Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Projektas

Šis tinklalapis yra projekto, vykdomo ESMAF (Europos statybininkų ir medienos apdirbėjų federacijos (angl. EFBWW) su finansine Europos Komisijos (Generalinės darbo, socialinių reikalų ir įtraukties direkcijos (angl. DG EMPL)parama, rezultatas.

Kodėl šis tinklalapis?

Laikinas darbininkų migravimas ir ypač komandiravimas yra gyvybiškai svarbus statybos sektoriui, nes jo darbo jėga yra itin mobili, yra didelė kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbininkų paklausa bei arši konkurencija tarp bendrovių. Tačiau ne visada laikomasi principo „toks pats atlyginimas už tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje“.

Šis tinklalapis padeda darbininkams rasti sektoriui būdingą, glaustą ir lengvai prieinamą informaciją apie jų teises. Darbininkai taip pat gali susisiekti su jų kilmės šalyje ar priimančioje šalyje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis ir gauti tiesioginę pagalbą.

Europos lygmeniu šia iniciatyva reaguojama į direktyvą 2014/67/ES, kurioje nurodoma geresnės prieigos prie darbo sąlygų ir nuostatų bei jų skaidrumo skirtingose ES šalyse narėse svarba norint užtikrinti tinkamą direktyvos 96/71/EB taikymą ir taip ginti komandiruotų darbininkų teises.

Visa informacija pateikta visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.