Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rumunija

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2020-06-17
Žiūrėti visas valiutas Rumunijos lėja (RON)

Minimalus bendras atlyginimas

Taikoma
3 000 RON per mėnesį

Atlyginimas pagal kategoriją

Nekvalifikuotas

3 000 RON per mėnesį

Kvalifikuotas

3 000 RON per mėnesį

Specialistas

3 000 RON per mėnesį

Meistras

3 000 RON per mėnesį

Pradedantieji / jauni darbininkai

3 000 RON per mėnesį

Profesionalai

3 000 RON per mėnesį

Kasdien

8 valandos

Kas savaitę

40 valandos

Viršvalandžiai

4 valandos per dieną
8 valandos per savaitę (išimtiniu atveju darbo savaitė gali būti ilgesnė negu 48 valandos, tačiau vidurkis 4 mėnesių laikotarpiu turi būti 48 valandos per savaitę)
vidutiniškai 48 valandos / savaitė valandos per trimestrą
vidutiniškai 48 valandos / savaitė valandos per semestrą
vidutiniškai 48 valandos / savaitė valandos per metus

Pertraukos

Poilsis

Informacija
Kasdien - mažiausiai 12 valandų ir išskirtiniais atvejais 8 valandos keičiantis pamainoms; mažiausiai 24 valandos poilsio už 12 valandų darbo.

Kas savaitę - mažiausiai 48 valandos nuo pirmadienio iki sekmadienio.

Pietūs

po 6 darbo valandų
Dalis standartinio darbo laiko (kolektyvine sutartimi)
Apmokamas (kolektyvine sutartimi)

Specialios sąlygos

6 7 valandos per dieną
30 35 valandos per savaitę
vidutiniškai 48 valandos / savaitė per trimestrą
vidutiniškai 48 valandos / savaitė per semestrą
vidutiniškai 48 valandos / savaitė per metus

{šalies pavadinimas vietininko linksniu}

Kelionės išmoka

Informacija
Apgyvendinimą suteikia darbdavys ir mokesčio už jį negalima išskaičiuoti iš atlyginimo.
Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Išmoka maistui

Pasirenkamas
Informacija
Maisto kuponų sistema

Išmoka apgyvendinimui

Suteikiamas apgyvendinimas
Informacija
Dirbant neįprastoje darbo vietoje apgyvendinimą suteikia darbdavys ir mokesčio už jį negalima išskaičiuoti iš atlyginimo.
Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Pragyvenimo / kasdienė išmoka

Vidurkis 35 EUR
Informacija
Dirbant neįprastoje darbo vietoje, lygis nustatomas tik viešajam sektoriui. Dėl lygio privačiam sektoriui galima derėtis.
Komandiruotiems darbininkams
Jei išlaidos maistui, apgyvendinimui ar transportui nekompensuojamos, jas galima pridėti prie atlyginimo kilmės šalyje, jei tai atitinka minimalaus atlyginimo lygį Rumunijoje.

Viršvalandžiai

75 % atlyginimo per valandą

Naktinis darbas

Leidžiama
Nuo 22:00 kam 06:00
25 % atlyginimo per valandą

Darbas šeštadieniais

Leidžiama per 5 dienas / savaitę darbo laiko
Suderima kolektyvinėse sutartyse

Darbas sekmadieniais

Leidžiama per 5 dienas / savaitę darbo laiko
Suderima kolektyvinėse sutartyse

Darbas valstybinių švenčių dienomis

Privalomas už komunalines paslaugas ir pagrindinių reikmenų tiekimą
Leidžiama už veiklą, kurios negalima sustabdyti
100 % atlyginimo per valandą

Pamaininis darbas

Leidžiama
Suderima kolektyvinėse sutartyse

Pavojingas darbas

Suderima kolektyvinėse sutartyse
Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Užmokestis už prastovą

Netaikoma

Kasmetinė atostogų išmoka

Netaikoma

13-as mėnuo

Netaikoma

14-as mėnuo

Netaikoma

Papildomi atlyginimo komponentai

Netaikoma

Kita

75 % atlyginimo
Komandiruotiems darbininkams
Konkrečiai neįeina į minimalaus atlyginimo sąvoką, tačiau minimalus procentas privalomas, kaip nurodyta Darbo kodekse.

Šventinių dienų skaičius

20 dienos per metus bent 10 dienų iš eilės.

Valstybinės šventės

Kintamas
Sausio 1 ir 2 d.
Sausio 24
Pirma ir antra Velykų diena
Gegužės 1 d. ( Darbo diena)
Birželio 1
Pirma ir antra Sekminių savaitės diena
Šv. Mergelės Marijos diena (rugpjūčio 15 d.)
Šv. apaštalo Andriejaus diena (lapkričio 30 d.)
Gruodžio 1 d. (Rumunijos nacionalinė šventė)
Pirma ir antra Kalėdų diena
Dvi dienos kiekvienai iš trijų religinių švenčių teisiškai pripažintoms religijoms, išskyrus krikščionybę

Socialinio draudimo įmokos

25 % pensijoms
10 % sveikatai
Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Papildomas socialinis draudimas

Komandiruotiems darbininkams
mokama kilmės šalyje

Pajamų mokestis

10 %

Liga

75 % ligos atveju*
100 % prireikus skubios medicininės pagalbos ar kitų ypatingų lygų atveju
Informacija
* Nuo pirmos iki penktos dienos moka darbdavys
* Ne ilgiau negu 183 dienas per metus
Komandiruotiems darbininkams
priklauso nuo siunčiančios šalies

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

100 %
Informacija
Nuo pirmos iki penktos dienos moka darbdavys.
Ne ilgiau negu 183 dienas per metus.
Komandiruotiems darbininkams
priklauso nuo siunčiančios šalies

Informacija Kontaktai

Confederation Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Rumunų

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

T. +40213027053, +40213027031
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Prancūzų, Rumunų

National Trade Union Confederation Blocul Naţional Sindical

Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Rumunų

National Trade Union Confederation Cartel-ALFA

Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Rumunų

National Trade Union Confederation Meridian

Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Rumunų

National Trade Union Confederation Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Rumunų

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

T. +40232257100, +40752079315
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Prancūzų, Rumunų

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3
Bucuresti
Romania
T. +40.21.312.38.86
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Rumunų