Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Síðast uppfært 12.3.2019
Skoða alla gjaldmiðla í Evrur (€)

Lágmarks verg laun alls

Í gildi
168,01 EUR á viku 18 ára og eldri
161,23 EUR á viku 17 ára
158,39 EUR á viku yngri en 17 ára

Kaup eftir flokki

Ófaglærður

187 EUR til 219 EUR á viku
Upplýsingar
Ekki staðlað, breytilegt frá einu fyrirtæki til annars.

Faglærður

218 EUR til 258 EUR á viku
Upplýsingar
Ekki staðlað, breytilegt frá einu fyrirtæki til annars.

Sérmenntaður

233 EUR til 270 EUR á viku
Upplýsingar
Ekki staðlað, breytilegt frá einu fyrirtæki til annars.

Verkstjóri

300 EUR til 400 EUR á viku
Upplýsingar
Ekki staðlað, breytilegt frá einu fyrirtæki til annars.

Byrjendur / ungt starfsfólk

160 EUR til 180 EUR á viku

Fagmenn

300 EUR til 400 EUR á viku

Daglega

8 klukkustundir 07:30 – 16:00
Upplýsingar
Vinnutími getur verið breytilegur frá einu fyrirtæki til annars. Það má vinna fleiri tíma að vetrarlagi til að bæta upp færri vinnustundir að sumarlagi eða öfugt (afgreiðslutími banka).

Vikulega

40 klukkustundir

Yfirvinna

2 klukkustundir á dag (fjöldi unninna klukkustunda á dag, þ.m.t. yfirvinna, ætti ekki að fara fram yfir tvær 8 tíma vaktir. lágmarks yfirvinnuskylda er 2 klukkustundir. það ætti að vera 11 klukkustunda hvíld daglega)
56 klukkustundir á viku (yfirvinna innifalin. meira ef starfsmaður samþykkir)

Starfshlé

Vinnuhlé geta verið breytileg frá einu fyrirtæki til annars.
Ekki hluti staðlaðs vinnutíma
Ekki greitt nema samið sé um annað í heildarkjarasamningum

Sérstakar aðstæður

Hámarksfjöldi klukkustunda samkvæmt reglugerðum um gildandi lög um heilbrigðis- og öryggismál.
Upplýsingar
Vinna við sérstakar aðstæður, svo sem: jarðgöng, vaktavinna, í hæð,

Innan Malta

Ferðapeningar

Á ekki við nema sérstaklega tilgreint í heildarkjarasamningi eða starfssamningi,

Fæðispeningar

Á ekki við nema sérstaklega tilgreint í heildarkjarasamningi eða starfssamningi,

Húsnæðisgreiðslur

Á ekki við nema sérstaklega tilgreint í heildarkjarasamningi eða starfssamningi,

Daglegt uppihald/dagpeningar

Á ekki við nema sérstaklega tilgreint í heildarkjarasamningi eða starfssamningi,

Yfirvinna

150 % af launum á klukkustund
200 % af launum á klukkustund milli kl. 0:00 og 6:00
200 % af launum á klukkustund sunnudagar og opinberir frídagar

Kvöldvinna

Heimilt í samræmi við heildarkjarasamning eða starfssamning
Frá 14:00 til 22:00

Næturvinna

Heimilað
Frá 22:00 til 06:00
Upplýsingar
Heimilt í samræmi við heildarkjarasamning eða starfssamning

Vinna á laugardögum

Heimilað
Upplýsingar
Heimilt í samræmi við heildarkjarasamning eða starfssamning

Vinna á sunnudögum

Heimilað
Upplýsingar
Heimilt í samræmi við heildarkjarasamning eða starfssamning

Vinna á almennum frídögum

Tilskilið
Heimilað
Upplýsingar
Heimilt í samræmi við heildarkjarasamning eða starfssamning

Vaktavinna

Heimilað
Upplýsingar
Heimilt í samræmi við heildarkjarasamning eða starfssamning

Hættuleg vinna

Á ekki við nema sérstaklega tilgreint í heildarkjarasamningi eða starfssamningi,

Biðgreiðslur

Í gildi
Samkvæmt samkomulagi vinnuveitanda og starfsmanns

Greiðsla fyrir árlegt frí

Á ekki við

13. mánuður

Á ekki við

14. mánuður

Á ekki við

Viðbótar launaþættir

512,6 EUR á ári
Greitt ársfjórðungslega

Fjöldi frídaga

24 dagar
Upplýsingar
Dagar eru valkvæðir séu þeir samkvæmt samkomulagi vinnuveitanda og starfsmanns.

Almennir frídagar

14 dagar
Nýársdagur
10 febrúar
19 mars
31 mars
Föstudagurinn langi
Baráttudagur verkalýðsins
7 júní
29 júní
Maríumessa hin fyrri
8 september
21 september
8 desember
13 desember
Jóladagur
Upplýsingar
Almennir frídagar um helgi (eða frídegi, sé um fjórskipta vaktavinnu að ræða) eru ekki bættir.

Framlag til almannatrygginga

10 % af grunnlaunum upp að hámarki 34,49 EUR á viku ef fædd/ur fyrir 1962
42,57 EUR á viku ef fædd/ur eftir 1962

Tekjuskattur

Upplýsingar
í samræmi við töflur sem ráðuneytið gefur út árlega.

Viðbótar lífeyrissjóður

Upplýsingar
nema sérstaklega tilgreint í heildarkjarasamningum.

Veikindi/lasleiki

15 dagar á 100 %
+ 15 dagar á 50 %
Upplýsingar
Veita má fleiri daga sé um það samið í heildarkjarasamningum Læknisvottorð gefið út á 6 daga fresti af almennum lækni á meðan á veikindunum stendur er sent deild Almannatrygginga með afriti til vinnuveitanda.

Vinnumeiðsli/slys

365 dagar á 100 %
Upplýsingar
Fleiri dagar, komi það fram í Heildarkjarasamningum

Upplýsingar Tengiliðir

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Sími +356 25679200
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Ítalska, Maltneska