Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liuksemburgas

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2022-01-05
Žiūrėti visas valiutas Euras (€)

Minimalus bendras atlyginimas

Taikoma
13,048 EUR per valandą nekvalifikuotiems darbininkams
15,6552 EUR per valandą kvalifikuotiems darbininkams

Atlyginimas pagal kategoriją

Nekvalifikuotas

13,1372 EUR kam 14,5396 EUR per valandą : statyba ir civilinė inžinerija nekvalifikuoti darbuotojai, neturintys statybos darbų patirties
15,7648 EUR per valandą : statyba ir civilinė inžinerija naujokai profesionalai
13,046 EUR kam 14,4985 EUR per valandą elektrikai:
13,046 EUR per valandą santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo įrangos montuotojai:
13,046 EUR kam 16,285 EUR per valandą liftų specialistams
13,046 EUR kam 15,6552 EUR per valandą plytelių klojėjai
13,046 EUR kam 15,4927 EUR per valandą stogų dengėjai

Kvalifikuotas

15,9565 EUR kam 17,5667 EUR per valandą : statyba ir civilinė inžinerija
13,046 EUR kam 16,0112 EUR per valandą elektrikai:
15,6552 EUR kam 17,1552 EUR per valandą santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo įrangos montuotojai:
14,6593 EUR kam 20,8634 EUR per valandą liftų specialistams
15,8392 EUR kam 17,0859 EUR per valandą plytelių klojėjai
15,6552 EUR kam 16,9267 EUR per valandą stogų dengėjai

Specialistas

20,0438 EUR per valandą : statyba ir civilinė inžinerija
15,6552 EUR kam 18,2025 EUR per valandą elektrikai:
19,4363 EUR per valandą santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo įrangos montuotojai:
18,5952 EUR kam 22,4737 EUR per valandą liftų specialistams
18,3068 EUR per valandą plytelių klojėjai
18,2846 EUR kam 20,6598 EUR per valandą stogų dengėjai

Meistras

21,7028 EUR per valandą : statyba ir civilinė inžinerija
15,6552 EUR kam 23,8983 EUR per valandą elektrikai:

Pradedantieji / jauni darbininkai

9,7845 kam 10,4388 EUR jaunesni negu 18 metų darbuotojai

Kasdien

8 valandos

Kas savaitę

40 valandos

Viršvalandžiai

10 valandos per dieną
48 valandos per savaitę

Pertraukos

Pietūs

30 minutės
Nemokama
Apmokamos pertraukos :
Statybos ir civilinė inžinerija : 15 minutės mažiausiai 9 darbo val.
Stogų dengėjai : 15 minutės

Liuksemburgas

Kelionės išmoka

Informacija
- Statyba ir civilinė inžinerija: darbdavys organizuoja transportą darbininkams iš namų į statybvietes
- Kita: kai naudojamas privatus automobilis, bendrovė moka išmoką už kilometrus, kuri paprastai yra apribota atstumu nuo bendrovės būstinės iki darbo vietos.

Išmoka apgyvendinimui

Tik už darbą užsienyje
Informacija
Darbas užsienyje: paprastai >50 km nuo sienos ir (arba) kai darbdavys negali parūpinti transporto

Pragyvenimo / kasdienė išmoka

744 EUR per dieną už darbą užsienyje
Informacija
Darbas užsienyje: paprastai >50 km nuo sienos

Viršvalandžiai

40 % per valandą
Informacija
Viršvalandžiai lieka išskirtiniais (skubūs remonto darbai, skubūs betonavimo darbai, kitiems darbininkams nepatogios vietos, gamyba ir eismo cirkuliacija). Turi sutikti personalo skyrius. Darbo inspekciją ir socialinį draudimą reikia informuoti viršvalandžių sekmadienį ar valstybinių švenčių metu bei naktinio darbo atveju.

Naktinis darbas

Nuo 22:00 kam 06:00
50 % per valandą
Po 5 diena (-os) : 20 % per valandą - planuojama reguliariai

Darbas sekmadieniais

100 % per valandą

Darbas valstybinių švenčių dienomis

100 % per valandą
Informacija
Už darbą banko ne darbo dieną privaloma kompensuoti kita atostogų diena

Pavojingas darbas

0,5 EUR per valandą - statyba ir civilinė inžinerija
10 % per valandą - dažytojai
Informacija
Statyba ir civilinė inžinerija: nešvarūs darbai, ant vandens ir esant dideliam purvo kiekiui, pakabinamieji pastoliai aukščiau negu >15 m virš žemės, naudojimas sunkesnių negu 15 kg hidraulinių kūjų ir pneumatinių kirtiklių, kurie įmontuoti ekskavatoriuose, šachtos ir tuneliai, kurių angos mažesnės negu 1 m ir kurie gilesni negu 3,6 m, bei pavojingų krovinių gabenimas keliais.

Dažytojai: lakavimas purškiamuoju laku, pavojingų chemikalų naudojimas, smėliavimas, darbas lauke be pastolių >6 m aukštyje arba fasadų dažymas naudojant slankiąsias kopėčias, išskyrus langų ir langinių dažymą.

Užmokestis už prastovą

Liftų specialistai: 2,9994 euro už dieną - 6,4079 euro už dieną (šeštadieniai, sekmadieniai, valstybinės šventės) indeksuota
Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo įrangos montuotojai: deramasi su darbdaviu
Informacija
Liftų specialistai: prastovos limitas - 128 valandos per savaitę.

Papildomi atlyginimo komponentai

Statyba ir civilinė inžinerija: 5 % bendro atlyginimo
Dažytojai, liftų specialistai: 5 % bendro atlyginimo
Elektrikai: 2 % bendro atlyginimo
Stogdengiai: 2,5 kam 5 % bendro atlyginimo (priklausomai nuo darbo stažo bendrovėje)
Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo įrangos montuotojai: 2 kam 5 % bendro atlyginimo (priklausomai nuo darbo stažo bendrovėje)
Plytelių klojėjai 150 EUR per metus kaip išmoka įrangai
Mokama (kada) gruodis

Kita

80 % už nekompensuotas valandas mėnesio pabaigoje
Informacija
Už pirmąsias 16 valandų atsakingas darbdavys. Už likusio laiko apmokėjimą atsakomybę prisiima valstybė.

Šventinių dienų skaičius

26 dienos per metus
27 dienos statybose ir civilinėje inžinerijoje
26 kam 29 dienos liftų specialistams

Valstybinės šventės

10 dienos
Sausio 1 d.
Velykų pirmadienis
Gegužės 1 d.
Šeštinės
Sekminių pirmadienis
Birželio 23 d.
Rugpjūčio 15 d.
Lapkričio 1 d.
Gruodžio 25 ir 26 d.

Socialinio draudimo įmokos

2,8 % sveikatos draudimui
8 % pensijų draudimui
1,4 % sveikatos draudimui

Pajamų mokestis

0 kam 40 % pagal mokestinę kategoriją ir pajamų vertės poziciją oficialioje mokesčių skalėje
0,5 % laikinas mokestis valstybės biudžetui subalansuoti
Informacija
1 klasė: ypač vieniši ir nevedę.
1a klasė: ilgalaikės našlės / našliai, išlaikomą (-ų) vaiką (-ų) turintis darbuotojas, pagyvenę asmenys, šalyje negyvenantys asmenys, jei vienas iš sutuoktinių gauna pajamas iš darbo Liuksemburge.
2 klasė: bendrai apmokestinamos poros, našlės / našliai ir asmenys, išsiskyrę / atskirai gyvenantys mažiau negu 3 metus, šalyje negyvenantys asmenys, jei 50 % šeimos pajamų gaunama Liuksemburge.

Liga

100 %
Informacija
77 dienos darbdavio nuožiūra (12 mėnesių bazinis laikotarpis) atsižvelgiant į didesnį 3 mėnesių atlyginimą prieš nedarbingumo atostogas.
Po 77-os dienos Nacionalinis sveikatos fondas (Ligonių kasos) moka nedarbingumą iki 52 savaičių per 104 savaičių laikotarpį).

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

100 %
Informacija
77 dienos darbdavio nuožiūra (12 mėnesių bazinis laikotarpis) atsižvelgiant į didesnį 3 mėnesių atlyginimą prieš nedarbingumo atostogas.
Po 77-os dienos Nacionalinis sveikatos fondas (Ligonių kasos) moka nedarbingumą iki 52 savaičių per 104 savaičių laikotarpį).

Informacija Kontaktai

Hotline OGBL

Tel. +352 26543 777
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Vokiečių, Prancūzų, Portugalų