Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Noregur

Síðast uppfært 14.3.2019
Skoða alla gjaldmiðla í Norsk króna (NOK)

Kaup eftir flokki

Starfsfólk undir 18 ára aldri

6 EUR á klukkustund
190 EUR á viku

Ófaglærðir starfsmenn án reynslu af byggingavinnu

183,1 NOK

Ófaglærðir starfsmenn með að minnsta kosti eins árs reynslu af byggingavinnu

191 NOK

Faglærður

203,8 NOK

Meðallaun (vísbending)

216 NOK (verkamenn meðaltal)
210 NOK (verkamenn miðgildi)

Daglega

Hám 9 klukkustundir
Upplýsingar
Hægt er að semja um sérstök ákvæði til að víkka út takmarkanir innan heildarkjarasamnings og/eða af vinnumálayfirvöldum.

Vikulega

Hám 40 klukkustundir
Upplýsingar
Hægt er að semja um sérstök ákvæði til að víkka út takmarkanir innan heildarkjarasamnings og/eða af vinnumálayfirvöldum.

Yfirvinna

Á dag 13 klukkustundir
Á viku 48 klukkustundir
Á mánuði 100 klukkustundir
Á ári 200 klukkustundir
Hámark 4 klukkustundir

Starfshlé

Hvíld

30 mínútur fyrir 8 klukkustunda vinnu
Hléið er er hluti staðlaðs vinnutíma, sé það tekið á vinnustað
Upplýsingar
Starfsmaður skal fá að lágmarki eitt hlé ef daglegur vinnutími er lengri en fimm klukkustundir og 30 mínútur.

Sérstakar aðstæður

Upplýsingar
Vinnutíminn skal skipulagður þannig að starfsmenn búi ekki við skaðlegt líkamlegt eða andlegt álag og að hægt sé að framfylgja öllum öryggisráðstöfunum.

Innan Noregur

Ferðapeningar

Upplýsingar
Engar lögbundnar reglur - aðeins tilvísun til ákvæða í gistilöndunum. (En bundið í sumum heildarkjarasamningum).

Húsnæðisgreiðslur

Upplýsingar
Kalli verkefnin á það að gist sé annars staðar en heima hjá sér er almenna reglan sú að vinnuveitandi greiðir fyrir fæði og húsnæði en hægt er að semja um fastar dagpeningagreiðslur, greiðslur samkvæmt reikningum eða þess háttar í staðinn.

Daglegt uppihald/dagpeningar

Upplýsingar
Kalli verkefnin á það að gist sé annars staðar en heima hjá sér er almenna reglan sú að vinnuveitandi greiðir fyrir fæði og húsnæði en hægt er að semja um fastar dagpeningagreiðslur, greiðslur samkvæmt reikningum eða þess háttar í staðinn.

Yfirvinna

Að minnsta kosti 40 % af launum

Kvöldvinna

Heimilað
Frá 21:00 til 06:00

Næturvinna

Því aðeins leyft að það sé nauðsynlegt vegna eðlis starfsins

Vinna á laugardögum

Heimilað

Vinna á sunnudögum

Ekki leyft nema það sé nauðsynlegt vegna eðlis starfsins
Upplýsingar
Litið er á störf unnin frá kl. 18.00 á laugardegi til kl. 22.00 á sunnudegi sem sunnudagsvinnu.

Vinna á almennum frídögum

Ekki leyft nema það sé nauðsynlegt vegna eðlis starfsins
Upplýsingar
Litið er á störf unnin frá kl. 18.00 á næsta degi á undan til kl. 22.00 á almennum frídegi sem vinnu á almennum frídegi

Vaktavinna

Heimilað

Greiðsla fyrir árlegt frí

Að minnsta kosti 10,2 % af fengnum launum fyrra ár
Upplýsingar
Greitt á síðasta venjulega launagreiðsludegi fyrir leyfið eða í júní.

Starfsaldur

Eldri en 60 ára 1 vika viðbótarleyfi

Viðbótargreiðslur í starfstengda lífeyrissjóði

Upplýsingar
Þess er krafist af flestum vinnuveitendum að þeir komi á fót starfstengdu lífeyrisfyrirkomulagi vegna starfsmanna sinna

Fjöldi frídaga

Lágm 20 dagar á ári
Hámark 30 dagar á dag
Að minnsta kosti 10 samfelldir dagar

Almennir frídagar

Nýársdagur
Skírdagur
Föstudagurinn langi
Annar í páskum
Baráttudagur verkalýðsins
17 maí stjórnarskrárdagur
Uppstigningardagur
Annar í hvítasunnu
Jóladagur
26 desember

Framlag til almannatrygginga

Upplýsingar
Það er skylduaðild að almannatryggingakerfinu (National Insurance Scheme). Framlagið er 8,2% af heildarlaunum.

Tekjuskattur

Í meðallagi 30 %

Viðbótar lífeyrissjóður

Upplýsingar
Innifalið í fyrirkomulagi almannatryggingakerfisins. Þú þarft að hafa átt aðild að kerfinu í að minnsta kosti eitt ár til að eiga rétt á lífeyri frá Noregi.

Veikindi/lasleiki

52 vikur
Upplýsingar
Þú verður að hafa unnið að lágmarki 4 vikur og leggja þarf fram læknisvottorð.

Vinnumeiðsli/slys

52 vikur
Upplýsingar
Þú verður að hafa unnið að lágmarki 4 vikur og leggja þarf fram læknisvottorð.

Upplýsingar Tengiliðir

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Sími +47 23 06 31 00