Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tékkland

Síðast uppfært 15.4.2024
Skoða alla gjaldmiðla í Tékknesk kórúna (CZK)

Lágmarks verg laun alls

Í gildi
112,5 CZK
18.900 CZK

Kaup eftir flokki

Ófaglærður

112,5 CZK til 115 CZK : launaflokkar i-iii:
Gildir ekki um útsenda starfsmenn

Faglærður

115 CZK til 130 CZK launaflokkar iii. - vi.
Gildir ekki um útsenda starfsmenn

Sérmenntaður

126 CZK til 130 CZK launaflokkur v. - vi:
Gildir ekki um útsenda starfsmenn

Verkstjóri

130 CZK til 135 CZK launaflokkur vi: - vii.
Gildir ekki um útsenda starfsmenn

Daglega

8 til 12 klukkustundir á dag

Vikulega

40 klukkustundir

Yfirvinna

8 á viku
150 á ári
Upplýsingar
Fleiri klukkustundir byggjast aðeins á samningi vinnuveitanda og starfsmanns, þó ekki fleiri en 416 klukkustundir á ári. Heildarfjöldi yfirvinnutíma má ekki vera meiri en 8 klukkustundir vikulega að meðaltali á tímabili sem ekki má vera lengra en 26 samfelldar vikur. Þennan fjölda má lengja í allt að 52 samfelldar vikur, þó því aðeins að það byggist á ákvæði í heildarkjarasamningum.

Starfshlé

Hvíld

30 mínútur
Ekki hluti staðlaðs vinnutíma
Ekki greitt
Upplýsingar
Þeim má deila niður í tímabil sem ekki eru styttri en 15 mínútur hvert, eftir tímabil samfelldrar vinnu í ekki lengri tíma en 6 klukkustundir (börn undir lögaldri: 4,5 klukkustundir)

Sérstakar aðstæður

37,5 klukkustundir á viku (a* og b**)
38,75 klukkustundir á viku (c***)
Upplýsingar
a*) vinna neðanjarðar við nám á kolum, málmgrýti og öðru hráefni, innan veggja námumannvirkja og á námusvæðum fyrir jarðfræðiathuganir b**) á vinnustöðum með þriggja vakta eða samfelldu starfsfyrirkomulagi c***) á vinnustöðum með tveggja vakta starfsfyrirkomulagi. Um starfsmenn yngri en 18 ára (undir lögaldri) gilda sérstök ákvæði vinnulöggjafar

Innan Tékkland

Ferðapeningar

Ferðakostnaður frá venjulegum vinnustað (aðsetri) að vinnustað er greiddur af vinnuveitanda sem tilgreinir hvernig ferðast er.
Upplýsingar
Aðeins sé um viðskiptaferð að ræða. Þetta gildir einnig um viðskiptaferðir til útlanda.

Fæðispeningar

Lágm 129 CZK ef ferðin tekur 5 til 12 klukkustundir
Lágm 196 CZK ef ferðin tekur meira en 12 klukkustundir
Lágm 307 CZK ef ferðin tekur meira en 18 klukkustundir

Húsnæðisgreiðslur

Í gildi sé ekki hægt að fara daglega á milli heimilis og vinnustaðar (pendla) og starfsmaður dvelst á byggingarstað, greiðir vinnuveitandi húsnæðiskostnað.

Daglegt uppihald/dagpeningar

Á ekki við

Yfirvinna

25 % af launum á klukkustund
Sé yfirvinnan unnin á samfelldum hvíldardögum má aukaþóknunin ekki vera lægri en 40% af meðaltekjum.
Gildir ekki um útsenda starfsmenn

Kvöldvinna

Frá 18:00 til 21:00

Næturvinna

Heimilað
Frá 22:00 til 06:00
10 % af launum á klukkustund

Vinna á laugardögum

Heimilað
10 % af launum á klukkustund

Vinna á sunnudögum

Heimilað
10 % af launum á klukkustund

Vinna á almennum frídögum

Heimilað
100 % af launum á klukkustund

Vaktavinna

Heimilað
Um upphæð aukaþóknunar má semja í heildarkjarasamningi fyrirtækisins.

Hættuleg vinna

Lágm 50 CZK á klukkustund
Upplýsingar
Í opinberri ákvörðun verður að finna skilgreiningu á hugtakinu „erfiðar starfsaðstæður“ með hliðsjón af fjárhagslegri umbun.
Erfiðar starfsaðstæður
Lágm 10 % á klukkustund

Biðgreiðslur

Á ekki við nema það sé ákveðið í heildarkjarasamningi.

Greiðsla fyrir árlegt frí

Á ekki við nema það sé ákveðið í heildarkjarasamningi.

13. mánuður

Á ekki við nema það sé ákveðið í heildarkjarasamningi.

14. mánuður

Á ekki við nema það sé ákveðið í heildarkjarasamningi.

Viðbótar launaþættir

Á ekki við nema það sé ákveðið í heildarkjarasamningi.

Annað

Lágm 15 % af meðallaunum
25 % af meðallaunum á hvíldardögum

Bilaður tækjabúnaður

80 % af meðallaunum

Slæmt veður

60 % af meðallaunum

Fjöldi frídaga

20 dagar á ári
2 dagar á viku ekki fleiri en 5 á ári *
Upplýsingar
* óregluleg dreifing á vinnutíma (lengri vaktir en 9 klukkustundir), eða
vinna á vinnutímareikningi, eða
vinna sem ræðst af veðri
Fyrir útsenda starfsmenn
20 dagar á ári

Almennir frídagar

13 dagar á ári
Nýársdagur
Föstudagurinn langi
Annar í páskum
Baráttudagur verkalýðsins
8 maí
5 júlí
6 júlí
28 september
28 október
17 nóvember
Aðfangadagur
Jóladagur

Framlag til almannatrygginga

6,5 % af skattamatsgrunni tryggingagjöld dregin frá launum starfsmanns
4,5 % af skattamatsgrunni sjúkratrygging (einka)
24,8 % af skattamatsgrunni viðbótartrygging almannatrygginga vinnuveitandi: 25% af matsgrunni (= heildarlaun) (þar með talið: 2,3% sjúkratrygging (= veikindi), 21,5% lífeyristryggingar og 1,2% atvinnustefna landsins)
Tryggingagjöld dregin frá launum starfsmanns eru 6,5% af launum. 25% greidd af vinnuveitanda koma til viðbótar heildarlaunum starfsmanns. Sama á við um sjúkratryggingu, framlag dregið frá launum starfsmanns er 4,5%. 9% greidd af vinnuveitanda koma til viðbótar heildarlaunum starfsmanns.

Tekjuskattur

15 % af skattamatsgrunni

Viðbótar lífeyrissjóður

Upplýsingar
Um þetta má semja í heildarkjarasamningi fyrirtækisins.

Veikindi/lasleiki

Jöfnunarlaun *
Dagar 1 til 14 60 % laun
Hámark 254 CZK á klukkustund
Sjúkratryggingar **
Hefjast frá og með 15. degi, 60% af daglegum matsgrunni
Hámark 1.452 CZK á dag
Frá hvaða tíma þann 31 dagur 66 %
Hámark 1.597 CZK á dag
Frá hvaða tíma þann 61 dagur 72 %
Hámark 1.742 CZK á dag

Vinnumeiðsli/slys

Vinnuveitandi (tryggingafélag) greiðir muninn á jöfnunarlaunum / sjúkratryggingagreiðslum og meðaltekjum (allt að 100%). Vinnuveitandi er skyldugur til að taka tryggingu vegna þessa.
Upplýsingar
Lækka má greiðslu mismunar ef vinnuveitanda tókst ekki að uppfylla gildandi öryggisreglur/reglugerðir.

Upplýsingar Tengiliðir

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Sími +420 731 421 471
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Tékkneska