Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Serbía

Síðast uppfært 29.8.2022
Skoða alla gjaldmiðla í Serbneskur dínar (RSD)

Lágmarks verg laun alls

271,22 RSD á klukkustund
47.192,98 RSD á mánuði

Kaup eftir flokki

Ófaglærður

271,2 til 414,7 RSD á klukkustund

Faglærður

487,2 til 587 RSD á klukkustund

Sérmenntaður

429,1 til 673,1 RSD á klukkustund

Verkstjóri

529,6 til 960 RSD á klukkustund fyrir verkfræðinga

Fagmenn

701,8 til 1.419,4 RSD á klukkustund

Meðallaun (vísbending)

102.134 brúttó
73.526 nettó

Daglega

8 klukkustundir

Vikulega

40 klukkustundir

Yfirvinna

8 klukkustundir á dag
Upplýsingar
Daglegur vinnutími má ekki vera lengri en 12 klukkustundir, þar með talin yfirvinna.

Starfshlé

30 mínútur
Hluti staðlaðs vinnutíma
Greitt
Upplýsingar
Starfsmenn sem vinna lengur en 10 tíma á dag eiga rétt á 45 mínútna hléi.

Innan Serbía

Ferðapeningar

Ekki hluti staðlaðs vinnutíma
Það er ekki fast gjald
Upplýsingar
Hafi vinnuveitandi ekki útvegað flutning ber honum skylda til að greiða ferðapeninga sem jafngilda miðaverði í almenningssamgöngum

Fæðispeningar

10.503,68 RSD nettó á mánuði

Húsnæðisgreiðslur

2 % af nettó lágmarkslaunum
Upplýsingar
Gert er ráð fyrir tilgreindri upphæð (2% af nettó lágmarkslaunum) þegar vinnuveitandi hefur útvegað fæði og húsnæði. Þegar þetta er ekki útvegað eiga starfsmenn rétt á greiðslu raunkostnaðar vegna fæðis og húsnæðis.

Daglegt uppihald/dagpeningar

fyrir viðskiptaferð.
Upplýsingar
Dagpeningar og fæðispeningar eru útiloka hvorir aðra.

Yfirvinna

26 % af launum

Kvöldvinna

Heimilað þar til 22:00 klukkustundir
Upplýsingar
Í Serbíu er litið á það sem vinnu á annarri vakt. Launahækkunin er ekki skylda nema hún falli undir CBA (heildarkjarasamninga).

Næturvinna

Heimilað
26 % af launum á klukkustund

Vinna á laugardögum

Heimilað
Upplýsingar
Launahækkunin er ekki skylda. Hún gæti fallið undir CBA.

Vinna á sunnudögum

Heimilað
Upplýsingar
Launahækkunin er ekki skylda. Hún gæti fallið undir CBA.

Vinna á almennum frídögum

Ekki skylda
Heimilað
110 % af launum

Vaktavinna

Heimilað
15 % á klukkustund
Upplýsingar
Hækkar um 15% ef sú vinna er ekki þegar reiknuð inn í grunnlaunin.

Biðgreiðslur

Í gildi
10 % af launum á klukkustund
Upplýsingar
Bakvakt. Starfsmanni ber skylda til að svara upphringingu vinnuveitanda á hvíldardegi eða í hvíldarviku. Ef hann/hún er á bakvakt á þessum tíma, bætast 10% við launin

Greiðsla fyrir árlegt frí

Í gildi
2.917,96 RSD á mánuði
35.012,22 RSD á ári
Upplýsingar
Upphæðin er að minnsta kosti jafngild lágmarkslaunum á mánuði. Hana má greiða með einni greiðslu, tveimur eða fleiri greiðslum eða mánaðarlega, 1/12 upphæðarinnar á hverjum mánuði.

Viðbótar launaþættir

Í gildi
0,4 % ræðst af hverju starfsári hjá vinnuveitandanum
Gildir um þann hluta launa sem fer yfir 15.000,00 serbneska dínara
Upplýsingar
Launin hækka um 0,4% fyrir hvert fullt ár sem unnið er fyrir vinnuveitandann

Fjöldi frídaga

Lágm 23 dagar á ári
Upplýsingar
Lágmarksupphæð fyrir 20 daga (vinnulöggjöfin) hækkar á ýmsum grundvelli samkvæmt ákvæðum vinnulöggjafar.
Dagafjöldinn 23 daga er lágmarkið samkvæmt ákvæðum heildarkjarasamninga byggingaiðnaðarins (CBA) fyrir viðhaldsvinnu vega.

Almennir frídagar

Nýársdagur
Annar í nýári
7 janúar
15 og 16 febrúar ríkisstöðudagur
Föstudagurinn langi til annar í páskum
Baráttudagur verkalýðsins
Vopnahlésdagurinn
Jóladagur
Upplýsingar
Falli almennur frídagur á sunnudag, þá er næsti dagur á eftir honum (þ.e. mánudagur) ekki vinnudagur.

Framlag til almannatrygginga

14 % lífeyrir
5,15 % heilsa
0,75 % atvinnuleysi

Tekjuskattur

10 %
Upplýsingar
Gildir um þann hluta launa sem fer yfir 15.000,00 serbneska dínara

Veikindi/lasleiki

65 % af launum
Upplýsingar
Vinnuveitandi greiðir launin fyrstu 30 daga veikindaleyfis en þá taka almannatryggingar lýðveldisins við greiðslu launa

Vinnumeiðsli/slys

100 % af launum
Upplýsingar
Vinnuveitandi greiðir launin fyrstu 30 daga veikindaleyfis en þá taka almannatryggingar lýðveldisins við greiðslu launa

Upplýsingar Tengiliðir

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Sími +381 11 3234509
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Enska, Serbneska