Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Polija

Pēdējo reizi atjaunināts 24.02.2017
Skatīt visas valūtas Polijas zlots (PLN)

Minimālā bruto alga

2 000 PLN mēnesī *
13 PLN stundā **
Informācija
Minimālo algu pārrunā sociālie partneri, bet gala lēmumu (un summu) pieņem valdība
Norīkotajiem darba ņēmējiem
* Piemērojams norīkotajiem strādniekiem
** Nav piemērojams norīkotajiem strādniekiem, norīkotajiem strādniekiem ir darba līgums

Alga kategorijā

Nekvalificēts

Informācija
Ir atkarīgs no darba līguma un/vai koplīguma noteikumiem uzņēmumā, ja atbilstoši
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Jā, ja uzņēmumā pastāv koplīgums

Kvalificēts

Informācija
Ir atkarīgs no darba līguma un/vai koplīguma noteikumiem uzņēmumā, ja atbilstoši

Speciālists

4 055 PLN mēnesī vidējā bruto alga
Informācija
Ir atkarīgs no darba līguma un/vai koplīguma noteikumiem uzņēmumā, ja atbilstoši

Meistars

Informācija
Ir atkarīgs no darba līguma un/vai koplīguma noteikumiem uzņēmumā, ja atbilstoši

Iesācēji / jauni darbinieki

Informācija
Ir atkarīgs no darba līguma un/vai koplīguma noteikumiem uzņēmumā, ja atbilstoši

Speciālisti

Informācija
Ir atkarīgs no darba līguma un/vai koplīguma noteikumiem uzņēmumā, ja atbilstoši

Dienā

8 stundas

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

150 stundas gadā

Pārtraukumi

Atpūta

Ja darba diena ir vismaz 6 stundas gara
15 minūtes
Standarta darba laika daļa
Apmaksāts

Pusdienas

Netiek apmaksāts regulē darba devējs vai koplīgums

Īpaši nosacījumi

Informācija
Nav piemērojams celtniecības nozarei

Polija

Ceļa piemaksa

6 PLN
Informācija
Vienreizējs maksājums. Alternatīvi, transportu nodrošina darba devējs vai tiek kompensētas reālās izmaksas.

Apmešanās vietas piemaksa

45 PLN dienā
500 PLN mēnesī
Informācija
Vienreizēja, ar nodokļiem neapliekama summa darbiniekam, kurš tiek nosūtīts uz citu darba vietu. Izmitināšanu nodrošina darba devējs vai tiek nodrošināta piemaksa. Darba devējs var noteikt augstāku likmi, bet summa, kas pārsniedz pamatsummu, tiek aplikta ar nodokļiem

Uzturnauda/dienas nauda

30 PLN vai nosaka darba devējs
Informācija
Ja lielāka nekā pamata (valsts pārvalde), summa virs bāzes likmes tiek aplikta ar nodokļiem

Virsstundas

100 % no algas stundā *
50 % no algas stundā **
Informācija
* Par virsstundām:
a) naktī.
b) svētdienās un valsts svētku dienās, kas saskaņā ar viņa darba grafiku strādniekam nav darba dienas,
c) brīvdiena strādniekam tiek piešķirta kā kompensācija par darbu svētdienā vai brīvdienā saskaņā ar viņa darba grafiku

** Par virsstundām jebkurā dienā, kas nav norādīta 1. punktā.

Darbs vakaros

Atļauts
Informācija
Nav īpašu piemaksu par darbu vakarā

Nakts darbs

Atļauts
21:00 līdz 07:00
20 % no algas stundā

Darbs sestdienās

Atļauts

Darbs svētdienās

Atļauts ar ierobežojumiem
Informācija
Ir obligāti kompensēt darbu svētdienā ar vienu brīvu darba dienu

Darbs valsts svētku dienās

Nav obligāti
Atļauts īpašos apstākļos (ārkārtas gadījumā)

Maiņu darbs

Atļauts

Dīkstāves apmaksa

Piemērojams
60 % no vidējās algas

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Piemērojams
kā alga

13. mēnesis

Nav piemērojams

14. mēnesis

Nav piemērojams

Papildu algas komponenti

Piemērojams
Informācija
Dažādi komponenti, piemēram, piemaksa par nodarbinātības periodu

Cits

Kā dīkstāves apmaksa
Informācija
Darba devējam nav pienākums maksāt par pārtraukumiem, kas saistīti ar sliktiem laika apstākļiem

Brīvdienu skaits

20 diena(-s) gadā līdz 10 gadu darba stāžam
26 diena(-s) gadā vairāk kā 10 gadu darba stāžs

Valsts svētki

Jaunais gads
Zvaigznes diena
Lieldienas
Lieldienu pirmdiena
1. maijs - Darba svētki
3. maijs - Konstitūcijas diena
Vasarsvētki
Corpus Christi
15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Polijas Armijas svētki
1. novembris - Visu svēto diena
11. novembris - Neatkarības diena
25. decembris - Ziemassvētku diena
26. decembris - Otrie Ziemassvētki

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

22,71 % no bruto algas
Informācija
Pensija 9,76%
Darbnespēja 1,5%
Slimība 2,45%
Veselības apdrošināšana 9%

Papildu sociālo garantiju apdrošināšana

Nav obligāti

Ienākuma nodoklis

18 % līdz 85 528 pln / gadā
32 % + 15 395 pln virs 85 528 pln/gadā

Papildu pensijas fondi

Nav obligāti
Informācija
Atkarībā no uzņēmumā pieņemtajiem noteikumiem darba devējs un darba ņēmēji var vienoties par uzņēmuma pensijas fonda izveidi. Praktiski neeksistē Polijas celtniecības nozarē

Slimība

80 %
70 % uzturēšanās slimnīcā
100 % ja uzturēšanās slimnīcā notikusi negadījuma dēļ vai grūtniecības gadījumā
Informācija
Darba ņēmējiem līdz 50 gadu vecumam ir apmaksāta slimības alga līdz 33 dienām, ko finansē darba devējs; virs 50 gadiem : 14 dienas apmaksātas kā slimības alga, ko finansē darba devējs. Ja ilgāk, visus maksājumus finansē Sociālās apdrošināšanas iestāde (ZUS), bet var apmaksāt darba devējs.

Kopējais slimības pabalsta apmaksas laiks – līdz 182 dienām

Traumas/negadījumi darbā

100 % uzturēšanās slimnīcā līdz 182 dienām
80 % darbnespējas pabalsti - pilnīga darbnespēja
60 % daļēja darbnespēja
Informācija
Darba ņēmējs arī saņem kompensāciju par negadījumu, atkarībā no tā rakstura. Darba ņēmējs var saņemt rehabilitācijas pabalstu, ja nesaņem darbnespējas pabalstus

Informācija Kontaktpersonas

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Poļu valoda