Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An Pholainn

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 24/02/2017
Amharc ar gach airgeadra in Zloty na Polainne

Íosphá comhlán

2,000 PLN in aghaidh na míosa *
13 PLN in aghaidh na huaire **
Faisnéis
Is iad na comhpháirtithe sóisialta a shocraíonn an pá íosta trí idirbheartaíocht, ach is faoin rialtas é an cinneadh (agus an méid) deiridh
le haghaidh oibrithe ar phostú
* Infheidhme i leith oibrithe ar phostú
** Níl bainteach le hoibrithe ar phostú, bíonn conarthaí fostaíochta ag oibrithe ar phostú

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

Faisnéis
Braitheann sé ar an gconradh fostaíochta agus/nó forálacha an chomhaontaithe chomhchoiteann sa chuideachta, más infheidhme
le haghaidh oibrithe ar phostú
Tá, más ann don chomhaontú comhchoiteann sa chuideachta

Oilte

Faisnéis
Braitheann sé ar an gconradh fostaíochta agus/nó forálacha an chomhaontaithe chomhchoiteann sa chuideachta, más infheidhme

Speisialtóir

4,055 PLN in aghaidh na míosa meánphá comhlán
Faisnéis
Braitheann sé ar an gconradh fostaíochta agus/nó forálacha an chomhaontaithe chomhchoiteann sa chuideachta, más infheidhme

Saoiste

Faisnéis
Braitheann sé ar an gconradh fostaíochta agus/nó forálacha an chomhaontaithe chomhchoiteann sa chuideachta, más infheidhme

Tosaitheoirí / oibrithe óga

Faisnéis
Braitheann sé ar an gconradh fostaíochta agus/nó forálacha an chomhaontaithe chomhchoiteann sa chuideachta, más infheidhme

Gairmithe

Faisnéis
Braitheann sé ar an gconradh fostaíochta agus/nó forálacha an chomhaontaithe chomhchoiteann sa chuideachta, más infheidhme

Laethúil

8 uaireanta

Seachtainiúil

40 uaireanta

Ragobair

150 uaireanta in aghaidh na bliana

Sosanna

Scíth

Má tá 6 huaire ar a laghad sa lá oibre
15 nóiméad
Cumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Íoctha

Lón

Neamhíoctha arna rialú ag an bhfostóir nó ag comhaontú comhchoiteann

Coinníollacha speisialta

Faisnéis
Níl bainteach don earnáil foirgníochta

An Pholainn

Liúntas taistil

6 PLN
Faisnéis
Cnapshuim. Mar mhalairt air sin, cuirtear iompar ar fáil don fhostóir nó aisíoctar na costais iarbhír.

Liúntas lóistín

45 PLN in aghaidh an lae
500 PLN in aghaidh na míosa
Faisnéis
Cnapshuim saor ó cháin don oibrí a chuirtear chuig ionad oibre eile. Lóistín a chuireann an fostóir nó an liúntas ar fáil. Is féidir leis an bhfostóir ráta níos airde a bhunú, ach gearrfar cáin os cionn an méid sin

Liúntas cothaithe/laethúil

30 PLN nó arna chinneadh ag an bhfostóir
Faisnéis
Má tá an pá níos airde ná an bunphá (riarachán poiblí), gearrfar cáin as an tsuim thuas

Ragobair

100 % den tuarastal in aghaidh na huaire *
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire **
Faisnéis
* Ragobair:
a) san oíche.
b) Dé Domhnaigh agus saoire phoiblí nach laethanta oibre iad don fhostaí, i gcomhréir lena sceideal oibre,
c) an lá saoire a thugtar d’fhostaí mar chúiteamh as obair a dhéantar ar an Domhnach nó ar lá saoire, de réir an sceidil oibre

**Ragobair ar lá ar bith seachas na laethanta a shonraítear i bPointe 1.

Obair oíche

Ceadaithe
Faisnéis
Ní íoctar aon bhiseach speisialta as obair oíche

Obair oíche

Ceadaithe
21:00 go 07:00
20 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

Ceadaithe

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe le srianta
Faisnéis
Ní mór obair Dé Domhnaigh a chúiteamh le lá saoire amháin

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Neamhéigeantach
Ceadaithe faoi réir coinníollacha speisialta (éigeandáil)

Sealobair

Ceadaithe

Pá ar fuireachas

Infheidhme
60 % den mheántuarastal

Liúntas bliantúil saoire

Infheidhme
de réir tuarastail

13ú mí

Níl bainteach

14ú mí

Níl bainteach

Comhchodanna pá breise

Infheidhme
Faisnéis
Comhchodanna éagsúla ar nós liúntas don tréimhse fostaíochta

Eile

Mar phá ar fuireachas
Faisnéis
Níl aon oibleagáid ar an bhfostóir íoc as sos de bharr drochaimsir

Líon na laethanta saoire

20 laethanta in aghaidh na bliana níos lú ná 10 mbliana seirbhíse
26 laethanta in aghaidh na bliana os cionn 10 mbliana seirbhíse

Laethanta saoire poiblí

An Bhliain Nua
Eipeafáine
An Cháisc
Luan na Cásca
1 Bealtaine - Lá na Saothraithe
3 Bealtaine - Lá Bhunreachta
An Chincís
Corpus Christi
15 Lúnasa - Deastógáil na Maighdine Muire. Féile Airm na Polainne
1 Samhain - Lá na Naomh Uile
11 Samhain - Lá na Saoirse
25 Nollaig – Lá Nollag
26 Nollaig – Lá an Dreoilín

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

22.71 % den olltuarastal
Faisnéis
Pinsean 9.76%
Míchumas 1.5%
Breoiteacht 2.45%
Árachas sláinte 9%

Árachas slándála sóisialta breise

Neamhriachtanach

Cáin ioncaim

18 % suas le 85,528 pln / bliana
32 % + 15,395 pln thar 85,528 pln/bliana

Cistí pinsin breise

Neamhriachtanach
Faisnéis
Ag brath ar na rialacháin a ghlactar sa chuideachta, is féidir leis an bhfostóir nó na fostaithe ciste pinsin na cuideachta a chruthú. Is beag nach ann dó i dtionscadal foirgníochta na Polainne

Breoiteacht/tinneas

80 %
70 % seal san ospidéal
100 % más timpiste nó i gcás toircheas is cúis leis an seal san ospidéal
Faisnéis
I gcás oibrithe faoi bhun 50 bliana d’aois, tá 33 lá de thuarastal breoiteachta íoctha acu a íocann an fostóir as; oibrithe atá níos sine ná 50 bliana d’aois: 14 lá a íoctar mar thuarastal breoiteachta arna maoiniú ag an bhfostóir. I gcás tréimhsí níos faide, is í an Institiúid Árachais Shóisialaigh (ZUS) a sheasann na híocaíochtaí, fiú más é an fostóir a dhéanann na híocaíochtaí.

Tréimhse na híocaíochta liúntais breoiteachta – suas le 182 lá

Gortuithe/timpistí oibre

100 % seal san ospidéal suas go 182 lá
80 % sochar míchumais
60 % páirt-mhíchumas
Faisnéis
Faigheann an fostaí cúiteamh as timpiste, ag brath ar an gcineál timpiste. Faigheann an fostaí sochar athshlánúcháin, nuair nach bhfaigheann sé sochar míchumas

Faisnéis Teagmhálaithe

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Polainnis