Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Čekijos Respublika

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2024-04-15
Žiūrėti visas valiutas Čekijos krona (CZK)

Minimalus bendras atlyginimas

Taikoma
112,5 CZK
18 900 CZK

Atlyginimas pagal kategoriją

Nekvalifikuotas

112,5 CZK kam 115 CZK : tarifo klasės i-iii
Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Kvalifikuotas

115 CZK kam 130 CZK iii-vi tarifo klasės
Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Specialistas

126 CZK kam 130 CZK v-vi tarifo klasė
Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Meistras

130 CZK kam 135 CZK vi-vii tarifo klasė
Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Kasdien

8 kam 12 valandos per dieną

Kas savaitę

40 valandos

Viršvalandžiai

8 per savaitę
150 per metus
Informacija
Daugiau valandų tik pagal sutartį tarp darbdavio ir darbuotojo, tačiau ne daugiau negu 416 valandų per metus.
Bendras viršvalandžių skaičius neturi viršyti vidutiniškai 8 valandų per savaitę laikotarpiu, kuris neturi būti ilgesnis negu 26 iš eilės einančios savaitės. Šį skaičių galima padidinti daugiausia iki 52 iš eilės einančių savaičių tik remiantis kolektyvinės derėjimosi sutarties sąlyga.

Pertraukos

Poilsis

30 minutės
Neįeina į standartinį darbo laiką
Nemokama
Informacija
Jį galima suskirstyti į ne trumpesnes negu 15 minučių dalis po nuolatinio darbo laikotarpio, ne ilgesnio negu 6 valandos (nepilnamečiai: 4,5 valandos)

Specialios sąlygos

37,5 valandos per savaitę (a* ir b**)
38,75 valandos per savaitę (c***)
Informacija
a*) darbas po žeme anglies, rūdos ir kitų žaliavų kasyklose, kasyklų statybų srityje ir kasyklose atliekant geologinius tyrimus
b**) darbo vietose taikant trijų pamainų ar nepertraukiamo darbo režimą
c***) darbo vietose taikant dviejų pamainų darbo režimą; jaunesniems negu 18 metų darbuotojams (t. y. nepilnamečiams) taikomos specifinės Darbo kodekso nuostatos

Čekijos Respublika

Kelionės išmoka

Kelionės iš įprastos darbo vietos (gyvenamosios vietos) į darbo vietą išlaidas apmoka darbdavys, kuris numato kelionės būdą.
Informacija
Tik jei tai komandiruotė.
Tai taikoma ir komandiruotėms į užsienį.

Išmoka maistui

Mažiausiai 129 CZK jei kelionė trunka nuo 5 iki 12 valandų
Mažiausiai 196 CZK jei kelionė trunka ilgiau negu 12 valandų
Mažiausiai 307 CZK jei kelionė trunka ilgiau negu 18 valandų

Išmoka apgyvendinimui

Taikoma jei važinėti į darbą neįmanoma ir darbuotojas lieka statybvietėje, apgyvendinimo išlaidas padengia darbdavys.

Pragyvenimo / kasdienė išmoka

Netaikoma

Viršvalandžiai

25 % atlyginimo per valandą
Jei viršvalandžiai dirbami per vieną po kitos einančias poilsio dienas, premija turi būti ne mažesnė negu 40 % vidutinio uždarbio.
Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Darbas vakare

Nuo 18:00 kam 21:00

Naktinis darbas

Leidžiama
Nuo 22:00 kam 06:00
10 % atlyginimo per valandą

Darbas šeštadieniais

Leidžiama
10 % atlyginimo per valandą

Darbas sekmadieniais

Leidžiama
10 % atlyginimo per valandą

Darbas valstybinių švenčių dienomis

Leidžiama
100 % atlyginimo per valandą

Pamaininis darbas

Leidžiama
Dėl premijos sumos gali būti susitarta korporacijos kolektyvinio derėjimosi sutartyje.

Pavojingas darbas

Mažiausiai 50 CZK per valandą
Informacija
Finansinės kompensacijos tikslais „sunkios darbo sąlygos“ apibrėžiamos, kaip numatyta Vyriausybės potvarkyje.
Sunkios darbo sąlygos
Mažiausiai 10 % per valandą

Užmokestis už prastovą

Netaikoma jei nenustatyta korporacijos kolektyvinėje derėjimosi sutartyje.

Kasmetinė atostogų išmoka

Netaikoma jei nenustatyta korporacijos kolektyvinėje derėjimosi sutartyje.

13-as mėnuo

Netaikoma jei nenustatyta korporacijos kolektyvinėje derėjimosi sutartyje.

14-as mėnuo

Netaikoma jei nenustatyta korporacijos kolektyvinėje derėjimosi sutartyje.

Papildomi atlyginimo komponentai

Netaikoma jei nenustatyta korporacijos kolektyvinėje derėjimosi sutartyje.

Kita

Mažiausiai 15 % vidutinio atlyginimo
25 % vidutinio atlyginimo poilsio dienomis

Sugedusios mašinos

80 % vidutinio atlyginimo

Prastos oro sąlygos

60 % vidutinio atlyginimo

Šventinių dienų skaičius

20 dienos per metus
2 dienos per savaitę ne daugiau negu 5 per metus *
Informacija
* nevienodai paskirstytas darbo laikas (pamainos ilgesnės negu 9 valandos) arba darbas darbo laiko ataskaitoje, arba darbas priklausomai nuo oro
Komandiruotiems darbininkams
20 dienų per metus

Valstybinės šventės

13 dienos per metus
Naujųjų metų diena
Didysis penktadienis
Velykų pirmadienis
Darbo diena
Gegužės 8
Liepos 5
Liepos 6
Rugsėjo 28
Spalio 28
Lapkričio 17
Kūčios
Kalėdos

Socialinio draudimo įmokos

6,5 % mokesčių vertinimo pagrindo socialinio draudimo įmokos išskaičiuojamos iš darbuotojo atlyginimo
4,5 % mokesčių vertinimo pagrindo sveikatos draudimas (privatus)
24,8 % mokesčių vertinimo pagrindo papildomas socialinis draudimas darbdavys: 25 % vertinimo pagrindo (= bendras atlyginimas) (čia: 2,3 % sveikatos (= ligos) draudimas, 21,5 % pensijų draudimas ir 1,2 % valstybinis darbo polisas)
Socialinio draudimo įmoka, išskaičiuojama iš darbuotojo atlyginimo, sudaro 6,5 % jo atlyginimo. 25 %, kuriuos moka darbdavys, mokama papildomai prie darbuotojo bendro atlyginimo. Tas pats taikoma sveikatos draudimui: iš darbuotojo atlyginimo išskaičiuojama įmoka sudaro 4,5 %. 9 %, kuriuos moka darbdavys, mokama papildomai prie darbuotojo bendro atlyginimo.

Pajamų mokestis

15 % mokesčių vertinimo pagrindo

Papildomi pensijų fondai

Informacija
Dėl to gali būti susitarta korporacinėje kolektyvinio derėjimosi sutartyje.

Liga

Kompensuojamas atlyginimas *
Dienos 1 kam 14 60 % atlyginimas
Didžiausias 254 CZK per valandą
Ligos draudimas **
Pradedant nuo 15-os darbo dienos, 60 % kasdienio vertinimo pagrindo
Didžiausias 1 452 CZK per dieną
Nuo kurio laiko 31 diena 66 %
Didžiausias 1 597 CZK per dieną
Nuo kurio laiko 61 diena 72 %
Didžiausias 1 742 CZK per dieną

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

Darbdavys (draudimo bendrovė) moka skirtumą tarp kompensuojamo atlyginimo / ligos draudimo išmokų ir vidutinio uždarbio (iki 100 %). Darbdavys privalo pasirūpinti tai padengiančiu draudimo polisu.
Informacija
Diferencinė išmoka gali būti sumažinta, jei darbdavys nesilaiko galiojančių saugos taisyklių / nuostatų.

Informacija Kontaktai

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Čekų