Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Poljska

Zadnji put ažurirano 24.2.2017.
Prikaži sve valute u Poljski zlot (PLN)

Minimalna bruto plaća

2.000 PLN po mjesecu *
13 PLN po satu **
Informacije
Minimalna plaća se dogovara između socijalnih partnera, no konačnu odluku (i iznos) donosi vlada
Za upućene radnike
* Odnosi se na upućene radnike
** Ne odnosi se na upućene radnike, oni imaju ugovore o radu

Plaća po kategoriji

Nekvalificirani

Informacije
Ovisi o ugovoru o radu i/ili odredbama kolektivnog ugovora u tvrtki, ako je primjenljivo
Za upućene radnike
Da, ukoliko postoji kolektivni ugovor u tvrtki

Kvalificirani

Informacije
Ovisi o ugovoru o radu i/ili odredbama kolektivnog ugovora u tvrtki, ako je primjenljivo

Stručnjaci

4.055 PLN po mjesecu prosječna bruto plaća
Informacije
Ovisi o ugovoru o radu i/ili odredbama kolektivnog ugovora u tvrtki, ako je primjenljivo

Predradnik

Informacije
Ovisi o ugovoru o radu i/ili odredbama kolektivnog ugovora u tvrtki, ako je primjenljivo

Početnici / mladi radnici

Informacije
Ovisi o ugovoru o radu i/ili odredbama kolektivnog ugovora u tvrtki, ako je primjenljivo

Stručnjaci

Informacije
Ovisi o ugovoru o radu i/ili odredbama kolektivnog ugovora u tvrtki, ako je primjenljivo

Svakodnevno

8 sati

Tjedno

40 sati

Prekovremeni rad

150 sati po godini

Pauze

Odmor

Ako radni dan traje barem 6 sata
15 minuta
Dio standardnog radnog vremena
Isplaćeno

Ručak

Nije plaćeno regulirana od strane poslodavca ili kolektivnim ugovorom

Posebni uvjeti

Informacije
Nije primjenjivo za građevinsku industriju

Unutar Poljska

Dodatak za putovanje

6 PLN
Informacije
Ukupni zbroj Alternativno, transport osigurava poslodavac ili se stvarni troškovi nadoknađuju.

Dodatak za smještaj

45 PLN po danu
500 PLN po mjesecu
Informacije
Neoporezivi zbroj za radnika poslanog na drugo radno mjesto. Smještaj kojeg osigurava poslodavac ili dodatak. Poslodavac može odrediti višu stopu, ali se tad oporezuje iznos ispod osnovice

Dodatak za hranu/dnevni dodatak

30 PLN ili kako utvrdi poslodavac
Informacije
Ako je viši od osnovice (javna uprava), gornji se zbroj oporezuje

Prekovremeni rad

100 % plaće po satu *
50 % plaće po satu **
Informacije
* Za prekovremeni rad:
a) noću.
b) nedjeljom i državnim praznicima koji nisu radni dani za zaposlenika, u skladu s ovim radnim rasporedom,
c) slobodan dan zajamčen zaposleniku kao kompenzacija za rad nedjeljom ili praznikom, u skladu s ovim radnim rasporedom

** Za prekovremeni rad na bilo koji dan, osim onih navedenih u točki 1.

Večernji rad

Dopušteno
Informacije
Nema posebnih premija za večernji rad

Noćni rad

Dopušteno
21:00 do 7:00
20 % plaće po satu

Rad subotom

Dopušteno

Rad nedjeljom

Dopušteno uz ograničenja
Informacije
Obvezna je kompenzacija rada nedjeljom jednim slobodnim danom

Rad na državne praznike

Nije obvezno
Dopušteno pod posebnim uvjetima (hitnim)

Smjenski rad

Dopušteno

Plaća za vrijeme čekanja

Primjenljivo
60 % prosječne plaće

Godišnji dodatak za blagdane

Primjenljivo
kao plaća

13. mjesec

Nije primjenjivo

14. mjesec

Nije primjenjivo

Dodatne komponente plaće

Primjenljivo
Informacije
Različite komponente poput dodatka za razdoblje zaposlenja

Drugo

Kao plaća za vrijeme čekanja
Informacije
Poslodavac nije obvezan platiti pauze povezane s lošim vremenskim uvjetima

Broj dana godišnjeg odmora

20 dani po godini manje od 10 godina službe
26 dani po godini više od 10 godina službe

Državni praznici

Nova godina
Sveta tri kralja
Uskrs
Uskršnji ponedjeljak
1. svibnja - Praznik rada
3. Svibnja - Dan Ustava
Duhovi
Tijelovo
15. kolovoza - Uznesenje Blažene Djevice Marije Gozba poljske vojske
1. studenog - Svi sveti
11. studenog - Dan neovisnosti
25. prosinca - Božić
26. prosinca - Sveti Stjepan

Doprinosi za socijalno osiguranje

22,71 % bruto plaće
Informacije
Mirovina 9,76 %
Invaliditet 1,5 %
Bolest 2,45 %
Zdravstveno osiguranje 9 %

Dodatno socijalno osiguranje

Nije obvezno

Porez na dohodak

18 % do 85528 pln godišnje
32 % + 15,395 pln preko 85528 pln godišnje

Dodaj mirovinske fondove

Nije obvezno
Informacije
Ovisno o odredbama usvojenima u tvrtki, poslodavac i zaposlenik se mogu dogovoriti oko osnivanja mirovinskog fonda tvrtke. Praktički ne postoji u poljskoj građevinskoj industriji

Bolest/oboljenje

80 %
70 % boravak u bolnici
100 % ako je boravak u bolnici rezultat nezgode ili u slučaju trudnoće
Informacije
Radnicima do 50 godina starosti se plaća 33 dana kao bolovanje na teret poslodavca; više od 50 godina: 14 dana se plaća kao bolovanje na teret poslodavca. Ako je razdoblje dulje, sve isplate financira Institucija za socijalno osiguranje (ZUS), ali ih može pokriti i poslodavac.

Vrijeme isplate za bolovanje – do 182 dana

Ozljede/nezgode na radu

100 % boravak u bolnici do 182 dana
80 % odšteta za invaliditet - potpuna nesposobnost za rad
60 % djelomični invaliditet
Informacije
Zaposlenik prima i naknadu za nezgodu, ovisno o njezinoj prirodi. Zaposlenik može dobiti i odštetu za rehabilitaciju, ako ne prima odštetu za invaliditet

Informacije Kontakti

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Možete nam se obratiti na sljedećim jezicima
Engleski, Poljski