Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Airija

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2020-02-17
Žiūrėti visas valiutas Euras (€)

Minimalus bendras atlyginimas

10,1 per valandą nacionalinis minimalus atlyginimas
19,96 kvalifikuotas
19,37 per valandą kvalifikuotas
17,97 per valandą kvalifikuotas
6,64 atlyginimo per valandą praktikantas
9,98 per valandą praktikantas
14,97 per valandą praktikantas
17,97 per valandą praktikantas
14,52 nekvalifikuoti darbuotojai, neturintys statybos darbų patirties

Atlyginimas pagal kategoriją

Nekvalifikuotas

13,77 EUR per valandą
Informacija
D kategorijos statybų darbininkas
Nacionaliniu mastu sutartas tarifas neprivalomas įstatymiškai

Kvalifikuotas

15,46 EUR kam 22,56 EUR per valandą
Informacija
Nacionaliniu mastu sutartas tarifas neprivalomas įstatymiškai

Pradedantieji / jauni darbininkai

6,53 EUR kam 17,41 EUR per valandą
Informacija
Darbininkų praktikantų atlyginimo tarifai

Kasdien

8 kam 12 valandos per dieną

Kas savaitę

39 kam 40 valandos

Viršvalandžiai

4 valandos per dieną
8 valandos per savaitę

Pertraukos

10:00
10 minutės

Pietūs

Nuo 13:00 kam 13:30

{šalies pavadinimas vietininko linksniu}

Išmoka apgyvendinimui

181,6 EUR per savaitę kaip nurodyta mokesčių gairėse

Viršvalandžiai

150 % atlyginimo per valandą

Darbas šeštadieniais

Pirmas 4 valandos : 150 % atlyginimo per valandą
Po 4 valandos : 200 % atlyginimo per valandą

Darbas sekmadieniais

200 % atlyginimo per valandą

Darbas valstybinių švenčių dienomis

Neprivaloma
Leidžiama
200 % atlyginimo per valandą
Kasmetinės atostogos 1 kasmetinė atostogų išmoka

Pamaininis darbas

Leidžiama

Kasmetinė atostogų išmoka

Taikoma

Šventinių dienų skaičius

23 dienos per metus
9 valstybinės šventės

Valstybinės šventės

9 dienos per metus
Sausio 1 d.
Kovo 17 d.
Velykų pirmadienis
Tarptautinė darbo diena
Pirmas birželio pirmadienis
Pirmas rugpjūčio pirmadienis
Paskutinis spalio pirmadienis
Gruodžio 25 d.
Gruodžio 26 d.

Liga

200 per savaitę didžiausias 50 dienos per metus
Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe 100 000 papildomi pensijų fondai

Informacija Kontaktai

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
T. 01-8586300
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Airių, Lenkų