Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Pólland

Síðast uppfært 24.2.2017
Skoða alla gjaldmiðla í Pólskt slot (PLN)

Lágmarks verg laun alls

2.000 PLN á mánuði *
13 PLN á klukkustund **
Upplýsingar
Aðilar vinnumarkaðsins semja um lágmarkslaun en endanleg ákvörðun (og upphæð) er ákveðin af stjórnvöldum
Fyrir útsenda starfsmenn
* Gildir um útsenda starfsmenn ** Gildir ekki um útsenda starfsmenn, útsendir starfsmenn hafa starfssamninga

Kaup eftir flokki

Ófaglærður

Upplýsingar
Það ræðst af starfssamningi og/eða ákvæðum heildarkjarasamnings fyrirtækisins, ef við á
Fyrir útsenda starfsmenn
Já, ef til er heildarkjarasamningur hjá fyrirtækinu

Faglærður

Upplýsingar
Það ræðst af starfssamningi og/eða ákvæðum heildarkjarasamnings fyrirtækisins, ef við á

Sérmenntaður

4.055 PLN á mánuði meðaltal vergra launa
Upplýsingar
Það ræðst af starfssamningi og/eða ákvæðum heildarkjarasamnings fyrirtækisins, ef við á

Verkstjóri

Upplýsingar
Það ræðst af starfssamningi og/eða ákvæðum heildarkjarasamnings fyrirtækisins, ef við á

Byrjendur / ungt starfsfólk

Upplýsingar
Það ræðst af starfssamningi og/eða ákvæðum heildarkjarasamnings fyrirtækisins, ef við á

Fagmenn

Upplýsingar
Það ræðst af starfssamningi og/eða ákvæðum heildarkjarasamnings fyrirtækisins, ef við á

Daglega

8 klukkustundir

Vikulega

40 klukkustundir

Yfirvinna

150 klukkustundir á ári

Starfshlé

Hvíld

sé vinnudagur að lágmarki 6 klukkustunda langur
15 mínútur
Hluti staðlaðs vinnutíma
Greitt

Hádegisverður

Ekki greitt stýrt af vinnuveitanda eða heildarkjarasamningi

Sérstakar aðstæður

Upplýsingar
Á ekki við um byggingaiðnaðinn

Innan Pólland

Ferðapeningar

6 PLN
Upplýsingar
Eingreiðsla. Annar kostur er að vinnuveitandi útvegi flutning eða að raunkostnaður sé endurgreiddur.

Húsnæðisgreiðslur

45 PLN á dag
500 PLN á mánuði
Upplýsingar
Skattfrjáls eingreiðsla til starfsmanns sem sendur er á annan vinnustað. Vinnuveitandi leggur til húsnæði eða gistipeninga. Vinnuveitandi getur ákveðið hærra gjald en þá er lagður skattur á greiðslu fram yfir grunnupphæð

Daglegt uppihald/dagpeningar

30 PLN eða ákveðið af vinnuveitanda
Upplýsingar
Sé upphæðin hærri en grunngjaldið (opinbert viðmið) er lagður skattur á greiðslu fram yfir grunnupphæð

Yfirvinna

100 % af launum á klukkustund *
50 % af launum á klukkustund **
Upplýsingar
* fyrir yfirvinnu: a) að næturlagi, b) á sunnudögum og opinberum frídögum sem ekki eru vinnudaga starfsmanns samkvæmt vinnuáætlun hans, c) á frídegi sem starfsmaður fær sem þóknun fyrir vinnu á sunnudegi eða frídegi samkvæmt vinnuáætlun hans ** Fyrir yfirvinnu á öllum öðrum dögum en tilgreindir eru i 1. lið.

Kvöldvinna

Heimilað
Upplýsingar
Engin sérstök aukaþóknun fyrir kvöldvinnu

Næturvinna

Heimilað
21:00 til 07:00
20 % af launum á klukkustund

Vinna á laugardögum

Heimilað

Vinna á sunnudögum

Heimilað með takmörkunum
Upplýsingar
Það er skylda að bæta vinnu á sunnudegi með einum frídegi

Vinna á almennum frídögum

Ekki skylda
Heimilað við sérstakar aðstæður (neyðartilvik)

Vaktavinna

Heimilað

Biðgreiðslur

Í gildi
60 % af meðallaunum

Greiðsla fyrir árlegt frí

Í gildi
sem laun

13. mánuður

Á ekki við

14. mánuður

Á ekki við

Viðbótar launaþættir

Í gildi
Upplýsingar
Ýmsir þættir eins og greiðsla fyrir vinnutímabil

Annað

Sem biðgreiðsla
Upplýsingar
Vinnuveitandi er ekki skuldbundinn til að greiða fyrir vinnuhlé tengd óveðri

Fjöldi frídaga

20 dagar á ári minna en 10 ára störf
26 dagar á ári meira en 10 ára störf

Almennir frídagar

Nýár
Þrettándinn
Páskar
Annar í páskum
1. maí - baráttudagur verkalýðsins
3. maí - dagur stjórnarskrárinnar
Hvítasunnudagur
Dýridagur
15. ágúst - Maríumessa. Hátíðisdagur pólska hersins
1. nóvember - allraheilagramessa
11. nóvember - þjóðhátíðardagurinn
25. desember - jóladagur
26. desember - annar í jólum

Framlag til almannatrygginga

22,71 % af heildarlaunum
Upplýsingar
Lífeyrir 9,76% Fötlun 1,5% Veikindi 2,45% Sjúkratrygging 9%

Viðbótartrygging almannatrygginga

Ekki skylda

Tekjuskattur

18 % allt að 85.528 pln á ári
32 % + 15.395 pln yfir 85.528 pln á ári

Viðbótar lífeyrissjóður

Ekki skylda
Upplýsingar
Vinnuveitandi og starfsmenn geta, eftir því sem gildandi reglur í landi heimila, komist að samkomulagi um stofnun lífeyrissjóðs. Því sem næst óþekkt í pólskum byggingaiðnaði

Veikindi/lasleiki

80 %
70 % sjúkrahússdvöl
100 % ef sjúkrahússdvölin er afleiðing slyss eða vegna meðgöngu
Upplýsingar
Starfsmenn allt að 50 ára aldri fá greidd laun í veikindaleyfi í allt að 33 daga á kostnað vinnuveitanda, eldri en 50 ára: 14 daga laun í veikindaleyfi greidd á kostnað vinnuveitanda. Greiðslur í lengri veikindaleyfum eru að öll leyti fjármagnaðar á kostnað almannatrygginga (ZUS) en vinnuveitandi gæti lagt þær fram. Greiðslur í veikindaleyfi - allt að 182 dagar

Vinnumeiðsli/slys

100 % dvöl á sjúkrahúsi í allt að 182 daga
80 % örorkugreiðslur - getur ekki unnið launavinnu
60 % örorka að hluta til
Upplýsingar
Starfsmaður fær einnig bætur fyrir slys, allt eftir eðli þess. Starfsmaður getur fengið endurhæfingarlífeyri þegar viðkomandi fær ekki örorkubætur

Upplýsingar Tengiliðir

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Pólska