Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Србија

Последње ажурирање 29.8.2022.
Погледајте све валуте у Српски динар (RSD)

Минимална бруто зарада

271,22 RSD по сату
47.192,98 RSD месечно

Зарада по категорији

Неквалификовани

271,2 до 414,7 RSD по сату

Квалификован

487,2 до 587 RSD по сату

Специјалиста

429,1 до 673,1 RSD по сату

Надзорник

529,6 до 960 RSD по сату за инжењере

Професионалци

701,8 до 1.419,4 RSD по сату

Просечна зарада (назнака)

102.134 бруто
73.526 нето

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прековремени рад

8 часови по дану
Информације
Дневно радно време не може бити дуже од 12 сати, укључујући прековремени рад.

Преломи

30 минуте
Део стандардног радног времена
Плаћено
Информације
Запослени који раде дуже од 10 сати дневно имају право на паузу од 45 минута.

У Србија

Надокнада за пут

Није део стандардног радног времена
То није фиксни износ
Информације
Ако послодавац није предвидео превоз у обавези је да плати надокнаду у износу карте за јавни превоз

Топли оброк

10.503,68 RSD нето месечно

Надокнада за смештај

2 % од минималне нето зараде
Информације
Назначена надокнада (2% од минималне нето зараде) је предвиђена у случају када послодавац обезбеђује смештај и храну. У случају да ово није обезбеђено – запослени имају право покривање реалних трошкова за храну и смештај.

Путни трошкови/дневна надокнада

Да за пословно путовање
Информације
Дневница и надокнада за оброк се међусобно искључују.

Прековремени рад

26 % зараде

Вечерњи рад

Допуштено до 22:00 часови
Информације
У Србији то се сматра радом у другој смени. Повећање зараде није обавезно, осим ако га не регулише КУ.

Ноћни рад

Допуштено
26 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено
Информације
Повећање зараде није обавеза. То се може регулисати КУ.

Рад недељом

Допуштено
Информације
Повећање зараде није обавеза. То се може регулисати КУ.

Рад на државне празнике

Није обавезно
Допуштено
110 % зараде

Рад по сменама

Допуштено
15 % по сату
Информације
Увећање за 15% ако такав посао већ није урачунат у основну зараду.

Плаћање приправности

Применљиво
10 % од зараде по сату
Информације
По позиву. Запослени је обавезан да одговори на позив послодавца током његовог дневног или седмичног одмора. Током овог времена по позиву зарада се повећава за 10%

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
2.917,96 RSD месечно
35.012,22 RSD годишње
Информације
Износ је најмање једнак минималној месечној заради – може се платити једнократно, двократно, вишекратно или месечно – 1/12 износа сваког месеца.

Додатне компоненте зараде

Применљиво
0,4 % по основи сваке године радног стажа код послодавца
Примењује се на део примања изнад 15.000,00 динара
Информације
За сваку пуну годину радног стажа код послодавца зарада се повећава 0,4%

Број празника

Мин 23 дана годишње
Информације
Минимални износ од 20 дана (Закон о раду) се повећава по различитој основи што је одређено у Закону о раду.
Број од 23 дана је минималан у складу са гранским КУ за сектор одржавања путева.

Државни празници

Нова година
Други дан Нове године
7 јануар
15 и 16 фебруар дан државности
Велики петак до ускршњи понедељак
Празник рада
Дан примирја
Божић
Информације
Ако државни празник пада у недељу –онда је дан после дана државног празника (тј. понедељак) нерадан дан.

Издаци за социјалну заштиту

14 % пензија
5,15 % здравље
0,75 % незапосленост

Порез на доходак

10 %
Информације
Примењује се на део примања изнад 15.000,00 динара

Обољење/болест

65 % зараде
Информације
Током првих 30 дана боловања послодавац исплаћује зараду а након тога зараду исплаћује Републички фонд за здравствено осигурање

Повреде на раду/незгоде

100 % зараде
Информације
Током првих 30 дана боловања послодавац исплаћује зараду а након тога зараду исплаћује Републички фонд за здравствено осигурање

Информације Контакти

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Тел. +381 11 3234509
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Српски