Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Juodkalnija

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2019-03-05
Žiūrėti visas valiutas Euras (€)

Minimalus bendras atlyginimas

288 EUR bendrasis (bruto)

Atlyginimas pagal kategoriją

Vidutinis darbo užmokestis (orientacinis)

650 EUR bendrasis (bruto)

Kasdien

8 valandos

Kas savaitę

40 valandos

Viršvalandžiai

2 valandos per dieną
10 valandos per savaitę

Pertraukos

Poilsis

15 minutės iki 6 valandos darbo
30 minutės iki 8 valandos darbo
45 minutės iki 10 valandos darbo
Dalis standartinio darbo laiko
Apmokamas
Informacija
Apibrėžta darbo sutartimi

Specialios sąlygos

Daugiausia 36 valandos per savaitę

{šalies pavadinimas vietininko linksniu}

Kelionės išmoka

Pagal ūkio šakoje taikomą kolektyvinę sutartį

Išmoka maistui

Šiltas maistas yra neatskiriama pradinio atlyginimo dalis

Išmoka apgyvendinimui

Priedas už darbą objekte : 2 % per dieną nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio koeficiento vertės jeigu objekte dirbantis darbuotojas aprūpinamas nemokamu būstu ir maistu.
Priedas už darbą objekte : 15 % per dieną nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio koeficiento vertės jeigu objekte dirbantis darbuotojas neaprūpinamas nemokamu būstu, tik maistu.
Priedas už darbą objekte : 20 % per dieną nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio koeficiento vertės jeigu objekte dirbantis darbuotojas neaprūpinamas nei nemokamu būstu, nei maistu

Viršvalandžiai

40 % atlyginimo per valandą

Naktinis darbas

Leidžiama
Nuo 22:00 kam 06:00
40 % atlyginimo per valandą

Darbas šeštadieniais

Leidžiama

Darbas sekmadieniais

Savaitinė nedarbo diena turi būti išnaudojama sekmadieniais. Darbdavys gali skirti darbuotojui kitą savaitinę poilsio dieną, jeigu to reikalauja darbo pobūdis ir darbo organizavimas.

Darbas valstybinių švenčių dienomis

Leidžiama
150 % atlyginimo per valandą

Pamaininis darbas

Leidžiama

Užmokestis už prastovą

70 % nuo vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio per praėjusius tris mėnesius
Informacija
Jeigu darbuotojas nėra atsakingas už nutrauktą darbą.

Kasmetinė atostogų išmoka

Taikoma
100 %

Papildomos profesinių pensijų programos

Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Šventinių dienų skaičius

Mažiausiai 20 dienos
24 dienos jeigu darbuotojas jaunesnis negu 18 metų
Informacija
Dienų skaičius didėja pagal kolektyvinėje sutartyje ir darbo sutartyje nustatytus kriterijus.

Valstybinės šventės

Naujųjų metų diena
Darbo diena
21 gegužė nepriklausomybės diena
13 liepa valstybės diena
Teisę į apmokamas nedarbo dienas, kad būtų galima švęsti religines šventes, turi:
– stačiatikiai – Kalėdų dieną, Kalėdas (dvi dienas), Didįjį penktadienį, Velykas (antrą dieną) ir Šlovingosios šlovės dieną;
– Romos katalikai – Kalėdų dieną, Kalėdas (dvi dienas), Didįjį penktadienį, Velykas (antrą dieną) ir Visų šventųjų dieną
– musulmonai – Ramadano Bairamą (tris dienas) ir Kurbano Bairamą (tris dienas);
– judėjai – Paschą (dvi dienas) ir Jom Kipurą (dvi dienas).
Informacija
Valstybinės ir kitos šventės švenčiamos dvi dienas: nedarbo dieną ir kitą dieną

Socialinio draudimo įmokos

Nuo 15 kam 20,5 % pensijų ir negalios draudimas

Papildomas socialinis draudimas

Nuo 8,5 kam 12,8 % sveikatos draudimas
Nuo 0,5 kam 1 % nedarbo draudimas

Pajamų mokestis

Nuo 9 kam 11 % nuo pajamų, viršijančių 765 EUR bendrasis (bruto)

Liga

1 kam 60 dienos : 75 % atlyginimo
Nuo 60 dienos toliau : 70 % atlyginimo

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

100 %

Informacija Kontaktai

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
T. +382 (020) 232-315
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Serbų k.