Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Spánn

Síðast uppfært 17.9.2021
Skoða alla gjaldmiðla í Evrur (€)

Lágmarks verg laun alls

Í gildi
17.397,64 EUR til 20.190,6 EUR á ári

Kaup eftir flokki

17.397,64 EUR á ári stig xii: almennur verkamaður
17.658,6 EUR á ári stig xi: sérhæfður verkamaður / fl. 2 fagmaður
17.923,47 EUR á ári stig x: aðstoðarmaður á skrifstofu / fl. 1 fagmaður
18.192,32 EUR á ári stig ix: fl. 2 opinber starfsmaður
18.465,2 EUR á ári stig viii: fl. 1 opinber starfsmaður
18.742,16 EUR á ári stig vii: fl. 2 landbúnaðarráðgjafi / verkstjóri
19.023,29 EUR á ári stig vi: fl. 1 landbúnaðarráðgjafi / fagmenntaður sérfræðingur
19.308,63 EUR á ári stig v: almennur umsjónarmaður með vinnu
19.598,26 EUR á ári stig iv: almennur eftirlitsmaður/iðntæknimaður
19.892,22 EUR á ári stig iii: milliprófgráða / skírteinishafar
20.190,6 EUR á ári stig ii: æðri háskólamenntun

Daglega

Hám 9 klukkustundir
Upplýsingar
Andalucía og Extremadura hafa sérstakan sumarvinnutíma, verkamenn geta aðeins unnið að morgni

Vikulega

40 klukkustundir á viku
1736 klukkustundir á ári

Yfirvinna

80 klukkustundir á ári nema við óviðráðanlegar kringumstæður

Starfshlé

Hvíld

sé vinnudagur að lágmarki 6 klukkustunda langur
15 mínútur

Sérstakar aðstæður

Dyraverðir, verðir og vaktmenn
72 klukkustundir á viku
Vinna neðanjarðar
6 klukkustundir á dag
35 klukkustundir á viku

Innan Spánn

Ferðapeningar

Ef vinnustaður er meira en 15 km frá heimili eða ráðningarstað starfsmanns.

Húsnæðisgreiðslur

Fullar dagpeningagreiðslur: þegar starfsmenn geta ekki gist heima hjá sér vegna vinnu utan vinnustaðar. upphæðin verður ákveðin í svæðisbundnum heildarkjarasamningum.
Hálfar dagpeningagreiðslur: til að greiða fyrir hádegisverð á fjarlægum vinnustað (leggi fyrirtækið hann ekki fram) þegar starfsmenn geta farið heim til sína á kvöldin. upphæðin verður ákveðin í svæðisbundnum heildarkjarasamningum.

Yfirvinna

Vinnuveitandi skal greiða yfirvinnu samkvæmt hætti taxta en venjulega. Umfang yfirvinnu í hverjum flokki eða á hverju stigi fyrir sig er ákveðið í heildarkjarasamningum. Fyrirtæki mega bæta þóknun fyrir yfirvinnu með jafngildum hvíldarstundum

Næturvinna

Frá 22:00 til 06:00
25 % af launum á klukkustund ef kvöldvinna stendur lengur yfir en í fjórar klukkustundir er uppbótin greidd eins og unnið hafi verið allan daginn.

Vinna á almennum frídögum

Ekki skylda
Heimilað
. Laun eru ekki ákveðin.

Hættuleg vinna

20 % af heildarlaunum

Biðgreiðslur

Á ekki við

Greiðsla fyrir árlegt frí

Á ekki við

13. mánuður

Upplýsingar
Greitt fyrir almanaksdaga sem hér segir: a) júnígreiðsla: frá 1. janúar til 30. júní. b) Jólagreiðsla: frá 1. júlí til 31. desember. Upphæð: í samræmi við stig og flokk í töflum hvers heildarkjarasamnings

Fjöldi frídaga

30 dagar á ári 21 skylduvinnudagar. endurgjald varðar ekki réttinn til leyfis

Almennir frídagar

12 hátíðadagar í landi
2 hátíðadagar í héraði
1. og 6. janúar
Páskar
1. maí
15. ágúst
12. október
1. nóvember
6., 8. og 25. desember
Upplýsingar
Staðbundnir heildarkjarasamningar geta falið í sér fleiri daga.

Framlag til almannatrygginga

1067,4 til 3.642 EUR á mánuði fyrir verkfræðinga og háskólamenntaða
885,3 til 3.642 EUR á mánuði fyrir tæknimenntaða, sérfræðinga og menntaða aðstoðarmenn verkfræðinga
770,1 til 3.642 EUR á mánuði fyrir hátt setta stjórnendur
764,4 til 3.642 EUR á mánuði fyrir ómenntaða aðstoðarmenn
764,4 til 3.642 EUR á mánuði fyrir opinbera embættismenn
764,4 til 3.642 EUR á mánuði fyrir lægra setta
764,4 til 3.642 EUR á mánuði fyrir aðstoðarmenn við stjórnun
25,48 til 121,4 EUR á dag fyrir faglærða starfsmenn af fyrstu og annarri gráðu
25,48 til 121,4 EUR á dag fyrir faglærða starfsmenn og sérmenntaða af þriðju gráðu
25,48 til 121,4 EUR á dag fyrir verkamenn
25,48 til 121,4 EUR á dag fyrir starfsfólk undir 18 ára aldri
Fyrir útsenda starfsmenn
Útsendir starfsmenn greiða tryggingagjöld í upprunalandi sínu Spánn hefur hins vegar undirritað samstarfssamninga um almannatryggingar, háð upprunalandi.

Viðbótartrygging almannatrygginga

Upplýsingar
Heildarkjarasamningar sumra fyrirtækja innihalda ákvæði um greiðslur í sjúkratrygginga- eða lífeyrissjóði. Sumir sjóðirnir fá einungis greiðslur frá vinnuveitanda en aðrir gera einnig ráð fyrir lægri prósentugreiðslu frá starfsfólki.
Fyrir útsenda starfsmenn
Séu ákvæði af því tagi í samningi fyrirtækis, gilda þau um alla starfsmenn, farandverkamenn og útsenda.

Tekjuskattur

Ræðst af fjölskylduaðstæðum
Fyrir útsenda starfsmenn
Aðeins fyrir starfsmenn sem greiða framlag til almannatrygginga á Spáni.

Veikindi/lasleiki

Dagur 1 til 3 : 0 %
Dagur 4 til 20 : 60 %
Eftir 20 dagar 75 %
Upplýsingar
Í nær öllum heildarkjarasamningum starfssviða eða fyrirtækja bætast framlög fyrirtækis við þessar greiðslur.

Vinnumeiðsli/slys

100 % næsta dag eftir veikindafrí

Upplýsingar Tengiliðir

CCOO del Hábitat

Calle de Albasanz, 3. Bajo, 28037 Madrid
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Franska, Spænska

UGT FICA Federación de Industria, Construcción y Agro

Avenida de América, nº 25 - 5ª planta
28002-Madrid
Sími +34 915 89 75 07
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Spænska, Franska, Enska