Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Serbija

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2022-08-29
Žiūrėti visas valiutas Serbijos dinaras (RSD)

Minimalus bendras atlyginimas

271,22 RSD per valandą
47 192,98 RSD per mėnesį

Atlyginimas pagal kategoriją

Nekvalifikuotas

271,2 kam 414,7 RSD per valandą

Kvalifikuotas

487,2 kam 587 RSD per valandą

Specialistas

429,1 kam 673,1 RSD per valandą

Meistras

529,6 kam 960 RSD per valandą inžinieriams

Profesionalai

701,8 kam 1 419,4 RSD per valandą

Vidutinis darbo užmokestis (orientacinis)

102 134 bendrosios (bruto)
73 526 grynosios (neto)

Kasdien

8 valandos

Kas savaitę

40 valandos

Viršvalandžiai

8 valandos per dieną
Informacija
Per dieną negalima dirbti ilgiau nei 12 valandų, įskaitant viršvalandžius.

Pertraukos

30 minutės
Dalis standartinio darbo laiko
Apmokamas
Informacija
Darbuotojai, kurie per dieną dirba ilgiau nei 10 valandų, turi teisę į 45 minučių pertrauką.

Serbija

Kelionės išmoka

Neįeina į standartinį darbo laiką
Tai nėra fiksuota suma
Informacija
Jeigu darbdavys nepasirūpina transportu, jis privalo mokėti išmoką, lygią viešojo transporto bilietų kainai

Išmoka maistui

10 503,68 RSD grynosios (neto) per mėnesį

Išmoka apgyvendinimui

2 % minimalaus grynojo darbo užmokesčio
Informacija
Nurodyta išmoka (2 % minimalaus grynojo darbo užmokesčio) skiriama tuo atveju, kad darbdavys pasirūpina apgyvendinimu ir maitinimu. Jeigu šios paslaugos neteikiamos, darbuotojas turi teisę gauti kompensaciją už faktiškai patirtas maitinimosi ir apgyvendinimo išlaidas.

Pragyvenimo / kasdienė išmoka

Taip už komandiruotę
Informacija
Dienos išmoka ir išmoka už maitinimąsi kartu nemokamos.

Viršvalandžiai

26 % atlyginimo

Darbas vakare

Leidžiama iki 22:00 valandos
Informacija
Serbijoje tai laikoma darbu antroje pamainoje. Padidinti darbo užmokestį neprivaloma, nebent tai nustato CBA.

Naktinis darbas

Leidžiama
26 % atlyginimo per valandą

Darbas šeštadieniais

Leidžiama
Informacija
Padidinti darbo užmokestį neprivaloma. Tai gali reguliuoti CBA.

Darbas sekmadieniais

Leidžiama
Informacija
Padidinti darbo užmokestį neprivaloma. Tai gali reguliuoti CBA.

Darbas valstybinių švenčių dienomis

Neprivaloma
Leidžiama
110 % atlyginimo

Pamaininis darbas

Leidžiama
15 % per valandą
Informacija
Padidėja 15 %, jeigu toks darbas neįtrauktas į bazinį darbo užmokestį.

Užmokestis už prastovą

Taikoma
10 % atlyginimo per valandą
Informacija
Iškviečiamas telefonu. Darbuotojas privalo atsakyti į darbdavio skambutį ne darbo laiku arba ne darbo dieną. Jeigu darbuotojas iškviečiamas telefonu, jo darbo užmokestis padidinamas 10 %

Kasmetinė atostogų išmoka

Taikoma
2 917,96 RSD per mėnesį
35 012,22 RSD per metus
Informacija
Suma turi būti bent jau lygi mėnesiniam minimaliam darbo užmokesčiui. Gali būti mokama visa suma, taip pat ji gali būti suskirstyta į dvi arba tris dalis, arba mokama kas mėnesį – po 1/12 visos sumos kiekvieną mėnesį.

Papildomi atlyginimo komponentai

Taikoma
0,4 % už kiekvienus tarnybos pas šį darbdavį metus
Taikoma darbo užmokesčio daliai, kuri sudaro daugiau negu 15 000 Serbijos dinarų
Informacija
Už kiekvienus visus tarnybos pas šį darbdavį metus darbo užmokestis padidėja 0,4 %

Šventinių dienų skaičius

Mažiausiai 23 dienos per metus
Informacija
Mažiausias 20 dienų skaičius (nustatytas Darbo įstatyme) padidinimas įvairiais pagrindais pagal Darbo įstatymą.
CBA padalinys kelių priežiūros sektoriui nustato, kad mažiausias dienų skaičius yra 23 dienos.

Valstybinės šventės

Naujųjų metų diena
Antra Naujųjų Metų diena
7 sausis
15 ir 16 vasaris valstybės diena
Didysis penktadienis kam velykų pirmadienis
Darbo diena
Paliaubų diena
Kalėdos
Informacija
Jeigu valstybinė šventė sutampa su sekmadieniu, tada kita diena po valstybinės šventės (t. y. pirmadienis) yra nedarbo diena.

Socialinio draudimo įmokos

14 % pensija
5,15 % sveikata
0,75 % nedarbas

Pajamų mokestis

10 %
Informacija
Taikoma darbo užmokesčio daliai, kuri sudaro daugiau negu 15 000 Serbijos dinarų

Liga

65 % atlyginimo
Informacija
Per pirmąsias 30 nedarbingumo dėl ligos dienų darbo užmokestį moka darbdavys, o vėliau darbo užmokestį moka Respublikinė sveikatos draudimo įstaiga

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

100 % atlyginimo
Informacija
Per pirmąsias 30 nedarbingumo dėl ligos dienų darbo užmokestį moka darbdavys, o vėliau darbo užmokestį moka Respublikinė sveikatos draudimo įstaiga

Informacija Kontaktai

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Tel. +381 11 3234509
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Serbų k.