Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Норвегия

Последно актуализирано на 14.3.2019 г.
Виж всички валути в Норвежка крона (NOK)

Заплата според категорията

Работници на възраст под 18 години

6 EUR на час
190 EUR на седмица

Неквалифицирани работници без опит в строителните и монтажни работи

183,1 NOK

Неквалифицирани работници с опит от поне една година в строителните и монтажни работи

191 NOK

Квалифициран

203,8 NOK

Средна заплата (ориентировъчна)

216 NOK (средна за работниците)
210 NOK (медианна за работниците)

Ежедневно

Макс. 9 часове
Информация
Специални споразумения за разширяване диапазона на лимитите могат да бъдат договорени в рамките на колективния договор и/или от Инспекцията на труда.

Ежеседмично

Макс. 40 часове
Информация
Специални споразумения за разширяване диапазона на лимитите могат да бъдат договорени в рамките на колективния договор и/или от Инспекцията на труда.

Извънреден труд

На ден 13 часове
На седмица 48 часове
На месец 100 часове
На година 200 часове
Максимум 4 часове

Прекъсвания

Почивка

30 минути за 8 часа работа
Част от нормираното работно време, ако почивката се се прави на работното място
Информация
Служителят има поне една почивка, ако работното му време през деня превишава 5 часа и 30 минути.

Специални условия

Информация
Работното време се урежда така, че служителите да не бъдат изложени на неблагоприятно физическо или психическо напрежение и те трябва да са способни да съблюдават съображенията за безопасност.

В Норвегия

Надбавка за пътуване

Информация
Без законови разпоредби – необходимо е единствено позоваване на разпоредбите в приемащите държави. (Но регламентирано в някои колективни договори).

Надбавка за настаняване

Информация
За задания, които изискват пренощуване далеч от дома, работодателят като правило покрива разноските за храна и настаняване, но при фиксирана ставка за командировъчните. Може да бъде договорено плащане или друго за конкретното лице.

Прехрана/дневна надбавка

Информация
За задания, които изискват пренощуване далеч от дома, работодателят като правило покрива разноските за храна и настаняване, но при фиксирана ставка за командировъчните. Може да бъде договорено плащане или друго за конкретното лице.

Извънреден труд

Поне 40 % от заплата

Вечерна работа

Позволено
От 21:00 на 6:00

Работа през нощта

Разрешено е само ако това е необходимо поради естеството на работата

Работа в събота

Позволено

Работа в неделя

Не е разрешено, освен ако това не е необходимо поради естеството на работата
Информация
Като работа в неделя се отчита дейността, извършена от 18:00 часа в събота до 22:00 часа в неделя.

Работа на официални празници

Не е разрешено, освен ако това не е необходимо поради естеството на работата
Информация
Работа по време на национални празници се счита работата, извършена от 18:00 часа в предходния ден до 22:00 часа в деня на националния празник

Работа на смени

Позволено

Годишна надбавка за празници

Поне 10,2 % на заплатата, получавана през предходната година
Информация
Платима в последния работен платен ден преди празника или през юни.

Прослужено време

След 60 години 1 седмица допълнителен отпуск

Допълнителни професионални пенсионни схеми

Информация
От повечето работодатели се изисква създаването на професионална пенсионна схема за техните служители

Брой празници

Мин. 20 дни на година
Максимум 30 дни на ден
Поне 10 поредни дни

Официални празници

Нова година
Велики четвъртък
Велики петък
Велики понеделник
Денят на труда
17 май денят на конституцията
Възнесение Господне
Понеделник след Петдесетница
Денят на Коледа
26 декември

Вноски за социално осигуряване

Информация
Членството в Националната здравноосигурителна схема е задължително. Социалноосигурителната вноска е 8,2% от брутната заплата.

Данък общ доход

Средно 30 %

Допълнителни пенсионни фондове

Информация
Включено в Националната здравнооосигурителна схема. За да имате право на получаване на пенсия в Норвегия, трябва да сте член в схемата от поне една година.

Болест/заболяване

52 седмици
Информация
Трябва да сте работили поне 4 седмици и трябва да представите документи за своето заболяване.

Трудови злополуки/инциденти

52 седмици
Информация
Трябва да сте работили поне 4 седмици и трябва да представите документи за своето заболяване.

Информация Контакти

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Тел. +47 23 06 31 00