Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rúmenía

Síðast uppfært 18.7.2023
Skoða alla gjaldmiðla í Rúmenskt lei (RON)

Lágmarks verg laun alls

Í gildi
4.000 RON á mánuði

Kaup eftir flokki

Ófaglærður

4.000 RON á mánuði

Faglærður

4.000 RON á mánuði

Sérmenntaður

4.000 RON á mánuði

Verkstjóri

4.000 RON á mánuði

Byrjendur / ungt starfsfólk

4.000 RON á mánuði

Fagmenn

4.000 RON á mánuði

Daglega

8 klukkustundir

Vikulega

40 klukkustundir

Yfirvinna

4 klukkustundir á dag
8 klukkustundir á viku (í undantekningartilfellum getur vinnuvikan orðið lengri en 48 klukkustundir en meðaltal 4 mánaða tímabils verður að vera 48 klukkustundir/viku)
meðaltal 48 klukkustundir/viku klukkustundir hvert þriggja mánaða tímabil
meðaltal 48 klukkustundir/viku klukkustundir á hverja önn
meðaltal 48 klukkustundir/viku klukkustundir á ári

Starfshlé

Hvíld

Upplýsingar
Daglega - að lágmarki 12 klukkustundir og í undantekningartilfellum 8 klukkustundir í vaktavinnu, fyrir 12 klukkustunda vinnu lágmark 24 klukkustunda hvíld. Vikulega - að lágmarki 48 klukkustundir frá mánudegi til sunnudags.

Hádegisverður

eftir 6 klukkustunda vinnu
Hluti staðlaðs vinnutíma (samkvæmt heildarkjarasamningi)
Greitt (samkvæmt heildarkjarasamningi)

Sérstakar aðstæður

6 7 klukkustundir á dag
30 35 klukkustundir á viku
meðaltal 48 klukkustundir/viku hvert þriggja mánaða tímabil
meðaltal 48 klukkustundir/viku á hverja önn
meðaltal 48 klukkustundir/viku á ári

Innan Rúmenía

Ferðapeningar

Upplýsingar
Vinnuveitandinn útvegar húsnæði sem ekki má draga frá launum.
Gildir ekki um útsenda starfsmenn

Fæðispeningar

Valkvætt
Upplýsingar
Matarmiðakerfi

Húsnæðisgreiðslur

Húsnæði fylgir
Upplýsingar
Þegar unnið er annars staðar en venjulega útvegar vinnuveitandi húsnæði sem ekki má draga frá launum.
Gildir ekki um útsenda starfsmenn

Daglegt uppihald/dagpeningar

Meðaltal 35 EUR
Upplýsingar
Þegar unnið er annars staðar en venjulega á þetta ákvæði aðeins við um opinbera geirann. Ákvæðið er umsemjanlegt á almennum vinnumarkaði.
Fyrir útsenda starfsmenn
Sé kostnaður við fæði, húsnæði og flutning ekki greiddur má bæta honum við laun samkvæmt upprunalandinu, sé það í samræmi við lágmarkslaun í Rúmeníu.

Yfirvinna

75 % af launum á klukkustund

Næturvinna

Heimilað
Frá 22:00 til 06:00
25 % af launum á klukkustund

Vinna á laugardögum

Heimilað innan 5 daga / viku vinnutíma
Umsemjanlegt í heildarkjarasamningum

Vinna á sunnudögum

Heimilað innan 5 daga / viku vinnutíma
Umsemjanlegt í heildarkjarasamningum

Vinna á almennum frídögum

Tilskilið fyrir störf við veituþjónustu við grunnþarfir
Heimilað fyrir starfsemi sem ekki má stöðva
100 % af launum á klukkustund

Vaktavinna

Heimilað
Umsemjanlegt í heildarkjarasamningum

Hættuleg vinna

Umsemjanlegt í heildarkjarasamningum
Gildir ekki um útsenda starfsmenn

Biðgreiðslur

Á ekki við

Greiðsla fyrir árlegt frí

Á ekki við

13. mánuður

Á ekki við

14. mánuður

Á ekki við

Viðbótar launaþættir

Á ekki við

Annað

75 % af launum
Fyrir útsenda starfsmenn
Ekki sérstaklega innifalið í lágmarkslaunafyrirkomulaginu en lágmarks hundraðstala er skylda eins og fram kemur í Vinnulöggjöfinni.

Fjöldi frídaga

20 dagar á ári að minnsta kostir 10 samfelldir dagar.

Almennir frídagar

Breytileg
1. og 2. janúar
24 janúar
Fyrsti og annar páskadagur
1. maí (baráttudagur verkalýðsins)
1 júní
Hvítasunnudagur og annar í hvítasunnu
Maríumessa (8. ágúst)
Andrésarmessa (30. nóvember)
1. desember (þjóðhátíðardagur Rúmeníu)
Fyrsti og annar jóladagur
Tveir dagar vegna hverrar af hinum þremur helgihátíðum lagalegra viðurkenndra trúarbragða annarra en kristni

Framlag til almannatrygginga

25 % fyrir lífeyri
10 % fyrir sjúkratryggingar
Gildir ekki um útsenda starfsmenn

Viðbótartrygging almannatrygginga

Fyrir útsenda starfsmenn
greitt í upprunalandinu

Tekjuskattur

10 %

Veikindi/lasleiki

75 % við veikindi *
100 % sé um að ræða læknisfræðileg neyðartilvik eða aðra sérstaka sjúkdóma
Upplýsingar
* Frá fyrsta til fimmta dags sem vinnuveitandi greiðir * Ekki lengur en 183 daga á ári
Fyrir útsenda starfsmenn
það ræðst af útsendingarlandi

Vinnumeiðsli/slys

100 %
Upplýsingar
Frá fyrsta til fimmta dags sem vinnuveitandi greiðir, ekki lengur en 183 daga á ári.
Fyrir útsenda starfsmenn
það ræðst af útsendingarlandi

Upplýsingar Tengiliðir

Confederation Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Rúmenska

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

Sími +40213027053, +40213027031
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Franska, Rúmenska

National Trade Union Confederation Blocul Naţional Sindical

Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Rúmenska

National Trade Union Confederation Cartel-ALFA

Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Rúmenska

National Trade Union Confederation Meridian

Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Rúmenska

National Trade Union Confederation Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Rúmenska

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Sími +40232257100, +40752079315
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Franska, Rúmenska

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3
Bucuresti
Romania
Sími +40.21.312.38.86
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Rúmenska