Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portúgal

Síðast uppfært 22.4.2019
Skoða alla gjaldmiðla í Evrur (€)

Lágmarks verg laun alls

Í gildi
600 EUR

Kaup eftir flokki

Ófaglærður

600 EUR á mánuði

Faglærður

656 EUR á mánuði

Sérmenntaður

683 EUR á mánuði

Verkstjóri

719 EUR á mánuði

Daglega

8 klukkustundir á dag

Vikulega

40 klukkustundir á viku

Yfirvinna

2 klukkustundir á dag
200 klukkustundir á ári

Starfshlé

1 til 2 klukkustundir á dag
Upplýsingar
Starfsmaður má ekki vinna lengur en í 5 samfelldar klukkustundir.

Innan Portúgal

Ferðapeningar

Upplýsingar
Semja þarf um skilmála og skilyrði við vinnuveitanda. Greiða má framlag með greiðslum til daglegs uppihalds.

Fæðispeningar

5,7 EUR á dag

Húsnæðisgreiðslur

Upplýsingar
Semja þarf um skilmála og skilyrði við vinnuveitanda. Greiða má framlag með greiðslum til daglegs uppihalds.

Daglegt uppihald/dagpeningar

Upplýsingar
Semja þarf um skilmála og skilyrði við vinnuveitanda. Greiða má framlag með greiðslum til daglegs uppihalds.

Yfirvinna

50 % af launum á klukkustund fyrir fyrstu klukkustundina
75 % af launum á klukkustund fyrir eftirfarandi klukkustundir (eða brot úr þeim)

Næturvinna

Heimilað
Frá 22:00 til 07:00
30 % af launum á klukkustund

Vinna á laugardögum

Heimilað
100 % af launum á klukkustund

Vinna á sunnudögum

Heimilað
100 % af launum á klukkustund

Vinna á almennum frídögum

Heimilað
100 % af launum á klukkustund

Greiðsla fyrir árlegt frí

Í gildi
Upplýsingar
Sama þóknun þegar starfsmaður er við vinnu á leyfistíma.

13. mánuður

Í gildi
1 mánuður af heildarlaunum
Greitt þann upphaf sumarleyfis
Upplýsingar
Greitt er fyrir að lágmarki 15 samfellda daga í fríi. Sé fríið styttra er aðeins hluti þessa greiddur hlutfallslega nema samið sé um annað skriflega.

14. mánuður

Í gildi
1 mánuður af heildarlaunum
Greitt þann desember
Upplýsingar
Í hlutfalli við unnið tímabil á árinu.

Fjöldi frídaga

22 dagar
Upplýsingar
Allt að 25 dagar í samræmi við skráða viðveru.

Almennir frídagar

13 dagar + 1 klemmudagur (virkur dagur milli frídaga)
1. janúar
Föstudagurinn langi
Páskasunnudagur
25 apríl
1. maí
Dýridagur
10 júní
15 ágúst
5 október
1 nóvember
1 desember
8 desember
25. desember
24. desember er álitinn klemmudagur og er greiddur frídagur

Framlag til almannatrygginga

11 % af heildarlaunum

Veikindi/lasleiki

Frá 1 til 30 dagar 55 % af heildarlaunum
Frá 31 til 90 dagar 60 % af heildarlaunum
Frá 91 til 365 dagar 70 % af heildarlaunum
Yfir 365 dagar 75 % af heildarlaunum
Upplýsingar
Þegar sjúkrapeningagreiðslur eru 55% eða 60%, er bætt við auka 5% ef: - þóknunin er jöfn eða lægri en 500 evrur - ef það eru fleiri en 3 börn í fjölskyldunni 16 ára eða yngri eða allt að 24 ára ef greidd er fjölskylduþóknun - ef það er fatlað barn í fjölskyldunni sem fær þóknun.

Vinnumeiðsli/slys

Tímabundið alveg ófær um að vinna fyrsti 12 mánuðir 70 % af heildarlaunum
Tímabundið alveg ófær um að vinna eftir 12 mánuðir 75 % af heildarlaunum
Tímabundið að hluta til ófær um að vinna 70 % af heildarlaunum
Upplýsingar
Vinnuveitanda ber að tilkynna um alvarleg slys eða dauðaslys til vinnumálastofnunar (ACT: Autoridade para as condições do trabalho) Ef vinnuveitandi verður ekki við því í byggingaiðnaði liggur ábyrgðin hjá undirverktaka innan 24 klukkustunda og eftir það hjá aðalverktakanum.

Upplýsingar Tengiliðir

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Sími +351 218 818 585
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Portúgalska, Enska, Franska