Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Serbien

Senast uppdaterat den 2022-08-29
Visa alla valutor i Serbisk dinar (RSD)

Minimibruttolön

271,22 RSD per timme
47 192,98 RSD per månad

Lön per kategori

Utan yrkesutbildning

271,2 till 414,7 RSD per timme

Yrkesutbildad

487,2 till 587 RSD per timme

Specialist

429,1 till 673,1 RSD per timme

Förman

529,6 till 960 RSD per timme för tekniker

Yrkesmän

701,8 till 1 419,4 RSD per timme

Genomsnittslön (indikativt)

102 134 brutto
73 526 netto

Varje dag

8 timmar

Varje vecka

40 timmar

Övertid

8 timmar per dag
Info
Dygnsarbetstiden får inte vara längre än 12 timmar, inklusive övertidsarbete.

Raster

30 minuter
Ingår som en del av standardarbetstiden
Betalat
Info
Anställda som arbetar mer än tio timmar under ett dygn har rätt till en 45 minuters rast.

I Serbien

Reseersättning

Ingår inte som en del av standardarbetstiden
Det är inte något fast belopp
Info
Har arbetsgivaren inte föranstaltat om transport är han skyldig att betala ett tillägg som uppgår till kostnaden för en resa med allmänna kommunikationsmedel

Måltidsbidrag

10 503,68 RSD netto per månad

Bostadsbidrag

2 % av nettominimilönen
Info
Angivet bidrag (2 % av nettominimilönen) gäller då arbetsgivaren har tillhandahållit kost och logi. Om sådana inte tillhandahålls har de anställda rätt till faktiska utlägg för kost och logi.

Uppehälle/dagtraktamente

Ja för tjänsteresa
Info
Antingen traktamente eller måltidsersättning.

Övertid

26 % av lönen

Kvällsarbete

Tillåtet till 22:00 timmar
Info
I Serbien betraktas detta som arbete under andra skiftet. Den högre lönen är inte obligatorisk, med mindre den regleras i kollektivavtal.

Nattarbete

Tillåtet
26 % av timlön

Arbete på lördagar

Tillåtet
Info
Den högre lönen är inte obligatorisk. Den kan regleras i kollektivavtal.

Arbete på söndagar

Tillåtet
Info
Den högre lönen är inte obligatorisk. Den kan regleras i kollektivavtal.

Arbete på allmän helgdag

Inte obligatoriskt
Tillåtet
110 % av lönen

Skiftarbete

Tillåtet
15 % per timme
Info
15 % högre om sådant arbete inte redan räknas in i grundlönen.

Jourlön

Tillämpligt
10 % av lön per timme
Info
Jourtjänst. Den anställde är skyldig att reagera på arbetsgivarens anmaning under dygns- eller veckovila. Lönen är 10 % högre när han eller hon har jour

Semesterersättningar

Tillämpligt
2 917,96 RSD per månad
35 012,22 RSD per år
Info
Beloppet motsvarar minst nettominimilönen – det kan betalas ut i form av en, två eller flera delbetalningar eller per månad – 1/12 av beloppet per månad.

Ytterligare lönekomponenter

Tillämpligt
0,4 % på grundval av varje anställningsår hos arbetsgivaren
Tillämpas på den del av lönen som överstiger 15 000,00 serbiska dinarer
Info
Lönen höjs med 0,4 % för varje fullt anställningsår hos arbetsgivaren

Antal lediga dagar

Minst 23 dagar per år
Info
Minimibelopp för 20 dagar (arbetsrättslagen) som blir högre på olika grunder som fastställs i arbetsrättslagen.
23 dagar är minimum enligt branschkollektivavtal för vägunderhållssektorn.

Allmänna helgdagar

Nyårsdagen
Annandag nyår
7 januari
15 och 16 februari dagen för uppnående av ställning som stat
Långfredagen till annandag påsk
Arbetets dag – 1 maj
Vapenstilleståndsdagen
Juldagen
Info
Om en allmän helgdag infaller på en söndag är påföljande dag (dvs. måndagen) arbetsfri dag.

Socialförsäkringsavgifter

14 % pension
5,15 % hälsa och sjukvård
0,75 % arbetslöshet

Inkomstskatt

10 %
Info
Tillämpas på den del av lönen som överstiger 15 000,00 serbiska dinarer

Sjukdom/åkommor

65 % av lönen
Info
Under de första 30 dagarna av sjukledigheten betalar arbetsgivaren lönen och därefter betalas lönen av Republikens institut för sjukförsäkring

Arbetsskador eller -olyckor

100 % av lönen
Info
Under de första 30 dagarna av sjukledigheten betalar arbetsgivaren lönen och därefter betalas lönen av Republikens institut för sjukförsäkring

Info Kontakter

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Tel. +381 11 3234509
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Serbiska