Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Serbia

Päivitetty viimeksi 29.8.2022
Näytä kaikki summat valuuttana Serbian dinaari (RSD)

Minimibruttopalkka

271,22 RSD /tunti
47 192,98 RSD /kk

Palkka/luokka

Kouluttamaton

271,2 asti 414,7 RSD /tunti

Koulutettu

487,2 asti 587 RSD /tunti

Asiantuntija

429,1 asti 673,1 RSD /tunti

Esimies

529,6 asti 960 RSD /tunti insinööreille

Ammattilaiset

701,8 asti 1 419,4 RSD /tunti

Keskipalkka (suuntaa-antava)

102 134 brutto
73 526 netto

Päivittäin

8 tuntia

Viikoittain

40 tuntia

Ylityö

8 tuntia päivää kohti
Tiedot
Päivittäinen työaika ei voi olla yli 12 tuntia ylityö mukaan luettuna.

Tauot

30 minuutit
Osa normaalia työaikaa
Maksettu
Tiedot
Yli 10 tuntia päivän aikana työskentelevillä on oikeus 45 minuutin taukoon.

Missä maassa Serbia

Matkakorvaus

Eivät kuulu normaaliin työaikaan
Se ei ole kiinteä hinta
Tiedot
Jos työnantaja ei ole järjestänyt kuljetusta, hänen on maksettava korvaus, joka vastaa lipun hintaa julkisessa liikenteessä

Ateriakorvaus

10 503,68 RSD netto /kk

Korvaus väliaikaismajoituksesta

2 % miniminettopalkasta
Tiedot
Erityiskorvaus (2 % miniminettopalkasta) on tarkoitettu tapauksiin, joissa työnantaja on tarjonnut majoituksen ja ruoan. Mikäli näitä ei tarjota – työntekijöillä on oikeus todellisten ruoka- ja majoituskustannusten korvauksiin.

Päiväraha

Kyllä työmatkalle
Tiedot
Päiväraha ja ateriakorvaus sulkevat toisensa pois.

Ylityö

26 % palkasta

Iltatyö

Sallittu asti: 22.00 tuntia
Tiedot
Serbiassa tämä katsotaan toisessa vuorossa työskentelyksi. Lisäkorvaus ei ole pakollinen, ellei työehtosopimuksessa määrätä siitä.

Yötyö

Sallittu
26 % tuntipalkasta

Lauantaityö

Sallittu
Tiedot
Lisäkorvaus ei ole pakollinen. CBA voi määrittää sen.

Sunnuntaityö

Sallittu
Tiedot
Lisäkorvaus ei ole pakollinen. Se voidaan määrittää työehtosopimuksessa.

Yleiset yleisinä vapaapäivinä

Ei pakollinen
Sallittu
110 % palkasta

Vuorotyö

Sallittu
15 % /tunti
Tiedot
Nousee 15 %, jos tällainen työ on jo laskettu peruspalkkaan.

Päivystyskorvaus

Sovellettavissa
10 % palkasta /tunti
Tiedot
Päivystys. Työntekijä on velvollinen vastaamaan työnantajan soittoon viikkolepopäivänään. Tältä päivystysajalta hänen palkkaansa nostetaan 10 prosenttia.

Vuosilomakorvaus

Sovellettavissa
2 917,96 RSD /kk
35 012,22 RSD /vuosi
Tiedot
Summa on vähintään minimikuukausipalkan suuruinen – se voidaan maksaa yhdessä erässä, kahdessa tai useammassa erässä tai kuukausittain – 1/12 joka kuukausi.

Palkan lisäosat

Sovellettavissa
0,4 % kutakin palvelusvuotta kohti kyseisen työnantajan palveluksessa
Sovelletaan palkan osuuteen, joka ylittää 15 000,00 Serbian dinaaria
Tiedot
Palkka nousee 0,4 % kutakin kyseisen työnantajan palveluksessa suoritettua täyttä palvelusvuotta kohti

Vapaapäivien määrä

Väh. 23 päivät /vuosi
Tiedot
Minimimäärä 20 päivää (työlaki) kasvaa eri perusteilla, jotka on määritelty työlaissa.
23 päivää on minimi teiden kunnossapitoalan työehtosopimuksen mukaan.

Yleiset vapaapäivät

uudenvuodenpäivä
Toinen uudenvuodenpäivä
7 tammikuu
15 ja 16 helmikuu valtiollinen juhlapäivä
pitkäperjantai asti toinen pääsiäispäivä
Vappu
Aselevon päivä
joulupäivä
Tiedot
Jos yleinen vapaapäivä osuu sunnuntaille, sitä seuraava päivä (siis maanantai) ei ole työpäivä.

Sosiaaliturvamaksut

14 % eläke
5,15 % terveys
0,75 % työttömyys

Tulovero

10 %
Tiedot
Sovelletaan palkan osuuteen, joka ylittää 15 000,00 Serbian dinaaria

Sairaus

65 % palkasta
Tiedot
Sairausloman 30 ensimmäisen päivän aikana työnantaja maksaa palkan, ja sen jälkeen palkan maksaa tasavallan terveysvakuutuslaitos

Työtapaturmat/-vammat

100 % palkasta
Tiedot
Sairausloman 30 ensimmäisen päivän aikana työnantaja maksaa palkan, ja sen jälkeen palkan maksaa tasavallan terveysvakuutuslaitos

Tiedot Yhteystiedot

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Puh. +381 11 3234509
Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla kielillä
Englanti, Serbia