Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Нидерландия

Последно актуализирано на 13.3.2024 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
13,27 EUR на час : 22 години и повече

Заплата според категорията

Неквалифициран

6,79 EUR на 12,49 EUR на час : 16 до 21 години
16,56 EUR на час : 22 години и повече

Квалифициран

9,77 EUR на 15,38 EUR на час : 17 до 21 години
17,52 EUR на час : 22 години и повече

Специалист

14,52 EUR на 19,26 EUR на час : 18 до 21 години
18,6 EUR на час : 22 години и повече

Майстор

19,87 EUR на час : 22 години и повече

Професионалисти

20,85 EUR на час : 22 години и повече

Ежедневно

8 часове между 07:00 и 19:00 ч.

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

12 часове на ден (работно време + време за пътуване + почивки)

Прекъсвания

Не е платено

Почивка

30 минути (> 5,5 часа работа)
45 минути (>8 часа работа)
60 минути (>10 часа работа, 0,5 час наведнъж)

В Нидерландия

Надбавка за пътуване

0,32 EUR на км

Надбавка за храна

Приложимо ако работник не може да шофира до дома си всеки ден.
7,56 EUR на ден или безплатна храна

Надбавка за настаняване

Работодателите плащат всички разходи
Информация
Безплатно настаняване когато работник не може да шофира до дома си всеки ден.

Прехрана/дневна надбавка

Работно облекло: 0,98 EUR на ден
Ботуши: 0,6 EUR на ден
Инструменти: 0,75 EUR на ден
Предпазни каски и обувки: безплатно

Извънреден труд

Първи 3 часове : 25 % от заплата на час
50 % от заплата на час от понеделник 05:00 ч. до събота до 21:00 ч.
100 % от заплата на час от събота 21:00 ч. до понеделник 05:00 ч. и празници

Вечерна работа

Позволено : определено на ниво компания, само когато има споразумение със съвета по труда и 70% от работниците.
От 19:00 на 00:00
понеделник до четвъртък: 30 % от заплата
петък 50 % от заплата
събота и неделя 100 % от заплата

Работа през нощта

Определено на ниво компания, само когато има споразумение със съвета по труда и 70% от работниците.
От 00:00 на 7:00
понеделник 100 %
вторник до петък 30 %
събота 50 %
неделя 75 %

Работа в събота

Позволено
20 % от заплата на час

Работа в неделя

Позволено
00:00 - 07:00 75 %
07:00 – 24:00 100 %
Информация
Строителният работник не може да бъде принуждаван да работи в неделите.

Работа на официални празници

работата на смени е разрешена само при специални обстоятелства.
100 %

Работа на смени

Позволено
2 смени: 10 % от заплата на час
3 смени: 15 % от заплата на час

Заплащане за време на разположение

понеделник до петък: 13 EUR
събота 20 EUR
неделя и празници 26 EUR

Годишна надбавка за празници

8 % от брутна заплата

13-ти месец

Определено на ниво компания

Допълнителни елементи на възнаграждението

4,36 % за устойчива заетост

Друго

Лоши атмосферни условия

100 %

Работа по пътищата в изместено работно време

Между понеделник 07:00 ч. и петък 20:00 ч.: 30 % от заплата на час
Между петък 20:00 ч. и събота 20:00 ч.: 50 % от заплата на час
Между събота 20:00 ч. и неделя 07:00 ч.: 75 % от заплата на час
Между неделя 07:00 ч. и понеделник 07:00 ч.: 100 % от заплата на час

Брой празници

20 дни юридически
5 дни чрез колективен договор
Всеки работник има допълнително 20 дни платен отпуск (за работа 40 часа седмично, вместо 36 часа седмично).

Официални празници

7 дни на година
1 януари
Велики понеделник
27 април
5 май
Понеделник след Петдесетница
25 и 26 декември

Вноски за социално осигуряване

27,65 % от брутна заплата
Не е приложимо за командировани работници

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

0,13 % от брутна заплата
Не е приложимо за командировани работници

Данък общ доход

18,97 % до EUR 38 137 на година
36,87 % до EUR 75 028 на година
49,5 % над EUR 75 028 на година
Не е приложимо за командировани работници

Допълнителни пенсионни фондове

9,44 %

Болест/заболяване

Година 1 : 100 %
След 1 година 70 % + 100% пенсионен фонд

Трудови злополуки/инциденти

Година 1 : 100 %
След 4 година 70 % + 100% пенсионен фонд

Информация Контакти

FNV Bouw

Можете да се свържете с нас на следните езици
холандски, английски, немски, испански