Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Lenkija

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2017-02-24
Žiūrėti visas valiutas Lenkijos zlotas (PLN)

Minimalus bendras atlyginimas

2 000 PLN per mėnesį *
13 PLN per valandą **
Informacija
Dėl minimalaus atlyginimo derisi socialiniai partneriai, tačiau galutinį sprendimą (ir sumą) priima vyriausybė
Komandiruotiems darbininkams
* Taikoma komandiruojamiems darbininkams
** Netaikoma komandiruojamiems darbininkams, komandiruojami darbininkai turi darbo sutartis

Atlyginimas pagal kategoriją

Nekvalifikuotas

Informacija
Priklauso nuo darbo sutarties ir (arba) su bendrove sudarytos kolektyvinės sutarties nuostatų, jei taikoma
Komandiruotiems darbininkams
Taip, jei bendrovėje yra sudaryta kolektyvinė sutartis

Kvalifikuotas

Informacija
Priklauso nuo darbo sutarties ir (arba) su bendrove sudarytos kolektyvinės sutarties nuostatų, jei taikoma

Specialistas

4 055 PLN per mėnesį vidutinis bendras atlyginimas
Informacija
Priklauso nuo darbo sutarties ir (arba) su bendrove sudarytos kolektyvinės sutarties nuostatų, jei taikoma

Meistras

Informacija
Priklauso nuo darbo sutarties ir (arba) su bendrove sudarytos kolektyvinės sutarties nuostatų, jei taikoma

Pradedantieji / jauni darbininkai

Informacija
Priklauso nuo darbo sutarties ir (arba) su bendrove sudarytos kolektyvinės sutarties nuostatų, jei taikoma

Profesionalai

Informacija
Priklauso nuo darbo sutarties ir (arba) su bendrove sudarytos kolektyvinės sutarties nuostatų, jei taikoma

Kasdien

8 valandos

Kas savaitę

40 valandos

Viršvalandžiai

150 valandos per metus

Pertraukos

Poilsis

Jei darbo diena yra bent 6 valandų
15 minutės
Dalis standartinio darbo laiko
Apmokamas

Pietūs

Nemokama reguliuoja darbdavys arba kolektyvinė sutartis

Specialios sąlygos

Informacija
Netaikoma statybų pramonei

Lenkija

Kelionės išmoka

6 PLN
Informacija
Bendra suma. Kaip alternatyvą darbdavys suteikia transportą arba kompensuoja faktines išlaidas.

Išmoka apgyvendinimui

45 PLN per dieną
500 PLN per mėnesį
Informacija
Neapmokestinama bendra suma darbininkui, siunčiamam į kitą darbo vietą. Darbdavys pasirūpina apgyvendinimu arba skiria išmoką. Darbdavys gali nustatyti didesnį tarifą, tačiau tada bazę viršijanti suma bus apmokestinama

Pragyvenimo / kasdienė išmoka

30 PLN arba kaip nustato darbdavys
Informacija
Jei didesnis negu bazinis (viešasis administravimas), apmokestinama bazę viršijanti suma

Viršvalandžiai

100 % atlyginimo per valandą *
50 % atlyginimo per valandą **
Informacija
* Viršvalandžiams:
a) naktį;
b) sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis, kurios nėra darbuotojo darbo dienos pagal jo darbo grafiką;
c) laisva diena, suteikiama darbuotojui kaip kompensacija už darbą sekmadienį ar valstybinės šventės dieną pagal jo darbo grafiką.

** Už viršvalandžius, dirbtus bet kurią kitą dieną negu nurodyta 1 punkte.

Darbas vakare

Leidžiama
Informacija
Nėra specialių premijų už darbą vakare

Naktinis darbas

Leidžiama
21:00 kam 07:00
20 % atlyginimo per valandą

Darbas šeštadieniais

Leidžiama

Darbas sekmadieniais

Leidžiama su apribojimais
Informacija
Privaloma darbą sekmadienį kompensuoti viena laisva diena

Darbas valstybinių švenčių dienomis

Neprivaloma
Leidžiama esant specialioms sąlygoms (kritinė padėtis)

Pamaininis darbas

Leidžiama

Užmokestis už prastovą

Taikoma
60 % vidutinio atlyginimo

Kasmetinė atostogų išmoka

Taikoma
kaip atlyginimas

13-as mėnuo

Netaikoma

14-as mėnuo

Netaikoma

Papildomi atlyginimo komponentai

Taikoma
Informacija
Įvairūs komponentai, pvz., išmoka už darbo laikotarpį

Kita

Kaip užmokestis atsarginiams darbininkams
Informacija
Darbdavys neprivalo mokėti už pertraukas, susijusias su prastomis oro sąlygomis

Šventinių dienų skaičius

20 dienos per metus mažiau negu 10 metų tarnybos
26 dienos per metus daugiau negu 10 metų tarnybos

Valstybinės šventės

Naujieji metai
Trijų karalių diena
Velykos
Velykų pirmadienis
Gegužės 1 d. – Darbo diena
Gegužės 3 d. – Konstitucijos diena
Sekminės
Kristaus Kūno ir Kraujo šventė
Rugpjūčio 15 d. – Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė. Lenkijos kariuomenės šventė
Lapkričio 1 d. – Visi šventieji
Lapkričio 11 d. – Nepriklausomybės diena
Gruodžio 25 d. – Kalėdos
Gruodžio 26 d. – antra Kalėdų diena

Socialinio draudimo įmokos

22,71 % bendro atlyginimo
Informacija
Pensija 9,76 %
Neįgalumas 1,5 %
Liga 2,45 %
Sveikatos draudimas 9 %

Papildomas socialinis draudimas

Neprivaloma

Pajamų mokestis

18 % iki 85 528 pln per metus
32 % + 15,395 pln daugiau nei 85,528 pln/metai

Papildomi pensijų fondai

Neprivaloma
Informacija
Priklausomai nuo bendrovėje taikomų nuostatų, darbdavys ir darbuotojai gali susitarti dėl bendrovės pensijų fondo įkūrimo. Lenkijos statybų pramonėje to praktiškai nepasitaiko

Liga

80 %
70 % hospitalizacija
100 % jei hospitalizacija reikalinga dėl nelaimingo atsitikimo arba nėštumo atveju
Informacija
Darbininkai iki 50 metų amžiaus mokėjo ligos išmoką iki 33 dienų, finansuojamą darbdavio; vyresni negu 50 metų: 14 dienų apmokamų ligos išmoka, finansuojama darbdavio. Jei ilgiau, visus mokėjimus finansuoja Socialinio draudimo institutas (ZUS), tačiau gali mokėti darbdavys.

Ligos išmokos mokėjimo laikas – iki 182 dienų

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

100 % hospitalizacija iki 182 dienų
80 % neįgalumo išmokos – visiškas nedarbingumas
60 % dalinis neįgalumas
Informacija
Darbuotojas taip pat gauna kompensaciją už nelaimingą atsitikimą priklausomai nuo jo pobūdžio. Darbuotojas gali gauti išmoką reabilitacijai, jei negauna neįgalumo išmokų

Informacija Kontaktai

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Lenkų