Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugalija

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2019-04-22
Žiūrėti visas valiutas Euras (€)

Minimalus bendras atlyginimas

Taikoma
600 EUR

Atlyginimas pagal kategoriją

Nekvalifikuotas

600 EUR per mėnesį

Kvalifikuotas

656 EUR per mėnesį

Specialistas

683 EUR per mėnesį

Meistras

719 EUR per mėnesį

Kasdien

8 valandos per dieną

Kas savaitę

40 valandos per savaitę

Viršvalandžiai

2 valandos per dieną
200 valandos per metus

Pertraukos

1 kam 2 valandos per dieną
Informacija
Darbininkas negali dirbti daugiau negu 5 valandas iš eilės.

Portugalija

Kelionės išmoka

Informacija
Dėl sąlygų ir nuostatų reikia susitarti su darbdaviu. Paskirstomos lėšos gali būti mokamos pragyvenimo išmokomis.

Išmoka maistui

5,7 EUR per dieną

Išmoka apgyvendinimui

Informacija
Dėl sąlygų ir nuostatų reikia susitarti su darbdaviu. Paskirstomos lėšos gali būti mokamos pragyvenimo išmokomis.

Pragyvenimo / kasdienė išmoka

Informacija
Dėl sąlygų ir nuostatų reikia susitarti su darbdaviu. Paskirstomos lėšos gali būti mokamos pragyvenimo išmokomis.

Viršvalandžiai

50 % atlyginimo per valandą už pirmą valandą
75 % atlyginimo per valandą už kitas valandas (ar jų dalis)

Naktinis darbas

Leidžiama
Nuo 22:00 kam 07:00
30 % atlyginimo per valandą

Darbas šeštadieniais

Leidžiama
100 % atlyginimo per valandą

Darbas sekmadieniais

Leidžiama
100 % atlyginimo per valandą

Darbas valstybinių švenčių dienomis

Leidžiama
100 % atlyginimo per valandą

Kasmetinė atostogų išmoka

Taikoma
Informacija
Toks pats atlyginimas tarsi darbininkas dirbtų atostogų laikotarpiu.

13-as mėnuo

Taikoma
1 mėnuo bendro atlyginimo
Mokama (kada) atostogų pradžia
Informacija
Išmoka mokama prieš mažiausiai 15 iš eilės einančių atostogų dienų laikotarpį. Trumpesnių atostogų atveju proporcingai mokama tik dalis išmokos, jei raštu nesusitarta kitaip.

14-as mėnuo

Taikoma
1 mėnuo bendro atlyginimo
Mokama (kada) gruodis
Informacija
Proporcingai per metus išdirbtam laikotarpiui.

Šventinių dienų skaičius

22 dienos
Informacija
Iki 25 dienų pagal registruotą buvimą.

Valstybinės šventės

13 dienos + 1 jungiamoji diena
Sausio 1 d.
Didysis penktadienis
Velykų sekmadienis
Balandžio 25
Gegužės 1 d.
Devintinės
Birželio 10
Rugpjūčio 15
Spalio 5
Lapkričio 1
Gruodžio 1
Gruodžio 8
Gruodžio 25 d.
Gruodžio 24 d. laikoma jungiamąja diena ir ji yra apmokama šventė

Socialinio draudimo įmokos

11 % bendro atlyginimo

Liga

Nuo 1 kam 30 dienos 55 % bendro atlyginimo
Nuo 31 kam 90 dienos 60 % bendro atlyginimo
Nuo 91 kam 365 dienos 70 % bendro atlyginimo
Daugiau nei 365 dienos 75 % bendro atlyginimo
Informacija
Kai ligos išmoka yra 55 % arba 60 %, skiriami papildomi 5 %, jei:
- atlyginimas yra lygus 500 eurų arba mažesnis;
- šeimoje yra daugiau negu 3 jaunesni negu 16 metų arba jaunesni negu 24 metų amžiaus, jei gaunama šeimos išmoka;
- jei šeimoje yra neįgalus vaikas, gaunantis išmoką.

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

Visiškas laikinas nedarbingumas pirmas 12 mėnesiai 70 % bendro atlyginimo
Visiškas laikinas nedarbingumas po 12 mėnesiai 75 % bendro atlyginimo
Laikinas dalinis nedarbingumas 70 % bendro atlyginimo
Informacija
Darbdavys privalo pranešti Darbo inspekcijai (ACT: Autoridade para as condições do trabalho) apie rimtą ar mirtiną nelaimingą atsitikimą per 24 valandas

Jei statybos sektoriuje darbdavys nesilaiko šio reikalavimo, 24 valandų laikotarpiu už tai atsakingas subrangovas, o po to – pagrindinis rangovas.

Informacija Kontaktai

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tel. +351 218 818 585
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Portugalų, Anglų, Prancūzų