Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Хърватия

Последно актуализирано на 30.3.2022 г.
Виж всички валути в Хърватска куна (HRK)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
4 687,5 HRK национално минимално брутно възнаграждение

Заплата според категорията

Неквалифициран

4 200 HRK до 4 830 HRK i. – ii. група

Квалифициран

5 460 HRK на 6 384 HRK iii. – iv.b

Специалист

6 888 HRK на 7 644 HRK v.a – vi.

Майстор

7 980 HRK на 9 240 HRK

Професионалисти

9 870 HRK на 11 130 HRK

Ежедневно

8 час

Ежеседмично

40 часове
Информация
Работниците могат да работят над 8 часа на ден в продължение на няколко дни, до 56 часа на седмица (60 за сезонна работа) и няколко дни по-малко от 8 часа на ден / 56 часа на седмица, но в края на този период средното работно време трябва да е 40 часа седмично. В този случай няма извънреден труд.

Извънреден труд

10 часове на седмица
180 часове на година
250 часове на година (cba - както е приложимо)

Прекъсвания

след 6 часа работа
30 минути
Част от стандартното работно време
Платено

В Хърватия

Надбавка за пътуване

Надбавка, базирана на тарифите на обществения транспорт

Надбавка за храна

120 до 170 HRK на ден
70 до 120 HRK на ден

Надбавка за настаняване

Разходите за настаняване на строителния обект са в съответствие с данъчните разпоредби, за сметка на работодателя.

Прехрана/дневна надбавка

170 HRK

Извънреден труд

30 % от заплата на час

Работа през нощта

Позволено
От 22:00 на 6:00
30 % от заплата на час

Работа в събота

Работата в събота се счита за нормално работно време.

Работа в неделя

Позволено
30 % от заплата на час

Работа на официални празници

Позволено
50 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено
10 % от заплата на час

Опасна работа

5 % за въздействие на факторите на околната среда
5 на 50 % за физическо и умствено натоварване
Информация
ФИЗИЧЕСКО И УМСТВЕНО НАТОВАРВАНЕ
- работа на шофьори на тежки моторни превозни средства в обществения транспорт; - работа с тежки строителни машини; - работа на височина над 25 метр ........мин. 15%
- работа на дълбочини в тесни канали и ровове по-дълбоки от 3 м.........мин. 10%
- работа върху окачено скеле........мин. 25%
- изкопни работи по тунели и укрепване на скали/....мин. 30-40%
- зареждане и детониране на мини .....мин. 25 %
- кесонни и водолазни работи......мин. 50%

Заплащане за време на разположение

70 % от заплата на час (не по-малко от законово определеното минимално възнаграждение)

Годишна надбавка за празници

Приложимо
1 800 HRK
Годишен отпуск

Допълнителни елементи на възнаграждението

0,5 % на прослужена година
Платено месечно

Брой празници

20 дни на година за 5 работни дни/седмица
24 дни на година за 6 работни дни/седмица
Информация
На всеки 4 прослужени години се дава допълнителен ден, до 25/30 дни

Официални празници

13 дни на година
1 януари
6 януари
Велики понеделник
1 май
Петдесетница
22 юни
25 юни
5 август
15 август
8 октомври
1 ноември
25 и 26 декември

Вноски за социално осигуряване

15 % на стълб i
5 % на стълб ii
Информация
Вноски, плащани от работодателя и изчислени на брутна работна заплата:
вноски за национално здравно осигуряване 15%; вноска за наранявания на работното място 0.5%; вноска за заетост с 1,7%

Данък общ доход

24 на 36 %
Информация
Местният данък от 0% до 18% зависи от общината

Допълнителни пенсионни фондове

само стълб III - не е задължително

Болест/заболяване

Ден 1 на 42 : 70 %

Трудови злополуки/инциденти

100 %

Информация Контакти

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Можете да се свържете с нас на следните езици
хърватски, английски