Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Króatía

Síðast uppfært 16.10.2023
Skoða alla gjaldmiðla í Króatísk kúna (HRK)

Lágmarks verg laun alls

Í gildi
700 EUR

Kaup eftir flokki

Ófaglærður

780 EUR mánaðarlega 4,48 EUR á klukkustund
820 EUR

Faglærður

870 EUR
950 EUR
1.000 EUR

Sérmenntaður

1.050 EUR
1.100 EUR

Verkstjóri

1.170 EUR
1.240 EUR
1.400 EUR

Fagmenn

1.450 EUR
1.600 EUR
2.000 EUR

Daglega

8 klukkustund

Vikulega

40 klukkustundir
Upplýsingar
Starfsmenn geta unnið lengur en 8 klst. á dag suma daga, allt að 56 klukkustundir á viku (60 í árstíðabundinni vinnu) og aðra daga minna en 8 klukkustundir á dag / 56 klukkustundir á viku, en í lok þess tímabils þarf meðalfjöldi unninna stunda að vera 40 klukkustundir á viku. Við þær aðstæður er engin yfirvinna.

Yfirvinna

10 klukkustundir á viku
180 klukkustundir á ári
250 klukkustundir á ári (cba - eins og við á)

Starfshlé

eftir 6 klukkustunda vinnu
30 mínútur
Hluti staðlaðs vinnutíma
Greitt

Innan Króatía

Ferðapeningar

Greiðsla á grundvelli verðs með almenningssamgöngum

Fæðispeningar

20 þar til 26,54 EUR á dag
15 þar til 20 EUR á dag

Húsnæðisgreiðslur

Kostnaður við húsnæði á byggingastað er í samræmi við skattareglur borinn af vinnuveitanda.

Daglegt uppihald/dagpeningar

20 - 26,54 EUR

Yfirvinna

30 % af launum á klukkustund

Næturvinna

Heimilað
Frá 22:00 til 06:00
30 % af launum á klukkustund

Vinna á laugardögum

Litið er á vinnu á laugardögum sem venjulegan vinnutíma.

Vinna á sunnudögum

Heimilað
30 % af launum á klukkustund

Vinna á almennum frídögum

Heimilað
50 % af launum á klukkustund

Vaktavinna

Heimilað
10 % af launum á klukkustund

Hættuleg vinna

5 % fyrir áhrif umhverfisþátta
5 til 50 % fyrir líkamlegt og andlegt álag
Upplýsingar
LÍKAMLEGT OG ANDLEGT ÁLAG - vinna ökumanna sem aka þungum vélknúnum farartækjum í almennri umferð - unnið á þungavinnuvélum, vinna í hæð fyrir ofan 25 m .... lágm. 15% - vinna á dýpi í þröngum rásum og skurðum dýpri en 3 m ... lágm. 10% - vinna á hangandi stillönsum ... lágm. 25% - vinna við gangagröft og stuðning við berg/ ... lágm. 30-40% - að setja upp sprengjur og sprengja þær ... lágm. 25% - Skotfæri og vinna við köfun ... lágm. 50%

Biðgreiðslur

70 % af launum á klukkustund (ekki lægri en lögbundin lágmarkslaun)

Greiðsla fyrir árlegt frí

Í gildi
300 EUR árlegt leyfi
100 EUR jóladagur

Viðbótar launaþættir

0,5 % á hvert ár í starfi
Greitt mánaðarlega

Fjöldi frídaga

20 dagar á ári fyrir 5 vinnudaga/viku
24 dagar á ári fyrir 6 vinnudaga/viku
Upplýsingar
Fyrir hver 4 ár að störfum er bætt við einum degi, allt að 35/30 dögum

Almennir frídagar

13 dagar á ári
1. janúar
6. janúar
Annar í páskum
1. maí
Hvítasunnudagur
22. júní
25. júní
5. ágúst
15. ágúst
8. október
1. nóvember
25. og 25. desember

Framlag til almannatrygginga

15 % að i. stoð
5 % að ii. stoð
Upplýsingar
Vinnuveitandi annast greiðslur og reiknar þær út frá heildarlaunum: almannatryggingagjald 15%, framlag vegna slysa á vinnustað 0,5%, atvinnuframlag 1,7%

Tekjuskattur

20 til 30 %
Upplýsingar
Staðbundnir skattar frá 0% til 18% ráðast af sveitarfélagi

Viðbótar lífeyrissjóður

bara III. stoð - ekki skylda

Veikindi/lasleiki

Dagur 1 til 42 : 70 %

Vinnumeiðsli/slys

100 %

Upplýsingar Tengiliðir

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Sími +385992536590
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Króatíska, Enska, Serbneska, Slóvenska, Spænska