Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Poola

Viimati värskendatud (millal) 24.02.2017
Näidake kõiki valuutasid (kus) Poola zlott (PLN)

Brutopalga alammäär

2 000 PLN kuu kohta *
13 PLN tunni kohta **
Info
Miinimumpalk räägitakse läbi sotsiaalpartnerite poolt, aga lõplik otsus (ja summa määramine) tehakse valitsuse poolt
Lähetatud töötajate kohta
* Kohaldatav lähetatud töötajatele
** Mittekohaldatav lähetatud töötajatele, lähetatud töötajatel on töölepingud

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

Info
See sõltub töölepingust ja / või ettevõtte kollektiivlepingu sätetest, kui see on kohaldatav
Lähetatud töötajate kohta
Jah, kui ettevõttes on olemas kollektiivleping

Kvalifikatsiooniga

Info
See sõltub töölepingust ja / või ettevõtte kollektiivlepingu sätetest, kui see on kohaldatav

Spetsialist

4 055 PLN kuu kohta keskmine brutopalk
Info
See sõltub töölepingust ja / või ettevõtte kollektiivlepingu sätetest, kui see on kohaldatav

Töödejuhataja

Info
See sõltub töölepingust ja / või ettevõtte kollektiivlepingu sätetest, kui see on kohaldatav

Algajad / noored töötajad

Info
See sõltub töölepingust ja / või ettevõtte kollektiivlepingu sätetest, kui see on kohaldatav

Spetsialistid

Info
See sõltub töölepingust ja / või ettevõtte kollektiivlepingu sätetest, kui see on kohaldatav

Iga päev

8 tunnid

Kord nädalas

40 tunnid

Ületunnitöö

150 tunnid aasta kohta

Vaheajad

Puhkeaeg

Kui tööpäev on vähemalt 6 tunni pikkune
15 minutid
Osa standardsest tööajast
Tasustatud

Lõuna

Ei ole tasustatud sätestatud tööandja poolt või kollektiivlepinguga

Eritingimused

Info
Mittekohaldatav ehitustööstuse puhul

Riigis Poola

Sõidukulude hüvitis

6 PLN
Info
Väljamakse summa. Alternatiivina antakse transport tööandja poolt või hüvitatakse tegelikud kulud.

Majutushüvitis

45 PLN päeva kohta
500 PLN kuu kohta
Info
Maksuvaba väljamakse summa töötajale, kes lähetati teisele töökohale. Tööandja annab majutuse või päevaraha. Tööandja võib kehtestada kõrgema määra, ent sel juhul maksustatakse baastaset ületav summa

Toimetuleku toetus / päevaraha

30 PLN või tööandja poolt määratud
Info
Kui see on kõrgem kui baastase (avalik haldus), siis maksustatakse baastaset ületav summa

Ületunnitöö

100 % tunnipalgast *
50 % tunnipalgast **
Info
* Ületunnitöö puhul:
a) öösel.
b) pühapäevadel ja riiklikel pühadel, mis ei ole töötaja jaoks tööpäevad, kooskõlas tema töögraafikuga,
c) vaba päev, mis on võimaldatud töötajale hüvituseks töö eest pühapäeval või pühal, kooskõlas tema töögraafikuga

** Ületunnitöö puhul mistahes muul päeval kui need, mis on määratletud punktis 1.

Õhtune töö

Lubatud
Info
Erilisi preemiaid õhtuse tööaja eest ei ole

Öötöö

Lubatud
21:00 kellele 7:00
20 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

Lubatud

Töötamine pühapäevadel

Lubatud piirangutega
Info
On kohustuslik hüvitada pühapäeval töötamist ühe vaba päevaga

Töötamine riiklikel pühadel

Ei ole kohustuslik
Lubatud eritingimuste kohaselt (avariiolukorras)

Vahetustega töö

Lubatud

Ooteaja tasu

Kohaldatav
60 % keskmisest palgast

Iga-aastane puhkusehüvitis

Kohaldatav
palgana

13. kuu

Mittekohaldatav

14. kuu

Mittekohaldatav

Täiendavad palga koostisosad

Kohaldatav
Info
Mitmesugused komponendid, nagu näiteks hüvitis töötamisperioodi eest

Muu

Ooteaja tasuna
Info
Tööandja ei ole kohustatud maksma pauside eest, mis on seotud halbade ilmastikutingimustega

Pühade arv

20 päevad aasta kohta vähem kui 10 teenistusaastat
26 päevad aasta kohta üle 10 teenistusaasta

Riiklikud pühad

Uusaasta
Kolmekuningapäev
Lihavõtted
Teine ülestõusmispüha
1. mai – töörahva püha
3. mai – konstitutsioonipäev
Nelipüha
Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha
15. august – Pühima neitsi Maarja taevavõtmise suurpüha. Poola armee pidupäev
1. november – kõigi pühakute päev
11. november – iseseisvuspäev
25. detsember – esimene jõulupüha
26. detsember – teine jõulupüha

Sotsiaalkindlustusmaksed

22,71 % brutopalgast
Info
Pension 9,76%
Puue 1,5%
Haigestumine 2,45%
Tervisekindlustus 9%

Täiendav sotsiaalkindlustus

Ei ole kohustuslik

Tulumaks

18 % kuni 85 528 pln aastas
32 % + 15 395 pln üle 85 528 pln puhul aastas

Täiendavad pensionifondid

Ei ole kohustuslik
Info
Sõltuvalt ettevõttes vastuvõetud eeskirjadest, tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ettevõtte pensionifondi loomise. Poola ehitustööstuses praktiliselt olematu

Haigus / haigestumine

80 %
70 % haiglas viibimine
100 % kui haiglas viibimine on õnnetusjuhtumi tulemus või raseduse puhul
Info
Kuni 50 aasta vanustele töötajatele makstakse tööandja poolt rahastatud haigushüvitist kuni 33 päeva; üle 50 aasta vanustele: tööandja poolt rahastatud haigushüvitist makstakse 14 päeva. Juhul kui pikemalt, siis rahastatakse kõiki makseid sotsiaalkindlustuse asutuse (ZUS) poolt, ent neid võidakse maksta tööandja poolt.

Aeg haigushüvitise maksmiseks – kuni 182 päeva

Töövigastused / tööõnnetused

100 % haiglas viibimine kuni 182 päeva
80 % töövõimetuse hüvitised – täielik töövõimetus
60 % osaline töövõimetus
Info
Töötaja saab hüvitist ka õnnetuse eest, sõltuvalt selle laadist. Töötaja võib saada rehabilitatsiooni hüvitist, kui ta ei saa töövõimetuse hüvitisi

Info Kontaktid

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, poola