Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Susisiekti su profesine sąjunga

Jei jums reikia paramos, pagalbos ir (arba) informacijos, galite susisiekti su profesine sąjunga ir ji mielai jums padės

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland

Galės padėti jums po
Anglų, Lenkų
Jakub Kus
Galės padėti jums po
Anglų - Lenkų
+48 22 8256061