Taikoma
Sprendžia įmonė, moka įmonė

Pragyvenimo / kasdienė išmoka

Informacija
Jeigu provincijos lygmeniu nustatyta kelionė vyksta už provincijos, kurioje dirbama, ribų, prie valandinio darbo užmokesčio pridedamas 10 % priedas, kurį į sutartį turi įtraukti kiekviena provincija. Už kelionę į kitas Italijos provincijas papildomai mokama 46,48 eurai per dieną, o už tarptautines keliones už Italijos ribų – papildomai 77,47 eurai per dieną. Teritorinės derybos gali dar padidinti šias priemokas.

Komandiruota iš {šalies pavadinimas kilmininko linksniu}

Kelionės išmoka

Informacija
Jeigu provincijos lygmeniu nustatyta kelionė vyksta už provincijos, kurioje dirbama, ribų, prie valandinio darbo užmokesčio pridedamas 10 % priedas, kurį į sutartį turi įtraukti kiekviena provincija. Už kelionę į kitas Italijos provincijas papildomai mokama 46,48 eurai per dieną, o už tarptautines keliones už Italijos ribų – papildomai 77,47 eurai per dieną. Teritorinės derybos gali dar padidinti šias priemokas.

Viršvalandžiai

35 % atlyginimo per valandą

Naktinis darbas

Leidžiama (darbininkams, vyresniems negu 16)
22:00 kam 06:00
40 % atlyginimo per valandą

Darbas šeštadieniais

Leidžiama
8 % atlyginimo per valandą

Darbas sekmadieniais

Leidžiama
55 % atlyginimo per valandą

Darbas valstybinių švenčių dienomis

Neprivaloma
Leidžiama
45 % atlyginimo per valandą

Pamaininis darbas

Leidžiama
9 kam 28 % atlyginimo per valandą

Pavojingas darbas

Darbas po žeme
18 kam 46 % atlyginimo per valandą
Pavojingų medžiagų poveikis
11 % atlyginimo per valandą
Darbai vandenyje / sniege / purve
6 kam 16 % atlyginimo per valandą
Darbas kanalizacijoje / kaminuose
7 kam 17 % atlyginimo per valandą
Darbas aukštyje
12 kam 17 % atlyginimo per valandą
Informacija
Nacionalinis procentas, tačiau kiekviena provincija turi teisę jį padidinti.

Užmokestis už prastovą

Taikoma
10 kam 30 % atlyginimo per valandą (prieinamumas ne darbo valandomis)

Kasmetinė atostogų išmoka

8,5 % tik darbininkams: už kiekvieną valandą, išdirbtą statybų sektoriaus darbininkų fonde (cassa edile)
20 dienos tik darbuotojams: moka tiesiogiai bendrovė
Liepa

13-as mėnuo

Darbuotojai : suteikiama 10 % už kiekvieną dirbtą valandą
Darbuotojai : 1 mėnuo
Mokama (kada) gruodis

14-as mėnuo

Taikoma tik profesionalams
Mokama (kada) birželis

Darbo stažas

Informacija
Darbuotojas pasiekia profesinės veiklos amžių, kai per dvejus metus gali reikalauti bent 2100 valandų

Papildomi atlyginimo komponentai

Teritorinė kompensacija : 0,92 kam 1,28 EUR per valandą
221 EUR per mėnesį nacionalinis vidurkis
Gamybos premija : 0,12 kam 0,17 EUR per valandą
42 EUR per mėnesį nacionalinis vidurkis

Kita

Sustabdymas arba įvairūs blogi orai : 80 % moka inps

Šventinių dienų skaičius

20 dienos per metus privaloma pagal įstatymą. negali būti apmokama.
1/12 iš viso dienų per mėnesį skaičiaus

Valstybinės šventės

12 dienos per metus
Informacija
Be to, darbininkai turi 88 val. apmokamų atostogų per metus: po 1 val. už kiekvienas 20 val. darbo. Darbuotojams išmoka mokama kas mėnesį pridėjus 4,95 % atlyginimo per valandą.

Socialinio draudimo įmokos

10 % bendro atlyginimo
Komandiruotiems darbininkams
Komandiruojami darbininkai moka socialinio draudimo įmokas savo kilmės šalyje

Papildomas socialinis draudimas

0,3 % bendro atlyginimo
Informacija
Taikoma darbininkams, dirbantiems bendrovėse, kuriose yra daugiau negu 15 darbuotojų, siekiant integruoti laikino nedarbo atvejus krizės bendrovėje atveju.

Pajamų mokestis

0,5 kam 3,33 % vietinis mokestis
23 % iki 15 000 EUR
28 % nuo 15 000 iki 28 000 EUR
38 % nuo 28 000 iki 55 000 EUR

Papildomi pensijų fondai

1 kam 1,2 %
Informacija
Mokama pensijų fondui, skirtam kiekvienai profesijai. Jauni žmonės prideda 7,5 % metinio atlyginimo

Liga

Diena 1 kam 6 : 0 % pirmas 3 dienos
Diena 7 kam 13 : 50 % pirmas 3 dienos
Diena 14 kam 365 : 100 % pirmas 3 dienos
Diena 4 kam 181 : 100 % iki 66 % integruojama per nacionalinę socialinio draudimo agentūrą (nacionalinį socialinio draudimo institutą (nsdi (it. inps))
Diena 181 kam 365 : 50 %

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

Kas diena : 100 %

Informacija Kontaktai

FENEAL UIL

Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Prancūzų, Italų, Rumunų, Ispanų

FILCA CISL

Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Ispanų, Italų, Portugalų

FILLEA CGIL

Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Ispanų, Prancūzų, Italų, Rumunų