Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ítalía

Síðast uppfært 24.9.2021
Skoða alla gjaldmiðla í Evrur (€)

Lágmarks verg laun alls

Á ekki við

Kaup eftir flokki

Upplýsingar
Tímalaun hjá hinum ýmsu faghópum gilda þar til 30-09-2019. Þessi laun gilda á landsvæðinu öllu en til viðbótar koma hækkanir bundnar við ákveðin héruð og landsvæði.

Ófaglærður

8,2 EUR á klukkustund (lágmarkslaun lögbundin á öllum svæðum / héruðum)

Faglærður

9,1 EUR á klukkustund (lágmarkslaun lögbundin á öllum svæðum / héruðum)

Sérmenntaður

9,79 EUR á klukkustund (lágmarkslaun lögbundin á öllum svæðum / héruðum)

Verkstjóri

10,32 EUR á klukkustund (lágmarkslaun lögbundin á öllum svæðum / héruðum)

Byrjendur / ungt starfsfólk

7,98 EUR til 11,78 EUR á klukkustund (lærlingar: mismunandi eftir stigi og starfsþjálfunartíma)

Fagmenn

1.839,2 EUR 2.424,86 EUR á mánuði (mánaðarlaun miðast við 173 klst.)

Meðallaun (vísbending)

1750,09 við það skal bætt breytilegri viðbót sem bundin er við ákveðin héruð og landsvæði.

Daglega

8 klukkustund(ir)

Vikulega

40 klukkustund(ir)

Yfirvinna

2 klukkustund(ir) á dag
250 klukkustund(ir) á ári
+ 35 % klukkustund laun
Upplýsingar
Hámarksfjöldi yfirvinnustunda samkvæmt heildarkjarasamningum,
35% meira á tímakaup.

Starfshlé

Hvíld

10 mínútur
Greitt

Hádegisverður

eftir 6 klukkustunda vinnu
30 til 60 mínútur
Ekki greitt

Sérstakar aðstæður

Engin fækkun vinnustunda

Innan Ítalía

Ferðapeningar

0,35 EUR á vinnustund
Upplýsingar
Landsmeðaltal, getur verið breytilegt frá einu héraði til annars.
Sé unnið utan þess byggðarlags þar sem starfsmaður er ráðinn skal fyrirtækið greiða ferðakostnað.

Fæðispeningar

0,61 EUR á klukkustund
105,73 EUR á mánuði

Húsnæðisgreiðslur

Í gildi
Ákveðið innan fyrirtækis, fyrirtæki greiðir

Daglegt uppihald/dagpeningar

Upplýsingar
Ferð ákveðin í héraði er farin utan héraðsins þar sem unnið er með föstu 10% aukaálagi á tímalaun og samkvæmt samningum beggja héraða. Ferð til annarra héraða á Ítalíu er 46,48 evrur til viðbótar á dag, frá Ítalíu til annars lands er greitt 77,47 evrum meira á dag. Staðbundnir samningar geta aukið þessar viðbætur.

Útsend/ur frá Ítalía

Ferðapeningar

Upplýsingar
Ferð ákveðin í héraði er farin utan héraðsins þar sem unnið er með föstu 10% aukaálagi á tímalaun og samkvæmt samningum beggja héraða. Ferð til annarra héraða á Ítalíu er 46,48 evrur til viðbótar á dag, frá Ítalíu til annars lands er greitt 77,47 evrum meira á dag. Staðbundnir samningar geta aukið þessar viðbætur.

Yfirvinna

35 % af launum á klukkustund

Næturvinna

Heimilað (fyrir verkamenn yfir 16 ára aldri)
22:00 til 06:00
40 % af launum á klukkustund

Vinna á laugardögum

Heimilað
8 % af launum á klukkustund

Vinna á sunnudögum

Heimilað
55 % af launum á klukkustund

Vinna á almennum frídögum

Ekki skylda
Heimilað
45 % af launum á klukkustund

Vaktavinna

Heimilað
9 til 28 % af launum á klukkustund

Hættuleg vinna

Vinna neðanjarðar
18 til 46 % af launum á klukkustund
Váhrif hættulegra efna
11 % af launum á klukkustund
Vinna í vatni / snjó / leðju
6 til 16 % af launum á klukkustund
Vinna í holræsum / skorsteinum
7 til 17 % af launum á klukkustund
Vinna í hæð
12 til 17 % af launum á klukkustund
Upplýsingar
Lágmarkshlutfall í landi en hvert hérað má auka það.

Biðgreiðslur

Í gildi
10 til 30 % af launum á klukkustund (til reiðu utan vinnutíma)

Greiðsla fyrir árlegt frí

8,5 % aðeins fyrir starfsmenn: fyrir hverja klukkustund unna í sjóð byggingaverkamanna (cassa edile)
20 dagar aðeins fyrir starfsmenn: greitt beint af fyrirtækinu
Júlí

13. mánuður

Starfsmenn : ákvæði 10 % fyrir hverja unna klukkustund
Starfsmenn : 1 mánuður
Greitt þann desember

14. mánuður

Í gildi aðeins fyrir fagfólk
Greitt þann júní

Starfsaldur

Upplýsingar
Starfsmaður nær faglegum starfsaldri þegar hann getur eftir tvö ár krafist að lágmarki 2100 klukkustunda

Viðbótar launaþættir

Staðaruppbót : 0,92 til 1,28 EUR á klukkustund
221 EUR á mánuði þjóðarmeðaltal
Afkastabónus : 0,12 til 0,17 EUR á klukkustund
42 EUR á mánuði þjóðarmeðaltal

Annað

Frestun eða ýmislegt slæmt veður : 80 % greitt af inps

Fjöldi frídaga

20 dagar á ári lögbundin skylda. ekki hægt að greiða.
1/12 af heildarfjölda daga/mánaða

Almennir frídagar

12 dagar á ári
Upplýsingar
Starfsmenn hafa auk þess 88 klukkustunda greitt leyfi á ári: 1 klst. fyrir hverjar 20 unnar klst. Greitt er fyrir starfsmenn mánaðarlega með 4,95% hækkun launa/klst.

Framlag til almannatrygginga

10 % af heildarlaunum
Fyrir útsenda starfsmenn
Útsendir starfsmenn greiða tryggingagjöld í upprunalandi sínu

Viðbótartrygging almannatrygginga

0,3 % af heildarlaunum
Upplýsingar
Þetta gildir um starfsmenn í fyrirtækjum með fleiri en 15 starfsmenn til að ná yfir hópuppsagnir fyrirtækis í vanda.

Tekjuskattur

0,5 til 3,33 % staðbundnir skattar
23 % allt að 15.000 EUR
28 % frá 15.000 til 28.000 EUR
38 % frá 28.000 til 55.000 EUR

Viðbótar lífeyrissjóður

1 til 1,2 %
Upplýsingar
Greitt í lífeyrissjóð fyrir hverja starfsgrein. Ungmenni bæta við 7,5% árslauna sinna

Veikindi/lasleiki

Dagur 1 til 6 : 0 % fyrsti 3 dagar
Dagur 7 til 13 : 50 % fyrsti 3 dagar
Dagur 14 til 365 : 100 % fyrsti 3 dagar
Dagur 4 til 181 : 100 % allt að 66% er samþætt hjá tryggingastofnun hvers lands (inps)
Dagur 181 til 365 : 50 %

Vinnumeiðsli/slys

fresti dagur : 100 %

Upplýsingar Tengiliðir

FENEAL UIL

Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Franska, Ítalska, Rúmenska, Spænska

FILCA CISL

Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Spænska, Ítalska, Portúgalska

FILLEA CGIL

Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Spænska, Franska, Ítalska, Rúmenska