Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2019-03-12
Žiūrėti visas valiutas Euras (€)

Minimalus bendras atlyginimas

Taikoma
168,01 EUR per savaitę 18 metų ir daugiau
161,23 EUR per savaitę 17 metų
158,39 EUR per savaitę jaunesnis negu 17 metų

Atlyginimas pagal kategoriją

Nekvalifikuotas

187 EUR kam 219 EUR per savaitę
Informacija
Nestandartinis, skirtingose bendrovėse gali būti skirtingas.

Kvalifikuotas

218 EUR kam 258 EUR per savaitę
Informacija
Nestandartinis, skirtingose bendrovėse gali būti skirtingas.

Specialistas

233 EUR kam 270 EUR per savaitę
Informacija
Nestandartinis, skirtingose bendrovėse gali būti skirtingas.

Meistras

300 EUR kam 400 EUR per savaitę
Informacija
Nestandartinis, skirtingose bendrovėse gali būti skirtingas.

Pradedantieji / jauni darbininkai

160 EUR kam 180 EUR per savaitę

Profesionalai

300 EUR kam 400 EUR per savaitę

Kasdien

8 valandos 07:30 – 16:00
Informacija
Skirtingose bendrovėse darbo laikas gali būti skirtingas. Galima dirbti daugiau valandų žiemą siekiant atsigriebti už mažiau valandų vasarą arba atvirkščiai (banko darbo laikas).

Kas savaitę

40 valandos

Viršvalandžiai

2 valandos per dieną (per dieną išdirbtų valandų skaičius įskaitant viršvalandžius neturi viršyti dviejų 8 valandas trunkančių pamainų. minimalūs privalomi viršvalandžiai yra 2 valandos. poilsiui turi būti skiriama 11 valandų kasdien)
56 valandos per savaitę (įskaitant viršvalandžius. daugiau skiriama darbdavio nuožiūra)

Pertraukos

Skirtingose bendrovėse pertraukų laikai būna skirtingi.
Neįeina į standartinį darbo laiką
Nemokama jei kolektyvinėje sutartyje nesusitarta kitaip

Specialios sąlygos

Didžiausias valandų skaičius yra toks, koks nurodytas įstatymiškai galiojančiose sveikatos ir saugumo nuostatose.
Informacija
Darbas ypatingomis sąlygomis apima tunelius, pamaininius darbininkus, aukštį;

Malta

Kelionės išmoka

Netaikoma jei nenurodyta kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje.

Išmoka maistui

Netaikoma jei nenurodyta kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje.

Išmoka apgyvendinimui

Netaikoma jei nenurodyta kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje.

Pragyvenimo / kasdienė išmoka

Netaikoma jei nenurodyta kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje.

Viršvalandžiai

150 % atlyginimo per valandą
200 % atlyginimo per valandą tarp 0:00 ir 6:00 val.
200 % atlyginimo per valandą sekmadieniai ir valstybinės šventės

Darbas vakare

Leidžiama, kaip nurodyta kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje
Nuo 14:00 kam 22:00

Naktinis darbas

Leidžiama
Nuo 22:00 kam 06:00
Informacija
Leidžiama, kaip nurodyta kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje

Darbas šeštadieniais

Leidžiama
Informacija
Leidžiama, kaip nurodyta kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje

Darbas sekmadieniais

Leidžiama
Informacija
Leidžiama, kaip nurodyta kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje

Darbas valstybinių švenčių dienomis

Privalomas
Leidžiama
Informacija
Leidžiama, kaip nurodyta kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje

Pamaininis darbas

Leidžiama
Informacija
Leidžiama, kaip nurodyta kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje

Pavojingas darbas

Netaikoma jei nenurodyta kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje.

Užmokestis už prastovą

Taikoma
Kaip sutarta tarp darbdavio ir darbuotojo

Kasmetinė atostogų išmoka

Netaikoma

13-as mėnuo

Netaikoma

14-as mėnuo

Netaikoma

Papildomi atlyginimo komponentai

512,6 EUR per metus
Apmokamas kas ketvirtį

Šventinių dienų skaičius

24 dienos
Informacija
Dienos yra pasirenkamos, jei dėl to susitaria darbdavys ir darbuotojas.

Valstybinės šventės

14 dienos
Naujųjų metų diena
Vasario 10
Kovo 19
Kovo 31
Didysis penktadienis
Darbo diena
Birželio 7
Birželio 29
Žolinė
Rugsėjo 8
Rugsėjo 21
Gruodžio 8
Gruodžio 13
Kalėdos
Informacija
Valstybinės šventės, kurios yra savaitgalį (arba laisvą dieną darbo 4 pamainomis atveju) nekompensuojamos.

Socialinio draudimo įmokos

10 % bazinio atlyginimo daugiausia iki 34,49 EUR per savaitę jei gimęs iki 1962
42,57 EUR per savaitę jei gimęs po 1962

Pajamų mokestis

Informacija
remiantis lentelėmis, kurias kasmet pateikia ministerija.

Papildomi pensijų fondai

Informacija
jei nenurodyta kolektyvinėje sutartyje.

Liga

15 dienos kada / kur 100 %
+ 15 dienos kada / kur 50 %
Informacija
Gali būti suteikta daugiau dienų, jei taip susitarta kolektyvinėje sutartyje.

Medicininę pažymą kas 6 dienas ligos metu išduoda bendrosios praktikos gydytojas, ir ji siunčiama Socialinio draudimo skyriui paliekant darbdaviui jos kopiją.

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

365 dienos kada / kur 100 %
Informacija
Daugiau dienų, jei nurodyta kolektyvinėje sutartyje

Informacija Kontaktai

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tel. +356 25679200
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Italų, Maltiečių